بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات ساختمان  صنف خاکبرداری و گودبرداری
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 24

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
راهسازی خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریراهسازی 97
حفاري ماشيني شمع خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریشركت پولك سازه غرب 223
پی نگار خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریرحیمیانتهران خیابان حسام الدین 306
پیمانکاری فلاحی خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریعباس فلاحی 480
تخریب و خاکبرداری خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریق شهرری دولت اباد666
عمران خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداری کرج - فردیس - فاز 5 487
راهسازی امید خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریعمرانی قم - جاده کاشان -شهرسنگ امید- گلشن 1 - سنگبری شورا 504
خاکبرداری امینی خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبردارینعمت اله نعمت اله امینی باغبادرانیاصفهان بلوار کشاورز کنار گذر شهید میثمی روبروی مخابرات استقلال535
دفترخاکبرداری امین خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریعلیرضا علیرضا همتی ولندانیشهرضابلوار شهید قانع سمت چپ نبش اولین کوچه528
خاکبرداری مجتبی خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریتقی تقی عبدالهیاتوبان ذوب آهن کرسگان جنب بانک تجارت535
خاکبرداری دهقانی خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریممحمد رضا محمدرضا دهقانی چم پیریاتوبان ذوب آهن نرسیده به گلزار8543
خاکبرداری دهقانی خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریمحمدرضا دهقانی چم پیریاصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به گلزارهشتم524
دفترخاکبرداری امنیان خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریبنفشه بنفشه امنیان جزیجاده اصفهان شیرازکیلومتر40جاده آجرمهدی510
خاکبرداری دهقانی خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریمرتضی دهقانیاصفهان اتوبان ذوب آهن قبل ازبلوارشفق551
خاکبرداری فروغی خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریمحمد فروغی ابریاصفهان خ هشت بهشت غربی خ گلزارشمالی جنب مسجدباکوشک580
خدمات خاکبرداری اطلس خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریمحمدعلی مردانیشهر شهرضا میدان مفتح ابتدای خیابان پاسداران689
خاکشویی یوسف خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداری معصومه کرده دهلیسه راه پالایشگاه کوی روشن دست چپ کوچه دوم پلاک36523
خاکشویی یوسف خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداری معصومه کرده دهلیتبریزدیزل آبادنبش خروجی اتوبان صدمترمانده به کبریت سازی498
خاکشویی یوسف خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداری معصومه کرده دهلیتبریزدیزل آبادنبش خروجی اتوبان صدمترمانده به کبریت سازی585
بیل مکانیکی بلدوزر اجاره ماشین آلات راهسازی خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریترکمن 864
-->