بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات ساختمان  صنف پیمانکاری ساختمان
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 2,130

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
دفتر پیمانکاری و مصالح ساختمانی شهاب خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانشهاب چهارباغ - قوهه - بلوار شهید حسن قره حسنلو نبش خیابان رجایی 96
شرکت آپادانا خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمان اقلید باغستان کوچه حسینیه بقیه الله 72
پیمانکار ساختمانی خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمان  113
دکوراسیون ساختمان خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمان  54
سایا خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانابوالفضل قاسمی اصفهان خیابان خادمی 175
شرکت ساختمانی خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانصادرات 219
خشت ماندگار خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختماننسترن مهاجرانی قم میدان مفید164
گچکاری خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمان  114
شرکت معماری و ساختمانی خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانمهندس رستمی بلوار ازادگان 220
ساختمانی خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانجاوید حضرتی ولیعصر تختی کوچه مهتاب غربی پلاک ۳۵284
ایزوگام،قیرگونی، آسفالت کاری خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانمهدی رزمی تبریز،خیابان حجتی بالاتراز ایستگاه قره تاجی روبروی داروخانه صفری ایزوگام براداران رزمی تبریز،خیابان حجتی بالاتراز ایستگاه قره تاجی روبروی داروخانه صفری ایزوگام براداران رزمی 415
مهندسی معماری خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانمهندس محمودنژاد 122
شکیبی خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانشکیبی 143
فنی و مهندسی پارسا خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانسید مرتضی پارسا روش 120
شرکت بازسازی ساختمان سازین خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمان  354
شرکت کوشک سازان سورین خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانسردار مرادیمازندران -محمودآباد 344
سازنده خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختماناسدی 185
پیمانکاری زیبا ساز خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانمهندس غلامی رشت، بلوار انصاری،، گلباغ نماز 270
پیمانکاری ایران هنر خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانمعمار هاشمی جاده محمودآباد به سرخرود ، بیشه کلا 405
شرکت خدماتی روژآوا مهاباد خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانخضری ارومیه 439
-->