بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف طب و پزشکان  صنف جراحان عمومی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 2,364

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
متخصص جراحی عمومی جهانگیر تقی پور طب و پزشکان_جراحان عمومیجهانگیر تقی پور  74
متخصص جراحی عمومی اکبر نیک سپهر طب و پزشکان_جراحان عمومیاکبر نیک سپهر 72
متخصص جراحی عمومی داود محمدی نوکنده طب و پزشکان_جراحان عمومیداود محمدی نوکنده  65
متخصص جراحی عمومی علی زمانیان روحانی طب و پزشکان_جراحان عمومیعلی زمانیان روحانی 65
متخصص جراحی عمومی علیرضا بابائی طب و پزشکان_جراحان عمومیعلیرضا بابائی 73
متخصص جراحی عمومی بهرام رفیعیان طب و پزشکان_جراحان عمومیبهرام رفیعیان 75
متخصص جراحی عمومی سیدعلیرضا حسینی طب و پزشکان_جراحان عمومیسیدعلیرضا حسینی  80
متخصص جراحی عمومی اردشیر شیرخانی طب و پزشکان_جراحان عمومیاردشیر شیرخانی 80
متخصص جراحی عمومی بیژن فریدنیا طب و پزشکان_جراحان عمومیبیژن فریدنیا  66
متخصص جراحی عمومی حسین رحمتی رودسری طب و پزشکان_جراحان عمومیحسین رحمتی رودسری 81
متخصص جراحی عمومی زهرا پوررسولی طب و پزشکان_جراحان عمومیزهرا پوررسولی  254
متخصص جراحی عمومی فیروز خوشحال کلویر طب و پزشکان_جراحان عمومیفیروز خوشحال کلویر 72
متخصص جراحی عمومی سیدمسعود حقیقی کیان طب و پزشکان_جراحان عمومیسیدمسعود حقیقی کیان 68
متخصص جراحی عمومی خشایار ملتی طب و پزشکان_جراحان عمومیخشایار ملتی 67
متخصص جراحی عمومی فریبرز اتباعی طب و پزشکان_جراحان عمومیفریبرز اتباعی  66
متخصص جراحی عمومی پژمان فرشید مهر طب و پزشکان_جراحان عمومیپژمان فرشید مهر 71
متخصص جراحی عمومی غلامرضا مرادپورشورباخورلو طب و پزشکان_جراحان عمومیغلامرضا مرادپورشورباخورلو 69
متخصص جراحی عمومی شهریار علیزادگان طب و پزشکان_جراحان عمومیشهریار علیزادگان 75
متخصص جراحی عمومی نسرین کریمی طب و پزشکان_جراحان عمومینسرین کریمی 78
متخصص جراحی عمومی محمدکاظم اولادقباد طب و پزشکان_جراحان عمومیمحمدکاظم اولادقباد  75
-->