بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات وسایل نقلیه  صنف نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگین
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 1,718

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
نمایشگاه اتومبیل مردان آریایی خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینعبد الرضا جزائریآباده طشک خیابان امام خمینی 1105
معاملات ماشین خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینرسول فرهیولی عصر ولی عصر 188
معاملات ماشین خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینمحمد بنانولی عصر ولی عصر 186
بنگاه معاملاتی مهدوی خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینغلامرضا اصل مهدوینی ریز:بلوار ولی عصر عج 80
نمایشگاه اتومبیل هخامنش خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینجواد هاشمی فردشت بال ، بخش سیدان روستای دشتبال ، بزرگراه مرودشت-اصفهان سمت چپ ، جنب رستوران هخامنش ، طبقه همکف ، واحد (نمایشگاه سنگین هخامنش)95
نمایشگاه کامیون برادران رمضان زاده خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگیننجف رمضان زادهکازرون - فرهنگ شهر - کوچه 4بلوارمعلم - بلوار معلم - طبقه همکف81
نمایشگاه کامیون مبعث خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینشامراد داورپناهمرودشت ، خیابان قدس(کمربندی) بطرف تخت جمشید ، سمت چپ محله علی آباد ، روبروی تاسیسات شبکه برق ، طبقه همکف ، واحد ( نمایشگاه کامیون مبعث)82
نمایشگاه چاره جو خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینمحمد چاره جوشیراز - جاده شیرازفسا - خیابان سلامی جنوبی - بلوار ولایت - طبقه همکف85
نمایشگاه فاروق خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگیناسداله زارعشیراز - جاده شیرازفسا - خیابان سلامی جنوبی - بلوار ولایت - طبقه همکف84
نمایشگاه کامیون بمانی خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینایوب بمانیشیراز - شهروز شهر - کوچه ((جهان)) - بلوار خلیج فارس - طبقه همکف105
ایزدی خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینغلامرضا ایزدیشیراز - میدان تره بار - کوچه ((نخل)) - بلوار خلیج فارس - طبقه همکف86
ایران زمین خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینمهدی قربانیشیراز - شهرک نمایشگاهی - کوچه ((شقایق )) - خیابان ((بهار)) - طبقه همکف80
بورس کامیون ساسانی خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینغلامحسن ساسانیشیراز - شهرک نمایشگاهی - خیابان ((بنفشه)) - کوچه ((مجنون)) - طبقه همکف78
نمایشگاه کامیون هادی خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینناصر باقریشیراز - جاده شیرازفسا - خیابان سلامی جنوبی - بلوار خلیج فارس - طبقه همکف84
نمایشگاه و فروشگاه شیراز کوماتسو خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینیاصر لطفی اکبرآبادیشیراز - میدان تره بار - کوچه ((نخل)) - بلوار خلیج فارس - طبقه همکف86
غفارپور خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینابوذر غفارپورشیراز - شهروز شهر - کوچه ((جهان)) - بلوار خلیج فارس - طبقه همکف79
نمایشگاه کامیون اسدی خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگیننظام اسدی دارنجانیشیراز - میدان تره بار - کوچه (بازرگانی ایوبی فر) - بلوار ولایت - طبقه همکف78
نمایشگاه اتوبوس و کامیون بردبار خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینمهدی تابع بردبارشیراز ، وزیراباد ، میدان الله ، بلوار خلیج فارس ، طبقه همکف84
نمایشگاه کامیون محسن خسروی خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگیننصراله خسروی مهارلوئیشیراز ، وزیرآباد ، میدان الله ، بلوار خلیج فارس ، طبقه همکف84
ملل فاروق خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینداود زارعشیراز - جاده شیرازفسا - بلوار خلیج فارس - بلوار ولایت - طبقه همکف78