بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف طب و پزشکان  صنف پزشکان متخصص اپیدمیولوژی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 5

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
متخصص اپيدميولوژي دکتر کامران يزداني طب و پزشکان_پزشکان متخصص اپیدمیولوژیتهران_تهرانکامران يزدانيشهر تهران198
Ph.D اپيدميولوژي دکتر اميد بيکي طب و پزشکان_پزشکان متخصص اپیدمیولوژیکرمانشاه_کرمانشاهاميد بيکيشهر کرمانشاه206
Ph.D اپيدميولوژي دکتر نرگس خانجاني طب و پزشکان_پزشکان متخصص اپیدمیولوژیکرمان_کرماننرگس خانجانيشهر کرمان196
متخصص اپيدميولوژي دکتر فاطمه محبوبيان طب و پزشکان_پزشکان متخصص اپیدمیولوژیتهران_تهرانفاطمه محبوبيان شهر تهران296
Ph.D اپيدميولوژي دکتر محسن اسدي لاري طب و پزشکان_پزشکان متخصص اپیدمیولوژیتهران_تهرانمحسن اسدي لاريشهر تهران202