بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات ساختمان  صنف درب ، پنجره و حفاظ
تعداد کل: 26,216

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
شرکت ثامن فرفورژه مازندران خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظاسفندیاری مازندران، تنکابن، جنب کویر موتور101
جوشکاری رضا خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظحیدریان خیابان مطهری بین کوچه101و10393
دژ سازان پایدار خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظدکتر عادل هدایت پور 162
آلومینیوم خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظحسین امینی 201
شیشه بری سلطانی خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظسلطانی 333
صنایع آلومینیوم قائدامینی خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظقائدامینی شهرکرد،میدان معلم،بلوار معلم،انتهای بلوار مجاهدان،بین کوچه ۳۰و۳۲348
درب و پنجره سازی عباس خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظدزفولی شهرکرد،فرخشهر338
آلومینیوم سازی جلال خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظابوالفضل عبدالهی 239
سازه های آلومینیوم حریری خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظحسن حریری کاشان : بلوار شهید چمران ۵۰ متر بالاتر از بریدگی 260
گروه صنعتی بزرگمهر خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظسید علی هاشمی مقدم مشهد- خیابان پیروزی- پیروزی 2 - کسایی14 - پلاک 25/1 254
ثامن فرفروژه خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظ  خلخال خیابان شهید رجایی روبروی پارک موتوری شهرداری 161
آلومینیم سازی جمالی خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظداودجمالی خیابان ولی عصر کوچه ولیعصر ۱۲بلوارمعلم کوچه معلم۶۰ پشت اداره اصناف267
صنعت مهرتوری خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظشجاع رسالت شمالی ۱۵ 335
درب و پنجره دوجداره خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظشبانی 281
درب و پنجره خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظالیاسی 234
درب پنجر ساز خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظکارگر یزد امامشهر خ فرهنگ ک۱۳پلاک ۶ یزد امامشهر خ فرهنگ ک۱۳پلاک ۹ 225
پنجره آسمان خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظ  کرج-مهرشهربلوارارم-فرودگاه پیام-بلوار شهیدبابایی-خیابان هشتم-چهارمین سوله سمت راست343
بازرگانی هوشیار خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظهوشیارساحل طلایی روبروی دادگاه انقلاب بازرگانی هوشیار 481
ثامن فرفورژه تنکابن متل قو رامسر خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظدکتر اسفندیاری فردمازندران، تنکابن، کمربندی بزرگ، 700 متر بعد از ترمینال، جنب باربری توحید 540
آهنگری نظری خدمات ساختمان_درب ، پنجره و حفاظاسماعیل نظری تهران فرحزاد خیابان امامزاده جنب کوچه دانش پلاک ۳429
-->