بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات ساختمان  صنف داربست و تیرچه
تعداد کل: 2,105

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
داربست فلزی در مشهد خدمات ساختمان_داربست و تیرچه  63
داربست خدمات ساختمان_داربست و تیرچهسلیم اعلامی اول شهرک ارم113
داربست زاهدی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهمهدی زاهدی 180
داربست عباسی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهعباسی الوند خیبان بهشتی نبش کوچه کریمی228
نصب و اجاره داربست فلزی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهایزدی خليل آباد ۱۲متری ۸336
داربست آذربایجان خدمات ساختمان_داربست و تیرچهیاور پاسبان شهرک ارم اول منطقه چهار کوچه شهید ناصری435
داربست آذربایجان خدمات ساختمان_داربست و تیرچهیاور پاسبان شهرک ارم اول منطقه چهار کوچه شهید ناصری492
داربست فلزی جهانی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهآقای جهانی میدان امام حسن قاسم آباد رفیعی 7 441
داربست فلزی آذربایجان خدمات ساختمان_داربست و تیرچهمحمدحمیدی پویا اردبیل کارشناسان بالاترازمیدان شفا 331
داربست آسمان(بندرعباس) خدمات ساختمان_داربست و تیرچهپیریایی بلوارامام حسین-شهرک امام رضا430
داربست خدمات ساختمان_داربست و تیرچهعزیز نظری ادرس بلوار رحمت خیابان نهضت سواد اموزی کوچه ۱۴پلاک ۱۳۶۵349
داربست فلزی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهکیوان رویان خ شهدا 244
داربست فلزی طاها خدمات ساختمان_داربست و تیرچهامیر شریفی خمینی شهر بلوار امیر کبیر خیابان صفیر امید جنب پلیس +۱۰363
داربست فلزی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهعلیرضا مقیم بیگی خاکعلی بلوار امام بلوار شهید یوسفی انبار مقیم بیگی 262
داربست فلزی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهعلیدادی بندرعباس_بلوارآزادگان_انتهای آزادگان یکم_454
داربست فلزی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهحشمتقائم شهر ارطه 383
داربست فلزی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهبابایی . اصفهان333
ولی عصر خدمات ساختمان_داربست و تیرچهعلی پیرمحمدیسایت کارگاهی بلوک اف 200370
رجبی خدمات ساختمان_داربست و تیرچهرجبعلی رجبیگلشهر کاظمیه فاز 2 جنب ق 2710 0372
نوری خدمات ساختمان_داربست و تیرچهمحمد نوریخ فرودگاه خ شورجه 65357
-->