بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات ساختمان  صنف ماشین آلات ساختمانی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 2,191

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
ماشین آلات بتن خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانیعادل علیمردانی 403
مکانیکی خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانیخلیل نجفیزنجان ، بلواراستقلال ، خیابان امام خمینی ، خیابان شهیدعلی مصطفوی ، پلاک 1 ، طبقه همکف256
تعمیرگاه صداقت خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانیبهروز شاه محمدیشریف اباد روبروی باربری ندارد 0282
مكانيكي سنگين مهدي خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانیمهدی افشاراصغریامام جاده ابهر 0256
محسن خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانیمحسن قالیچه بافمحمداباد - روستای فهرج - 0 - جاده (یزد - بافق) - کوچه (چاه آب ) - طبقه همکف275
گروه تعمیرات زنجیرچی خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانیطالب سلیمانمحمداباد - روستای فهرج - 0 - کوچه (چاه آب ) - جاده (یزد - بافق) - طبقه همکف246
جهان دیزل خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانیعلیرضا بیابانییزد - قاسم آباد - کوچه (فرعی مجتمع لوله واتصالات) - کوچه 3 جهان دیزل - طبقه همکف252
ندارد خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانیعباس مبشرییزد ، امام شهر ، کوچه شماره 1شرقی ، کوچه بیستم ، پلاک 10 ، طبقه همکف252
ندارد خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانیسیدابوالفضل مدرسییزد ، صفائیه ، کوچه دوم ، کوچه نصر1 ، پلاک 12 ، طبقه همکف245
ندارد خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانییحیی حسین زادهپایانه بار ، پایانه باربری ، کوچه (سوپاپ سازی) ، کوچه (ایران لودر) ، طبقه همکف271
ندارد خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانیمرتضی رضائی حسن آبادییزد ، مهدی آباد ، کوچه دکتر مرتاض ، کوچه شبنم ، پلاک 22 ، طبقه همکف216
ندارد خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانیمحمدصادق کریمی بیدهیزد ، امیرآباد ، کوچه ((حسینی)) ، کوچه عباسعلی صوت داودی ، پلاک 55 ، طبقه همکف234
سنگین ماشین خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانیمجید ایزدفرمحمداباد ، 0 ، خیابان شهیدحسین دهقانی ، جاده (یزد - بافق) ، طبقه همکف238
ندارد خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانیمحمد تیموری مروستحمیدیا ، نجف آباد ، کوچه 11شهید دشتی ، بلوار شهید حاج حسن دشتی ، طبقه همکف239
ندارد خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانیمصطفی دره زرشکییزد ، نهالستان ، کوچه هفتادو پنجم ، بلوار آزادگان ، طبقه همکف239
ندارد خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانیولی صدیقیاحمدابادمشیر ، احمدآبادمشیر ، کوچه ( (تعمیرگاه صدیقی ) ) ، کوچه فاطمیه ، طبقه همکف242
مکانیکی کمپرسور معتمدی خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانیمحمدرضا معتمدیمیدان بسیج ـ 0236
مظفری شمسی خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانیمجید مظفری شمسیبلوار استقلال انتهای کوچه مشیر جنب کوره علی میرحسینی 0265
تعمیرگاه دیبا خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانیکمال دیبابل فرودگاه انتهای ک77 مجتمع صنعتی کویر303
تعمیرگاه ساربانیان خدمات ساختمان_ماشین آلات ساختمانیحسن ساربانیان بافقیبافق ، محمدآباد ، بلوار آیت الله میرغنی زاده ، بلوار شهیدبهشتی ، طبقه همکف349
-->