بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات وسایل نقلیه  صنف نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگین
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 1,718

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
نمایشگاه اتومبیل مردان آریایی خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینفارس_نی ریزعبد الرضا جزائریآباده طشک خیابان امام خمینی 165
معاملات ماشین خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینفارس_نی ریزرسول فرهیولی عصر ولی عصر 159
معاملات ماشین خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینفارس_نی ریزمحمد بنانولی عصر ولی عصر 154
بنگاه معاملاتی مهدوی خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینفارس_نی ریزغلامرضا اصل مهدوینی ریز:بلوار ولی عصر عج 52
نمایشگاه اتومبیل هخامنش خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینفارس_مرودشتجواد هاشمی فردشت بال ، بخش سیدان روستای دشتبال ، بزرگراه مرودشت-اصفهان سمت چپ ، جنب رستوران هخامنش ، طبقه همکف ، واحد (نمایشگاه سنگین هخامنش)58
نمایشگاه کامیون برادران رمضان زاده خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینفارس_کازروننجف رمضان زادهکازرون - فرهنگ شهر - کوچه 4بلوارمعلم - بلوار معلم - طبقه همکف54
نمایشگاه کامیون مبعث خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینفارس_مرودشتشامراد داورپناهمرودشت ، خیابان قدس(کمربندی) بطرف تخت جمشید ، سمت چپ محله علی آباد ، روبروی تاسیسات شبکه برق ، طبقه همکف ، واحد ( نمایشگاه کامیون مبعث)49
نمایشگاه چاره جو خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینفارس_شیرازمحمد چاره جوشیراز - جاده شیرازفسا - خیابان سلامی جنوبی - بلوار ولایت - طبقه همکف54
نمایشگاه فاروق خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینفارس_شیرازاسداله زارعشیراز - جاده شیرازفسا - خیابان سلامی جنوبی - بلوار ولایت - طبقه همکف51
نمایشگاه کامیون بمانی خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینفارس_شیرازایوب بمانیشیراز - شهروز شهر - کوچه ((جهان)) - بلوار خلیج فارس - طبقه همکف57
ایزدی خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینفارس_شیرازغلامرضا ایزدیشیراز - میدان تره بار - کوچه ((نخل)) - بلوار خلیج فارس - طبقه همکف50
ایران زمین خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینفارس_شیرازمهدی قربانیشیراز - شهرک نمایشگاهی - کوچه ((شقایق )) - خیابان ((بهار)) - طبقه همکف54
بورس کامیون ساسانی خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینفارس_شیرازغلامحسن ساسانیشیراز - شهرک نمایشگاهی - خیابان ((بنفشه)) - کوچه ((مجنون)) - طبقه همکف48
نمایشگاه کامیون هادی خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینفارس_شیرازناصر باقریشیراز - جاده شیرازفسا - خیابان سلامی جنوبی - بلوار خلیج فارس - طبقه همکف49
نمایشگاه و فروشگاه شیراز کوماتسو خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینفارس_شیرازیاصر لطفی اکبرآبادیشیراز - میدان تره بار - کوچه ((نخل)) - بلوار خلیج فارس - طبقه همکف53
غفارپور خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینفارس_شیرازابوذر غفارپورشیراز - شهروز شهر - کوچه ((جهان)) - بلوار خلیج فارس - طبقه همکف50
نمایشگاه کامیون اسدی خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینفارس_شیرازنظام اسدی دارنجانیشیراز - میدان تره بار - کوچه (بازرگانی ایوبی فر) - بلوار ولایت - طبقه همکف48
نمایشگاه اتوبوس و کامیون بردبار خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینفارس_شیرازمهدی تابع بردبارشیراز ، وزیراباد ، میدان الله ، بلوار خلیج فارس ، طبقه همکف52
نمایشگاه کامیون محسن خسروی خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینفارس_شیرازنصراله خسروی مهارلوئیشیراز ، وزیرآباد ، میدان الله ، بلوار خلیج فارس ، طبقه همکف53
ملل فاروق خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه کامیون و خودروهای سنگینفارس_شیرازداود زارعشیراز - جاده شیرازفسا - بلوار خلیج فارس - بلوار ولایت - طبقه همکف47