بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف طب و پزشکان  صنف جراحان عمومی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 2,364

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
متخصص جراحی عمومی جهانگیر تقی پور طب و پزشکان_جراحان عمومیقزوین_البرزجهانگیر تقی پور  4
متخصص جراحی عمومی اکبر نیک سپهر طب و پزشکان_جراحان عمومیاصفهان_لنجان ( زرین شهر)اکبر نیک سپهر 3
متخصص جراحی عمومی داود محمدی نوکنده طب و پزشکان_جراحان عمومیاردبیل_مشگین شهرداود محمدی نوکنده  3
متخصص جراحی عمومی علی زمانیان روحانی طب و پزشکان_جراحان عمومیخراسان شمالی_اسفراينعلی زمانیان روحانی 4
متخصص جراحی عمومی علیرضا بابائی طب و پزشکان_جراحان عمومیتهران_شمیراناتعلیرضا بابائی 4
متخصص جراحی عمومی بهرام رفیعیان طب و پزشکان_جراحان عمومیتهران_شمیراناتبهرام رفیعیان 4
متخصص جراحی عمومی سیدعلیرضا حسینی طب و پزشکان_جراحان عمومیمرکزی_سربند ( شازند )سیدعلیرضا حسینی  4
متخصص جراحی عمومی اردشیر شیرخانی طب و پزشکان_جراحان عمومیلرستان_دلفان ( نور آباد )اردشیر شیرخانی 3
متخصص جراحی عمومی بیژن فریدنیا طب و پزشکان_جراحان عمومیلرستان_پل دختربیژن فریدنیا  4
متخصص جراحی عمومی حسین رحمتی رودسری طب و پزشکان_جراحان عمومیگیلان_رود سرحسین رحمتی رودسری 3
متخصص جراحی عمومی زهرا پوررسولی طب و پزشکان_جراحان عمومیگیلان_رستم آبادزهرا پوررسولی  159
متخصص جراحی عمومی فیروز خوشحال کلویر طب و پزشکان_جراحان عمومیگیلان_بندر انزلیفیروز خوشحال کلویر 4
متخصص جراحی عمومی سیدمسعود حقیقی کیان طب و پزشکان_جراحان عمومیکرمانشاه_اسلام آباد غربسیدمسعود حقیقی کیان 4
متخصص جراحی عمومی خشایار ملتی طب و پزشکان_جراحان عمومیکرمانشاه_اسلام آباد غربخشایار ملتی 4
متخصص جراحی عمومی فریبرز اتباعی طب و پزشکان_جراحان عمومیفارس_لارستانفریبرز اتباعی  4
متخصص جراحی عمومی پژمان فرشید مهر طب و پزشکان_جراحان عمومیفارس_فیروز آبادپژمان فرشید مهر 4
متخصص جراحی عمومی غلامرضا مرادپورشورباخورلو طب و پزشکان_جراحان عمومیفارس_فیروز آبادغلامرضا مرادپورشورباخورلو 3
متخصص جراحی عمومی شهریار علیزادگان طب و پزشکان_جراحان عمومیخوزستان_دشت آزادگان ( سوسنگرد )شهریار علیزادگان 4
متخصص جراحی عمومی نسرین کریمی طب و پزشکان_جراحان عمومیهرمزگان_قشمنسرین کریمی 4
متخصص جراحی عمومی محمدکاظم اولادقباد طب و پزشکان_جراحان عمومیلرستان_سلسله ( الشتر )محمدکاظم اولادقباد  3