بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف صنعت  صنف کارتن سازی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 813

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
قالبسازی صنعت_کارتن سازیتهران_قدسزارعیشهر قدس ۳۰متری شورا خیابان ساحل کوچه ایدین پلاک۳۳4
بنگاه ضایعات کارتن و کاغذ شاهمرادی صنعت_کارتن سازیالبرز_کرجشاه مرادیکرج_خرید در همه استان ها و تخلیه در کارخانه های سراسر کشور4
کارتن داران صنعت_کارتن سازیکرمان_رفسنجانحمید فاتحی رفسنجان خیابان سردار جنگل سردار جنگل14 پلاک44
کارتن فروشی یگانه صنعت_کارتن سازیفارس_فراشبنداحمد یگانهفراشبند ، دهنو ، بلوار انقلاب ، روبرو کوچه شهید موحد ، طبقه همکف58
کارتن فروشی سروش صنعت_کارتن سازیفارس_فراشبندمحمدصادق یگانهفراشبند بلوار انقلاب جنب بانک سپه63
کارتن فروشی وظیفه صنعت_کارتن سازیفارس_فراشبندطیبه وظیفه شناسبلوارمعلم جنب کوچه پارسا50
جعبه سازی علی پور صنعت_کارتن سازیزنجان_زنجاناصغر علی پورمیدان استقلال اول خ منتظری 856
جعبه سازی پرچمی صنعت_کارتن سازیزنجان_زنجانعلیرضا پرچمیزنجان - دگرمان ارخی - کوچه حمیدنجفی - بلوار 17 شهریور - ساختمان ماهان - طبقه همکف - 55
جعبه سازی آلتین پک صنعت_کارتن سازیزنجان_زنجانحفظ اله مصطفویشهرک صنعتی اشراق ، خیابان سایت بانوان ، پلاک 663 ، طبقه همکف54
آراز صنعت_کارتن سازیزنجان_ابهربهبود ملک محمدیهیدج - شهرک صنعتی هیدج - بلوار حاج آخوند - خیابان احداثی 2.3 - پلاک 6 - طبقه همکف52
الماس صنعت_کارتن سازییزد_یزدسعیده احمدی پوریزد - امام شهر - کوچه شهیدعباسعلی افتخاری - بلوار یاسمن - طبقه همکف58
کارتن سازی اورست صنعت_کارتن سازییزد_یزدمسعود لطفعلیانیشاهدیه - ابرند آباد - کوچه جواد الائمه - کوچه ((شماره 5)) - طبقه همکف58
کارتن سازی پارسا صنعت_کارتن سازییزد_میبدعلیرضا کریم بیکی فیروزآبادیپایانه بارمیبد - روستای بفروئیه - شهرک خدمات صنفی - جاده (کمر بندی میبد -اردکان) - خیابان میبد ندوشن - طبقه همکف51
کارتن سازی رضاحفیظی صنعت_کارتن سازییزد_میبدرضا حفیظی بارجینرکن اباد - روستای شهداء - بلوار مدرس - کوچه ((انصاری)) - طبقه همکف56
آرایاناکارتن سبز(عبدالرضارشیدی) صنعت_کارتن سازییزد_میبدعبدالرضا رشیدیشهرک صنعتی جهان اباد ، شهرک صنعتی ، کوچه (فرعی 1) ، خیابان (بوران) ، طبقه همکف55
کارتن سازی مهرگان(محسن موحدی فرد) صنعت_کارتن سازییزد_میبدمحسن موحدی فردمیبد ، شهرک شهدا ، کوچه (باغ 5) ، خیابان (کارتن سازی) ، طبقه همکف53
یسنا صنعت_کارتن سازییزد_یزدروح اله فرح بخشقاسم آباد قاسم آباد 048
حسینی پور صنعت_کارتن سازییزد_یزدمحمدعلی حسینی پور کریم آبادیمهدی مهدی شهید حسن پ 060
خاتم صنعت_کارتن سازییزد_یزدمهدی دهقان طزرجانیبلوار مدرس دهم فروردین 059
کارتن سازی فلاح صنعت_کارتن سازییزد_میبدمرتضی فلاح یخدانیمیبد - شمس آباد - خیابان شمس آباد - کوچه (رودخانه) - طبقه همکف52