بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات وسایل نقلیه  صنف تعمیر گاه موتور سیکلت
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 14,239

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
تعمیرگاه ویدک سیکلت محسن خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتلرستان_خرم آبادمحسن چگنیخیابان انقلاب.انتهای خیابان رازی نبش 60متری 16
تعمیرگاه موتور سیکلت خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتخراسان رضوی_گنابادپرویز صمدزاده گناباد خیابان سعدی انتهای خیابان سعدی2
تعمیرکار موتورسیکلت انژکتوری و برقی خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتخراسان رضوی_تربت حیدریهسیدمحسن وثوقیخیابان مدرس. بین مدرس21و23 55
تعمیر موتور سیکلت خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_طارماسدالله رضائیگیلوان خیابان ولیعصر ندارد 055
تعمیرکار موتورسیکلت خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_طارمشاهین محمدیدرام روبروی پمپ بنزین ندارد 046
تعمیر موتور سیکلت خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_طارموحید صفری جمروستای پاوه رود ندارد 051
موتورسیکلت خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_سلطانیهعلیرضا نعمتیقره بلاغ - روستای قره بلاغ - ندارد - خیابان طالقانی - خیابان امام خمینی - پلاک 3 - طبقه همکف54
تعمیر موتور سیکلت خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_سلطانیهشکراله صفاریسلطانیه ، پایین گنبد ، خیابان شهیدزمانی شرف ، خیابان شهیدنورمحمدی نور ، پلاک 54 ، طبقه همکف62
تعمیر متور سیکلت خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_سلطانیهحسین صفریگوزلدره سفلی ، خیابان امام خمینی ، خیابان ولیعصر ، طبقه همکف59
مقدم خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_زنجانعشرت خداوردی مقدمزنجان ، دروازه رشت ، چهارراه بعثت ، خیابان بعثت ، پلاک -217 ، طبقه همکف50
موتورسیکلت باقری خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_زنجاناحمد ربیعی باقریمابین کوی فرهنگ و الهیه 45متری نرگس 88945
بهروزاسدی رسته : تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی ... ) خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_زنجانبهروز اسدیاسلام آباد 20متری شهید مدنی 69746
احمدحاجی میری رسته : تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی ... ) خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_زنجاناحمد حاجی میریاسلام آباد خ دستغیب 18539
سیدعلی النقیموسوی طیبی رسته : تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی ... ) خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_زنجانسیدعلی النقی موسوی طیبیاسلام آباد خ شهید صدوقی 10049
محمدعلیعباسی رسته : تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی ... ) خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_زنجانمحمدعلی عباسیاسلام آباد خ شهید صدقعلی سلیمانی 251
نورمحمدصحبت لو رسته : تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی ... ) خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_زنجاننورمحمد صحبت لوروستای آقکندی جاده بیجار 054
محمدرحیمی رسته : تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی ... ) خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_زنجانمحمد رحیمیضیائی بازار روز 5149
حسنجانی ناس رسته : تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی ... ) خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_زنجانحسن جانی ناساسلام آباد خ بست متری دستغیب 171/143
تعمیرگاه امیرحسین خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_زنجانکریم حیدریزنجان - کوی سعیدیه - خیابان 10متری اول - خیابان شهیدیوسف کلاهدوز شمالی - پلاک -185 - طبقه همکف45
حسینعلیاصانلو رسته : تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی ... ) خدمات وسایل نقلیه_تعمیر گاه موتور سیکلتزنجان_زنجانحسینعلی اصانلوبی سیم خیام 7853