بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات ساختمان  صنف لوله بازکنی و تخلیه چاه
تعداد کل: 313

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
لوله بازکنی قزوین خدمات ساختمان_لوله بازکنی و تخلیه چاهباج آلان خیابان شهرداری 46
لوله بازکنی قزوین خدمات ساختمان_لوله بازکنی و تخلیه چاهباج آلان خیابان سبزه میدان قزوین سبزه میدان26
لوله بازکنی پارس بافنروفشاربادشبانه روزی خدمات ساختمان_لوله بازکنی و تخلیه چاهکمساری بصورت سیار درتمام محله های زرند وروستاهای اطراف 295
چاه کنی وحفر چاه کهنه خدمات ساختمان_لوله بازکنی و تخلیه چاهفردیس واندیشه 243
لوله بازکنی،تخلیه چاه،کندن چاه،لوله کشی خدمات ساختمان_لوله بازکنی و تخلیه چاهفردیس فردیس294
لوله بازکن با فنر و دستگاه در شهرضا خدمات ساختمان_لوله بازکنی و تخلیه چاهعزیزی 364
لوله بازکنی زنجان خدمات ساختمان_لوله بازکنی و تخلیه چاه  317
لوله بازکنی کل شهر سنندج خدمات ساختمان_لوله بازکنی و تخلیه چاه فرهاد ساعدی کل مناطق شهر سنندج (حضور فوری۱۵دقیقه)404
بازکردن فاضلاب، لوله بازکنی تخصصی خدمات ساختمان_لوله بازکنی و تخلیه چاهفـرهـاد شهر سنندج، میدان نبوت 643
لوله بازکنی وتخلیه چاه۰۹۳۹۷۹۹۱۴۳۲ خدمات ساختمان_لوله بازکنی و تخلیه چاهباجلان خیابان باغ دبیر۰۹۳۹۷۹۹۱۴۳۲484
برطرف کردن نم وچکه ساختمان خدمات ساختمان_لوله بازکنی و تخلیه چاهباجلانخیابان نواب شمالی نبش ک سیناد 311
نشتیابی بادستگاه صداقت قزوین خدمات ساختمان_لوله بازکنی و تخلیه چاهباجلانخ نواب شمالی نبش کوچه سیناد 711
لوله بازکنی.نشتیابی با دستگاه قزوین خدمات ساختمان_لوله بازکنی و تخلیه چاهباجلان قزوین انتهای نواب شمالی نبش کوچه سینا۱568
لوله بازکنی و تخلیه چاه سینا قوچان خدمات ساختمان_لوله بازکنی و تخلیه چاهکیانفرد خیابان ابوسعید قطعه دوم سمت راست 732
لوله بازکنی،لوله کشی،کندن چاه،تخایه چاه خدمات ساختمان_لوله بازکنی و تخلیه چاهعبدالهی اندیشه634
لوله بازکنی خدمات ساختمان_لوله بازکنی و تخلیه چاهسید جواد پورمحمود طرقبه معلم2 خیابان گلستان نبش گلستان12 534
تخلیه چاه سعید خدمات ساختمان_لوله بازکنی و تخلیه چاهسعید علی محمدیرامین - روستای معجزات - مسجد - کوچه ((چای)) - کوچه شهیدعیوض علیمحمدی - پلاک -226 - طبقه همکف370
تخلیه چاه خدمات ساختمان_لوله بازکنی و تخلیه چاهرزاق حیدریزره بند ، رزه بند ، کوچه اندیشه17 ، کوچه اندیشه16 ، پلاک 208 ، طبقه همکف415
تخلیه چاه طارم خدمات ساختمان_لوله بازکنی و تخلیه چاهباپور حسنیانآب بر ، خیابان امام خمینی ، خیابان شهید رجایی ، - ، پلاک 288 ، طبقه همکف894
سازه گستران خدمات ساختمان_لوله بازکنی و تخلیه چاهرضا عبدلیرامین ، کوچه فرعی ، پلاک 70 ، طبقه همکف432
-->