بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات ساختمان  صنف خاکبرداری و گودبرداری
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 24

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
راهسازی خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریراهسازی 43
حفاري ماشيني شمع خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریشركت پولك سازه غرب 167
پی نگار خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریرحیمیانتهران خیابان حسام الدین 252
پیمانکاری فلاحی خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریعباس فلاحی 431
تخریب و خاکبرداری خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریق شهرری دولت اباد601
عمران خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداری کرج - فردیس - فاز 5 435
راهسازی امید خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریعمرانی قم - جاده کاشان -شهرسنگ امید- گلشن 1 - سنگبری شورا 456
خاکبرداری امینی خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبردارینعمت اله نعمت اله امینی باغبادرانیاصفهان بلوار کشاورز کنار گذر شهید میثمی روبروی مخابرات استقلال484
دفترخاکبرداری امین خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریعلیرضا علیرضا همتی ولندانیشهرضابلوار شهید قانع سمت چپ نبش اولین کوچه481
خاکبرداری مجتبی خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریتقی تقی عبدالهیاتوبان ذوب آهن کرسگان جنب بانک تجارت481
خاکبرداری دهقانی خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریممحمد رضا محمدرضا دهقانی چم پیریاتوبان ذوب آهن نرسیده به گلزار8477
خاکبرداری دهقانی خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریمحمدرضا دهقانی چم پیریاصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به گلزارهشتم478
دفترخاکبرداری امنیان خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریبنفشه بنفشه امنیان جزیجاده اصفهان شیرازکیلومتر40جاده آجرمهدی465
خاکبرداری دهقانی خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریمرتضی دهقانیاصفهان اتوبان ذوب آهن قبل ازبلوارشفق496
خاکبرداری فروغی خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریمحمد فروغی ابریاصفهان خ هشت بهشت غربی خ گلزارشمالی جنب مسجدباکوشک540
خدمات خاکبرداری اطلس خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریمحمدعلی مردانیشهر شهرضا میدان مفتح ابتدای خیابان پاسداران617
خاکشویی یوسف خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداری معصومه کرده دهلیسه راه پالایشگاه کوی روشن دست چپ کوچه دوم پلاک36479
خاکشویی یوسف خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداری معصومه کرده دهلیتبریزدیزل آبادنبش خروجی اتوبان صدمترمانده به کبریت سازی455
خاکشویی یوسف خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداری معصومه کرده دهلیتبریزدیزل آبادنبش خروجی اتوبان صدمترمانده به کبریت سازی537
بیل مکانیکی بلدوزر اجاره ماشین آلات راهسازی خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریترکمن 771