بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف دام و طیور
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 22,055

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
گوگرد مش پودری %99 دام و طیور_لوازم کشاورزی و سموم  مشهد ، وکیل آباد1
پرنده فروشی منقارکج ها دام و طیور_فروشندگان پرندهحسن پاروت نیشابور. اول گنبدسبز24 19
کیمیا تجارت مزرعه دام و طیور_لوازم کشاورزی و سمومجناب آقای فرخ پیمشهد، بلوار وکیل آباد 51
گروه صنعتی عمادی دام و طیور_لوازم کشاورزی و سمومابوالفضل عمادی تهران خیابان خاوران تعمیرگاه ایمان 103
شرکت تعاونی گیاهان دارویی دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیم عاقلی 34
شرکت تعاونی گیاهان دارویی دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیم عاقلی 27
دامداری دام و طیور_دام داران  بوکان روستای سردرآباد26
فروشگاه کود و سم نوری زاده دام و طیور_لوازم کشاورزی و سموممهندس نوری زاده نکا،جاده نیروگاه،روستای خورشید،جنب نانوایی غمگسار،شرکت مزرعه‌آفتاب‌گردان هیرکانی 23
خدمات برادران دلخون دام و طیور_لوازم کشاورزی و سمومعادل دلخون تبریز86
فروش کود حیوانی دام و طیور_لوازم کشاورزی و سموم  46
شرکت تاجران نمونه دام و طیور_خوراک دام  85
فروش بذر یونجه پایه بلند دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنییوسف دهاتی تبریز-ایلخچی83
کارخانه نوید دانه ایرانیان دام و طیور_خوراک دامپیمان ضیائیان اهواز جاده اهواز اندیمشک شهرکصنعتی شماره2145
راسا تجارت دام و طیور_خوراک دام  79
شرکت کشت رویش دام و طیور_لوازم کشاورزی و سموماسدی یزد شهرک صنعتی میدان کاج114
پرورش اسب دام و طیور_دام دارانمیثم شاهسون 58
فروشگاه سم و کود برگ سبز دام و طیور_لوازم کشاورزی و سموممیلاد خدابخشی شهرستان فریدن-دهستان اسکندری-جنب بانک کشاورزی 123
کشاورزی دام و طیور_لوازم کشاورزی و سموم  شاباد 70
فروش پشم و چرم گوسفندی دام و طیور_دام دارانموسوی 58
خدمات کشاورزی نهال سبز دام و طیور_لوازم کشاورزی و سمومحسین حاجی قاسمی ابتدا اتوبان ذوب اهن ، گلزار هفتم جنب رستوران فرحان 97
-->