بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات ساختمان  صنف داربست و تیرچه
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 2,090

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
داربست فلزی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهعلیدادی بندرعباس_بلوارآزادگان_انتهای آزادگان یکم_154
داربست فلزی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهحشمتقائم شهر ارطه 101
داربست فلزی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهبابایی . اصفهان94
ولی عصر خدمات ساختمان_داربست و تیرچهعلی پیرمحمدیسایت کارگاهی بلوک اف 200124
رجبی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهرجبعلی رجبیگلشهر کاظمیه فاز 2 جنب ق 2710 0143
نوری خدمات ساختمان_داربست و تیرچهمحمد نوریخ فرودگاه خ شورجه 65130
خان محمدی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهحسین خان محمدیخ فرودگاه خ درمانگاه 584132
داربست پویا خدمات ساختمان_داربست و تیرچهمحمدرضا رستمیخ 17 شهریور داربست پویا 80131
دفتر تیموری خدمات ساختمان_داربست و تیرچهآقاجان تیموریخ 17 شهریور روبروی درمانگاه شماره 8 234125
دفتر مالکی راد خدمات ساختمان_داربست و تیرچهکاظم مالکی رادخ 17 شهریور بالاتر از قنادی ارک طبقه دوم واحد 10 0121
دفتر نصیری خدمات ساختمان_داربست و تیرچهزین العابدین نصیریفرودگاه روبروی بانک ملی داربست فلزی امید 525126
داربست فلزی شامی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهرضا شامیزنجان ، درمانگاه ، خیابان شهیدحسن رضاباقری ، خیابان شهیدسیدلطیف موسوی بابایی ، پلاک -57 ، طبقه همکف133
داربست ابوالفضل خدمات ساختمان_داربست و تیرچهعلی احمدیزنجان ، درمانگاه ، خیابان شهیدحسن رضاباقری ، خیابان شهیدسیدلطیف موسوی بابایی ، پلاک 57 ، طبقه همکف134
داربست فلزی ملت خدمات ساختمان_داربست و تیرچهعلی حق وردیزنجان ، اسلام آباد ، خیابان شهیداصغرنوروزی ، خیابان شهید جبرئیل شیخلوشمالی ، پلاک 101 ، طبقه همکف131
داربست جاوید خدمات ساختمان_داربست و تیرچهجاوید نوروزیزنجان ، حیدرعلی ، کوچه شهیدسیدجوادموسوی ، خیابان شهیدحسن شکارچی ، پلاک 367.001 ، طبقه همکف158
زنجان تک خدمات ساختمان_داربست و تیرچهسعید حسنلوزنجان - گونیه - خیابان زینبیه غربی - خیابان شهیدحسن شکارچی - پلاک -56 - طبقه همکف143
داربست پرویز خدمات ساختمان_داربست و تیرچهاصغر محمدیقیدار - جاده ارقین - انتهای خیابان طالقانی - ابتدای خیابان (پادگان) - پلاک -95 - طبقه همکف139
به مدیریت مسلم محمودی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهمسلم محمودیشریف آباد ، جنب دبستان ابوذر ، خیابان شهدا ، طبقه همکف133
داربست برادران خدمات ساختمان_داربست و تیرچهسید اکبر سیدیشریف آباد جاده ترانزیت بالاتر از مسجد الشهدا 0131
داربست فلزی محمدی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهحسن محمدی قائمروستای میرک آباد شهرک شهید سید رضا طباطبائی 0134
-->