بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتمدیریتآدرسبازدید
خواربار و لبنیات صادقی فاطمه صادقیگرگان ، شهرک امام ، بلوار جرجان ، بلوار شهرک امام[جرجان8] ، ساختمان بهار ، طبقه دوم ، واحد غربی3
فرشاد فرشاد میرین بیگلوشیخدرآبادیمیانه - راه آهن - کوچه (دانشجو) - خیابان راه آهن - طبقه همکف5
لاستیک کومهو حسین طاهریبلوار جرجان جنب گاراژ عظیمی ندارد ندارد 233
ابزار و یراق تازیکی سلطانعلی تازیکی بالاجلینیجلین-بلوار امامرضا 0 0 0 تازیکی 0 07
برتر سودابه غمخواری پیشهبیستون روبروی سه راهی معلم بن بست زارع 03
پیرایش مردانه ایمان شریفیشهریار - امیریه - بلوار امام خمینی - جنب آمزشگاه رانندگی مهدوی - طبقه همکف2
نیلا حدیثه میرزائیقرچک - شهرک طلائیه - بلوار اصلی طلائیه - خیابان بهار جنوبی پنجاه و دوم - پلاک 121 - طبقه همکف1
عطاری سی گل مهرداد اصلانیاصفهان - ملک شهر - کوچه آزادی9 - خیابان شهید مفتح جنب بانک سپه - پلاک 61 - طبقه همکف2
به مدیریت جواد نصراصفهانی جواد نصراصفهانیاصفهان - خیابان میرداماد - مقابل کوی37 - آیت اله کاشانی - پلاک -202 - طبقه همکف3
تولیدی پیراهن قائم سعید دهقانی قهجاورستانیخیابان چهار باغ عباسی پاساژ محمودیه تولیدی پیراهن قائم2
کاور مبل ماهان ابراهیم جمال زادهاصفهان ، خیابان رباط اول ، چهار راه باهنر ، مقابل بانک مهر اقتصاد ، پلاک 110 ، طبقه همکف1
خیاطی پروین پریا پروین مطلقبخش جره و بالاده- خیابان شهید کاشانی ندارد 421
آرایشگری زنانه ملکه قنبریلیسار ، بازار لیسار ، خیابان امام خمینی ، خیابان فرهنگ ، طبقه همکف3
املاک مهرگان بدون نامکرج خ ساسانی خ شهیدافاضی نبش کوچه مرادی پلاک419
اسکان گلستان بدون نامشهرک گلستان بلوار علامه امینی قبل از میدان غدیر جنب بانک ملی10
خیاطی ناصر شیخ حسینیزهک خ وحدت خ وحدت 03
تکنیک صادق کشاورزقائمیه کوچه اول 382
سیمان فروشی علی سیده کوثر حسینی کشکاقائم شهر ، بلوار شهیدان سادات نیا جنب پل عابر پیاده چمازکتی ، ، ، طبقه 2
میلاد شهاب زارع کاریزیتهران - نارمک - خیابان شهید ثانی - خیابان شهید سروان علی بختیاری - پلاک 7 - طبقه همکف14
علوفه دامی عبدالحکیم هوشیارخواجه نفس ، خیابان شهیدجمال الدین کر ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف3
-->