بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف صنعت  صنف تزریق پلاستیک
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 1,456

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
تولیدی صنعت_تزریق پلاستیکزنجان_زنجاناعظم محمدیگل تپه - روستای بوغداکندی - شهرک - خیابان صاحب الزمان - خیابان شهید مطهری - پلاک -15 - طبقه همکف57
فایبر گلاس صالحی صنعت_تزریق پلاستیکیزد_ابر کوهسعید صالحی ابرقوئیابرکوه - دولت آباد - خیابان شهید صدوقی - خیابان جاده یزد - طبقه همکف54
تولیدی دیمه صنعت_تزریق پلاستیکتهران_فیروزکوهمجتبی ورانجلیزجند - روستای شهرآباد - جلیزجند - خیابان اصلی جلیزجند - کوچه شهید یحیی سراج - طبقه همکف56
تولیدی هاشمی صنعت_تزریق پلاستیکتهران_شهر ریرضا هاشمی کیوجباقر شهر - باقر شهرمجتمع تجریشی فاز3 - کوچه البرز سی و هفتم - خیابان هجده متری البرز - مجتمع تجریشی فاز3 - پلاک 1 - طبقه همکف57
تولیدی آبان کاه صنعت_تزریق پلاستیکتهران_شهر ریاکبر آبان کاهشهرک احمداباد - روستای کهریزک - (شهرک احمد آباد) - خیابان جهان آرا ( درختی ) - خیابان باغ - پلاک 24 - طبقه همکف50
تولیدی آسیابی صنعت_تزریق پلاستیکتهران_شهر ریامن اله آسیابانی کیوجباقر شهر - باقر شهر مجتمع تجریشی فازیک - خیابان پانزده متری سهند - کوچه البرز پانزدهم - بلوک 15 واحد 12 - طبقه همکف57
تولیدی خادم الرضائیان صنعت_تزریق پلاستیکتهران_شهر ریجلیل خادم الرضائیانقمصر - روستای کهریزک - (قمصر) - میدان شهدا - خیابان شهید همت ( انرژی ) - پلاک 141 - طبقه همکف56
ظریف پلاستیک صنعت_تزریق پلاستیکتهران_شهر ریمیرعلی موسویشمس آباد - روستای حسن آباد - (شمس آباد فاز یک) - بلوار نارنجستان - خیابان گلبرگ ششم - پلاک 26 - طبقه همکف54
تولیدی صمدزاده صنعت_تزریق پلاستیکتهران_شهر ریخیراله صمدزادهباقر شهر - باقر شهر مجتمع تجریشی فازیک - خیابان پانزده متری سهند - بن بست سهند یازدهم - مجتمع تجریشی فازیک - پلاک -5 - طبقه همکف54
تولیدی علی عسگری صنعت_تزریق پلاستیکتهران_شهر ریابوالفضل علی عسگریعشق آباد - روستای قلعه نو - مجتمع صنعتی خدمات فنی - بلوار غربی - بن بست هفتم - پلاک -60 - طبقه همکف55
تولیدی عبادی صنعت_تزریق پلاستیکتهران_شهر ریرحیم عبادیشمس آباد - روستای حسن آباد - (شمس آباد فاز یک) - بلوار نارنجستان - خیابان گلبرگ دوازدهم - پلاک 4 - طبقه همکف55
تولیدی ابراهیم نژاد صنعت_تزریق پلاستیکتهران_شهر ریآیدین ابراهیم نژادمجیدآباد - روستای کهریزک - (مجیدآباد) مجتمع خلیج فارس فاز یک خیابان کیش - نبش جزیره 4 - خیابان اصلی مجید آباد - قطعه 15 - طبقه همکف56
تولیدی هاشمی صنعت_تزریق پلاستیکتهران_شهر ریسیدمرتضی هاشمی کیوجباقر شهر - باقر شهرمجتمع تجریشی فازیک - خیابان ده متری دماوند - بن بست دماوند دوم - مجتمع تجریشی فازیک - پلاک 3 - طبقه همکف - واحد 156
الماس پلاس 2 صنعت_تزریق پلاستیکتهران_شهر ریطیبه شاهنده زرنقیباقر شهر - باقر شهر مجتمع تجریشی فاز 5 - خیابان هجده متری البرز - خیابان ده متری اول - مجتمع تجریشی فاز 5 - پلاک 49 - طبقه همکف52
شرکت پوشش پلاستیک صائن صنعت_تزریق پلاستیکتهران_شهر ریمهدی عباسعلی نژادشمس آباد - روستای حسن آباد - (شمس آباد) - بلوار مهستان - خیابان گلسرخ ششم - قطعه 68j - طبقه همکف56
تولیدی مفتخری صنعت_تزریق پلاستیکتهران_شهر ریامیر مفتخری کیوجباقر شهر - باقر شهر مجتمع تجریشی فاز4 - خیابان هجده متری البرز - کوچه البرز پنجاه و یکم - مجتمع تجریشی فاز4 - پلاک 7 - طبقه همکف54
تولیدی شکرانه صنعت_تزریق پلاستیکتهران_شهر ریعادل شکرانه کیوجباقر شهر - باقر شهرمجتمع تجریشی فاز4 - کوچه البرز سی ام - کوچه البرز 28/1 - مجتمع تجریشی فاز4 - پلاک 10 - طبقه همکف55
تولیدی آقاجان پور صنعت_تزریق پلاستیکتهران_شهر ریمرتضی آقاجان پورباقر شهر - باقر شهر - خیابان هجده متری البرز - کوچه البرز سی و یکم - مجتمع تجریشی فاز3 - پلاک 7 - طبقه همکف47
تولیدی سازگار صنعت_تزریق پلاستیکتهران_شهر ریعبدالهادی سازگارباقر شهر - باقر شهر مجتمع تجریشی فاز2 - خیابان ده متری دماوند - کوچه البرز هجدهم - مجتمع تجریشی فاز2 - پلاک 2 - طبقه همکف56
تولیدی تاجیک صنعت_تزریق پلاستیکتهران_شهر ریقاسم تاجیکباقر شهر - باقر شهر مجتمع تجریشی فاز1 - کوچه البرز یازدهم - خیابان پانزده متری سهند - مجتمع تجریشی فاز1 - پلاک 5 - طبقه همکف51