بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان کهگیلویه و بویر احمد  شهر لنده برای
هدایای تبلیغاتی  استان کهگیلویه و بویر احمد  شهر لندههدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان کهگیلویه و بویر احمد  شهر لنده
تعداد کل: 60

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
لیسانس گفتاردرمانی احسان تقوی طب و پزشکان_پزشکان متخصص گفتار درمانیاحسان تقوی 65
لیسانس شنوایی شناسی علی عزیزی کتج طب و پزشکان_پزشکان متخصص گوش و حلق وبینیعلی عزیزی کتج 72
دکترا پزشکی عمومی راضیه سیروس طب و پزشکان_پزشكان عمومیراضیه سیروس 66
دکترا پزشکی عمومی کورش بختیاری طب و پزشکان_پزشكان عمومیکورش بختیاری  67
داروخانه دکتر غلام زاده لنده طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر غلام زاده لندهلنده خیابان سادات 256
داروخانه دکتر تقوی مقدم لنده طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر تقوی مقدم لنده لنده - فلکه مادر- خیابان سادات 234
احمد رضا عابدی تراب راننده کامیون شهر لنده حمل و نقل_رانندگاناحمد رضا عابدی ترابلنده394
علی سینا تاج الدینی راننده کامیون شهر لنده حمل و نقل_رانندگانعلی سینا تاج الدینیلنده430
هامون عابدی تراب راننده کامیون شهر لنده حمل و نقل_رانندگانهامون عابدی ترابلنده390
سردار هادی پور تراب راننده کامیون شهر لنده حمل و نقل_رانندگانسردار هادی پور ترابلنده404
تاج محمد قدیمی راننده کامیون شهر لنده حمل و نقل_رانندگانتاج محمد قدیمیلنده398
اردشیر دانائی راننده کامیون شهر لنده حمل و نقل_رانندگاناردشیر دانائیلنده392
حسین علی فتحی راننده کامیون شهر لنده حمل و نقل_رانندگانحسین علی فتحیلنده406
اله فتحی راننده کامیون شهر لنده حمل و نقل_رانندگاناله فتحیلنده384
علی قلی قاسمی دره زنگ راننده کامیون شهر لنده حمل و نقل_رانندگانعلی قلی قاسمی دره زنگلنده397
رهام توحیدی نیا راننده کامیون شهر لنده حمل و نقل_رانندگانرهام توحیدی نیالنده390
عبد حبیب خیبر راننده کامیون شهر لنده حمل و نقل_رانندگانعبد حبیب خیبرلنده361
رضا علی خلیلی پور راننده کامیون شهر لنده حمل و نقل_رانندگانرضا علی خلیلی پورلنده405
محمود رضا خسروی راننده کامیون شهر لنده حمل و نقل_رانندگانمحمود رضا خسرویلنده398
عبد محمد فتحی راننده کامیون شهر لنده حمل و نقل_رانندگانعبد محمد فتحیلنده374
-->