بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات ساختمان  صنف داربست و تیرچه
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 2,092

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
داربست فلزی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهحشمتقائم شهر ارطه 30
داربست فلزی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهباباییاصفهان 34
ولی عصر خدمات ساختمان_داربست و تیرچهعلی پیرمحمدیسایت کارگاهی بلوک اف 20084
رجبی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهرجبعلی رجبیگلشهر کاظمیه فاز 2 جنب ق 2710 097
نوری خدمات ساختمان_داربست و تیرچهمحمد نوریخ فرودگاه خ شورجه 6592
خان محمدی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهحسین خان محمدیخ فرودگاه خ درمانگاه 58489
داربست پویا خدمات ساختمان_داربست و تیرچهمحمدرضا رستمیخ 17 شهریور داربست پویا 8085
دفتر تیموری خدمات ساختمان_داربست و تیرچهآقاجان تیموریخ 17 شهریور روبروی درمانگاه شماره 8 23483
دفتر مالکی راد خدمات ساختمان_داربست و تیرچهکاظم مالکی رادخ 17 شهریور بالاتر از قنادی ارک طبقه دوم واحد 10 081
دفتر نصیری خدمات ساختمان_داربست و تیرچهزین العابدین نصیریفرودگاه روبروی بانک ملی داربست فلزی امید 52585
داربست فلزی شامی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهرضا شامیزنجان ، درمانگاه ، خیابان شهیدحسن رضاباقری ، خیابان شهیدسیدلطیف موسوی بابایی ، پلاک -57 ، طبقه همکف90
داربست ابوالفضل خدمات ساختمان_داربست و تیرچهعلی احمدیزنجان ، درمانگاه ، خیابان شهیدحسن رضاباقری ، خیابان شهیدسیدلطیف موسوی بابایی ، پلاک 57 ، طبقه همکف91
داربست فلزی ملت خدمات ساختمان_داربست و تیرچهعلی حق وردیزنجان ، اسلام آباد ، خیابان شهیداصغرنوروزی ، خیابان شهید جبرئیل شیخلوشمالی ، پلاک 101 ، طبقه همکف83
داربست جاوید خدمات ساختمان_داربست و تیرچهجاوید نوروزیزنجان ، حیدرعلی ، کوچه شهیدسیدجوادموسوی ، خیابان شهیدحسن شکارچی ، پلاک 367.001 ، طبقه همکف90
زنجان تک خدمات ساختمان_داربست و تیرچهسعید حسنلوزنجان - گونیه - خیابان زینبیه غربی - خیابان شهیدحسن شکارچی - پلاک -56 - طبقه همکف88
داربست پرویز خدمات ساختمان_داربست و تیرچهاصغر محمدیقیدار - جاده ارقین - انتهای خیابان طالقانی - ابتدای خیابان (پادگان) - پلاک -95 - طبقه همکف94
به مدیریت مسلم محمودی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهمسلم محمودیشریف آباد ، جنب دبستان ابوذر ، خیابان شهدا ، طبقه همکف83
داربست برادران خدمات ساختمان_داربست و تیرچهسید اکبر سیدیشریف آباد جاده ترانزیت بالاتر از مسجد الشهدا 083
داربست فلزی محمدی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهحسن محمدی قائمروستای میرک آباد شهرک شهید سید رضا طباطبائی 089
داربست فلزی سعید خدمات ساختمان_داربست و تیرچهسعید دست آموزیزد - امام شهر - کوچه 54طباطبایی یزدی[مصباح] - خیابان آیت الله سیدمحمدکاظم طباطبایی90