بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات ساختمان  صنف پیمانکاری ساختمان
تعداد کل: 2,144

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پیمانکاری صادقی خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانکیومرث صادقی 110
بنا سرامیک کار خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختماننصیری شهرضا چهار راه بنیاد شهید خیابان پیروزی 64
اطلس ساخت سبز پروشات خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانمهندس فاطمه کمانرودیجاده نوشهر به نور، ۱ کیلومتر بعد چلندر، شرکت ساختمانی اطلس76
شرکت اطلس ساخت سبز پروشات خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانمهندس فاطمه کمانرودی نوشهر، جاده نوشهر به نور، ۱ کیلومتر بعد از چلندر، شرکت ساختمانی اطلس92
امداد خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانحسن شهباز 35
ساختمانی خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمان  193
دفتر معماری اصفهان مهراز خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانمهندس وحید کاظمیان اصفهان. خیابان بزرگمهر. خیابان شریف واقفی. ساختمان الماس شهر. طبقه اول. واحد سوم اصفهان. خیابان بزرگمهر. خیابان شریف واقفی. ساختمان الماس شهر. طبقه اول. واحد سوم اصفهان. خیابان شریف واقفی108
گروه صنعتی تکنیک سازه خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانجناب مهندس ارسلان قره خانیان شهرک صنعتی بزرگ شیراز 110
ساخت و ساز مسکن خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانسعید مودتی مشهد فرامرز عباسی118
دفتر پیمانکاری اسپادانا خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختماناحسان میرزایی اصفهان شهرضا شهرک صنعتی امیرکبیر مجتمع خدمات فنی اسپادانا105
پیمانکاری اسپادانا خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختماناحسان میرزایی 122
پیمانکار خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانابراهیمی 153
بنا سرامیک کار خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختماننصیری اصفهان شهرضا خیابان پاسداران فرعی 32 پلاک35 113
دفتر پیمانکاری و مصالح ساختمانی شهاب خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانشهاب چهارباغ - قوهه - بلوار شهید حسن قره حسنلو نبش خیابان رجایی 206
شرکت آپادانا خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمان اقلید باغستان کوچه حسینیه بقیه الله 160
پیمانکار ساختمانی خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمان  164
دکوراسیون ساختمان خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمان  102
سایا خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانابوالفضل قاسمی اصفهان خیابان خادمی 318
شرکت ساختمانی خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانصادرات 289
خشت ماندگار خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختماننسترن مهاجرانی قم میدان مفید218
-->