بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات ساختمان  صنف ماشین آلات ساختمانی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 2,191

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
ماشین آلات بتن خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانیتهران_تهرانعادل علیمردانی 6
مکانیکی خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانیزنجان_زنجانخلیل نجفیزنجان ، بلواراستقلال ، خیابان امام خمینی ، خیابان شهیدعلی مصطفوی ، پلاک 1 ، طبقه همکف43
تعمیرگاه صداقت خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانیزنجان_ابهربهروز شاه محمدیشریف اباد روبروی باربری ندارد 038
مكانيكي سنگين مهدي خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانیزنجان_خدابنده ( قیدار )مهدی افشاراصغریامام جاده ابهر 042
محسن خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانییزد_یزدمحسن قالیچه بافمحمداباد - روستای فهرج - 0 - جاده (یزد - بافق) - کوچه (چاه آب ) - طبقه همکف43
گروه تعمیرات زنجیرچی خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانییزد_یزدطالب سلیمانمحمداباد - روستای فهرج - 0 - کوچه (چاه آب ) - جاده (یزد - بافق) - طبقه همکف43
جهان دیزل خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانییزد_یزدعلیرضا بیابانییزد - قاسم آباد - کوچه (فرعی مجتمع لوله واتصالات) - کوچه 3 جهان دیزل - طبقه همکف46
ندارد خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانییزد_یزدعباس مبشرییزد ، امام شهر ، کوچه شماره 1شرقی ، کوچه بیستم ، پلاک 10 ، طبقه همکف43
ندارد خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانییزد_یزدسیدابوالفضل مدرسییزد ، صفائیه ، کوچه دوم ، کوچه نصر1 ، پلاک 12 ، طبقه همکف39
ندارد خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانییزد_یزدیحیی حسین زادهپایانه بار ، پایانه باربری ، کوچه (سوپاپ سازی) ، کوچه (ایران لودر) ، طبقه همکف46
ندارد خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانییزد_یزدمرتضی رضائی حسن آبادییزد ، مهدی آباد ، کوچه دکتر مرتاض ، کوچه شبنم ، پلاک 22 ، طبقه همکف34
ندارد خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانییزد_یزدمحمدصادق کریمی بیدهیزد ، امیرآباد ، کوچه ((حسینی)) ، کوچه عباسعلی صوت داودی ، پلاک 55 ، طبقه همکف39
سنگین ماشین خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانییزد_یزدمجید ایزدفرمحمداباد ، 0 ، خیابان شهیدحسین دهقانی ، جاده (یزد - بافق) ، طبقه همکف41
ندارد خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانییزد_یزدمحمد تیموری مروستحمیدیا ، نجف آباد ، کوچه 11شهید دشتی ، بلوار شهید حاج حسن دشتی ، طبقه همکف38
ندارد خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانییزد_یزدمصطفی دره زرشکییزد ، نهالستان ، کوچه هفتادو پنجم ، بلوار آزادگان ، طبقه همکف41
ندارد خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانییزد_یزدولی صدیقیاحمدابادمشیر ، احمدآبادمشیر ، کوچه ( (تعمیرگاه صدیقی ) ) ، کوچه فاطمیه ، طبقه همکف37
مکانیکی کمپرسور معتمدی خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانییزد_ابر کوهمحمدرضا معتمدیمیدان بسیج ـ 040
مظفری شمسی خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانییزد_یزدمجید مظفری شمسیبلوار استقلال انتهای کوچه مشیر جنب کوره علی میرحسینی 046
تعمیرگاه دیبا خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانییزد_یزدکمال دیبابل فرودگاه انتهای ک77 مجتمع صنعتی کویر40
تعمیرگاه ساربانیان خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانییزد_بافقحسن ساربانیان بافقیبافق ، محمدآباد ، بلوار آیت الله میرغنی زاده ، بلوار شهیدبهشتی ، طبقه همکف40