بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات ساختمان  صنف خاکبرداری و گودبرداری
تعداد کل: 27

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پیمانکار خاکبرداری مهندس مجید جنگی خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریمجید جنگیمشهد، بلوار آزادی آزادی 45 پلاک 93 591
پیمانکار خاکبرداری مهندس مجید جنگی خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریمجید جنگیمشهد، بلوار آزادی - آزادی 45 - پلاک 93 565
اجاره دهنده مینی بیل مکانیکی خاکبرداری 09120396826 خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریپیمانکاری شادمهرتهران 674
راهسازی خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریراهسازی 508
حفاري ماشيني شمع خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریشركت پولك سازه غرب 554
پی نگار خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریرحیمیانتهران خیابان حسام الدین 651
پیمانکاری فلاحی خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریعباس فلاحی 871
تخریب و خاکبرداری خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریق شهرری دولت اباد1201
عمران خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداری کرج - فردیس - فاز 5 808
راهسازی امید خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریعمرانی قم - جاده کاشان -شهرسنگ امید- گلشن 1 - سنگبری شورا 1025
خاکبرداری امینی خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبردارینعمت اله نعمت اله امینی باغبادرانیاصفهان بلوار کشاورز کنار گذر شهید میثمی روبروی مخابرات استقلال1077
دفترخاکبرداری امین خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریعلیرضا علیرضا همتی ولندانیشهرضابلوار شهید قانع سمت چپ نبش اولین کوچه1074
خاکبرداری مجتبی خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریتقی تقی عبدالهیاتوبان ذوب آهن کرسگان جنب بانک تجارت1043
خاکبرداری دهقانی خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریممحمد رضا محمدرضا دهقانی چم پیریاتوبان ذوب آهن نرسیده به گلزار81089
خاکبرداری دهقانی خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریمحمدرضا دهقانی چم پیریاصفهان اتوبان ذوب آهن نرسیده به گلزارهشتم1080
دفترخاکبرداری امنیان خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریبنفشه بنفشه امنیان جزیجاده اصفهان شیرازکیلومتر40جاده آجرمهدی946
خاکبرداری دهقانی خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریمرتضی دهقانیاصفهان اتوبان ذوب آهن قبل ازبلوارشفق1195
خاکبرداری فروغی خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریمحمد فروغی ابریاصفهان خ هشت بهشت غربی خ گلزارشمالی جنب مسجدباکوشک964
خدمات خاکبرداری اطلس خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداریمحمدعلی مردانیشهر شهرضا میدان مفتح ابتدای خیابان پاسداران1311
خاکشویی یوسف خدمات ساختمان_خاکبرداری و گودبرداری معصومه کرده دهلیسه راه پالایشگاه کوی روشن دست چپ کوچه دوم پلاک36842
-->