بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات وسایل نقلیه  صنف تعمیر گاه موتور سیکلت
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 14,241

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
موتور سازی سیار ، موتور ساز سیار، امداد موتور سیکلت ، پنچرگیری سیار خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتعادل عباسی 47
تعمیرگاه موتور سیکلت خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلترضا زنجان گلشهرفاز6خیابان گلشن 1137
تعمیرگاه ویدک سیکلت محسن خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتمحسن چگنیخیابان انقلاب.انتهای خیابان رازی نبش 60متری 53
تعمیرگاه موتور سیکلت خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتپرویز صمدزاده گناباد خیابان سعدی انتهای خیابان سعدی39
تعمیرکار موتورسیکلت انژکتوری و برقی خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتسیدمحسن وثوقیخیابان مدرس. بین مدرس21و23 95
تعمیر موتور سیکلت خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتاسدالله رضائیگیلوان خیابان ولیعصر ندارد 086
تعمیرکار موتورسیکلت خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتشاهین محمدیدرام روبروی پمپ بنزین ندارد 090
تعمیر موتور سیکلت خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتوحید صفری جمروستای پاوه رود ندارد 085
موتورسیکلت خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتعلیرضا نعمتیقره بلاغ - روستای قره بلاغ - ندارد - خیابان طالقانی - خیابان امام خمینی - پلاک 3 - طبقه همکف88
تعمیر موتور سیکلت خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتشکراله صفاریسلطانیه ، پایین گنبد ، خیابان شهیدزمانی شرف ، خیابان شهیدنورمحمدی نور ، پلاک 54 ، طبقه همکف100
تعمیر متور سیکلت خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتحسین صفریگوزلدره سفلی ، خیابان امام خمینی ، خیابان ولیعصر ، طبقه همکف95
مقدم خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتعشرت خداوردی مقدمزنجان ، دروازه رشت ، چهارراه بعثت ، خیابان بعثت ، پلاک -217 ، طبقه همکف82
موتورسیکلت باقری خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتاحمد ربیعی باقریمابین کوی فرهنگ و الهیه 45متری نرگس 88986
بهروزاسدی رسته : تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی ... ) خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتبهروز اسدیاسلام آباد 20متری شهید مدنی 69780
احمدحاجی میری رسته : تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی ... ) خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتاحمد حاجی میریاسلام آباد خ دستغیب 18576
سیدعلی النقیموسوی طیبی رسته : تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی ... ) خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتسیدعلی النقی موسوی طیبیاسلام آباد خ شهید صدوقی 10084
محمدعلیعباسی رسته : تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی ... ) خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتمحمدعلی عباسیاسلام آباد خ شهید صدقعلی سلیمانی 294
نورمحمدصحبت لو رسته : تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی ... ) خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتنورمحمد صحبت لوروستای آقکندی جاده بیجار 083
محمدرحیمی رسته : تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی ... ) خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتمحمد رحیمیضیائی بازار روز 5191
حسنجانی ناس رسته : تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی ... ) خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتحسن جانی ناساسلام آباد خ بست متری دستغیب 171/174