بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات ساختمان  صنف داربست و تیرچه
تعداد کل: 2,109

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
داربست ارجمندی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهعلی ارجمندی 151
داربست فلزی روان بست تبریز خدمات ساختمان_داربست و تیرچهعلی نوروزی تبریز شهرک ارم 253
استا داربست خدمات ساختمان_داربست و تیرچهاحسان 638
داربست پایه سازان خدمات ساختمان_داربست و تیرچهعبدی تبریز خیابان عباسی 310
داربست فلزی در مشهد خدمات ساختمان_داربست و تیرچه  245
داربست خدمات ساختمان_داربست و تیرچهسلیم اعلامی اول شهرک ارم261
داربست زاهدی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهمهدی زاهدی 401
داربست عباسی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهعباسی الوند خیبان بهشتی نبش کوچه کریمی440
نصب و اجاره داربست فلزی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهایزدی خليل آباد ۱۲متری ۸571
داربست آذربایجان خدمات ساختمان_داربست و تیرچهیاور پاسبان شهرک ارم اول منطقه چهار کوچه شهید ناصری600
داربست آذربایجان خدمات ساختمان_داربست و تیرچهیاور پاسبان شهرک ارم اول منطقه چهار کوچه شهید ناصری694
داربست فلزی جهانی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهآقای جهانی میدان امام حسن قاسم آباد رفیعی 7 621
داربست فلزی آذربایجان خدمات ساختمان_داربست و تیرچهمحمدحمیدی پویا اردبیل کارشناسان بالاترازمیدان شفا 487
داربست آسمان(بندرعباس) خدمات ساختمان_داربست و تیرچهپیریایی بلوارامام حسین-شهرک امام رضا616
داربست خدمات ساختمان_داربست و تیرچهعزیز نظری ادرس بلوار رحمت خیابان نهضت سواد اموزی کوچه ۱۴پلاک ۱۳۶۵477
داربست فلزی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهکیوان رویان خ شهدا 379
داربست فلزی طاها خدمات ساختمان_داربست و تیرچهامیر شریفی خمینی شهر بلوار امیر کبیر خیابان صفیر امید جنب پلیس +۱۰561
داربست فلزی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهعلیرضا مقیم بیگی خاکعلی بلوار امام بلوار شهید یوسفی انبار مقیم بیگی 363
داربست فلزی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهعلیدادی بندرعباس_بلوارآزادگان_انتهای آزادگان یکم_580
داربست فلزی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهحشمتقائم شهر ارطه 475
-->