بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف طب و پزشکان  صنف جراحان عمومی
تعداد کل: 2,364

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
متخصص جراحی عمومی جهانگیر تقی پور طب و پزشکان_جراحان عمومیجهانگیر تقی پور  364
متخصص جراحی عمومی اکبر نیک سپهر طب و پزشکان_جراحان عمومیاکبر نیک سپهر 396
متخصص جراحی عمومی داود محمدی نوکنده طب و پزشکان_جراحان عمومیداود محمدی نوکنده  303
متخصص جراحی عمومی علی زمانیان روحانی طب و پزشکان_جراحان عمومیعلی زمانیان روحانی 466
متخصص جراحی عمومی علیرضا بابائی طب و پزشکان_جراحان عمومیعلیرضا بابائی 479
متخصص جراحی عمومی بهرام رفیعیان طب و پزشکان_جراحان عمومیبهرام رفیعیان 529
متخصص جراحی عمومی سیدعلیرضا حسینی طب و پزشکان_جراحان عمومیسیدعلیرضا حسینی  414
متخصص جراحی عمومی اردشیر شیرخانی طب و پزشکان_جراحان عمومیاردشیر شیرخانی 450
متخصص جراحی عمومی بیژن فریدنیا طب و پزشکان_جراحان عمومیبیژن فریدنیا  411
متخصص جراحی عمومی حسین رحمتی رودسری طب و پزشکان_جراحان عمومیحسین رحمتی رودسری 468
متخصص جراحی عمومی زهرا پوررسولی طب و پزشکان_جراحان عمومیزهرا پوررسولی  695
متخصص جراحی عمومی فیروز خوشحال کلویر طب و پزشکان_جراحان عمومیفیروز خوشحال کلویر 303
متخصص جراحی عمومی سیدمسعود حقیقی کیان طب و پزشکان_جراحان عمومیسیدمسعود حقیقی کیان 314
متخصص جراحی عمومی خشایار ملتی طب و پزشکان_جراحان عمومیخشایار ملتی 266
متخصص جراحی عمومی فریبرز اتباعی طب و پزشکان_جراحان عمومیفریبرز اتباعی  261
متخصص جراحی عمومی پژمان فرشید مهر طب و پزشکان_جراحان عمومیپژمان فرشید مهر 257
متخصص جراحی عمومی غلامرضا مرادپورشورباخورلو طب و پزشکان_جراحان عمومیغلامرضا مرادپورشورباخورلو 275
متخصص جراحی عمومی شهریار علیزادگان طب و پزشکان_جراحان عمومیشهریار علیزادگان 252
متخصص جراحی عمومی نسرین کریمی طب و پزشکان_جراحان عمومینسرین کریمی 295
متخصص جراحی عمومی محمدکاظم اولادقباد طب و پزشکان_جراحان عمومیمحمدکاظم اولادقباد  244
-->