بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف حمل و نقل  صنف حمل و نقل مسافر برون شهری
تعداد کل: 661

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آژانس حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریرنجبریان 114
اژانس حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریمجیدصحرایی خیابان فتح شیاکو بعداز خانه معلم 161
حمل و نقل حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریفذجی 106
اریا حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریحسن سلطانی 200
جهان سِیر رحمانی حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریحسین رحمانی هومساری اردستان،خیابان بهزیستی اردستان،تعاونی فولادکویر390
مؤسسه حمل و نقل قدس حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریحسین عامریتهران ، خیابان شوش غربی ، میدان ، شهید هرندی ، پلاک 258 و 260 ، طبقه همکف334
شرکت حمل ونقل گیتی نورد حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریمهدی مقتدریخیابان پانزده خرداد چهارراه سیروس 317377
شرکت حمل ونقل عصرترقی حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریمهتاب شادیانخیابان ری ایستگاه دردار 589291
شرکت حمل ونقل عادل ترابرآریا حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریمحمدقلی آذریجاده ساوه پایانه بارتهران 283274
شرکت حمل ونقل جهانگیربار حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریعلی صیادی اسکوئیخیابان شهیدرجائی بن بست آزادمرد 741327
شرکت حمل ونقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریفاطمه حمیدی یدسیجاده ساوه پایانه بارتهران 272283
شرکت حمل ونقل ارجمندسیر حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریحسن ارجمندشهرری سه راه تقی آبادمقابل مخابرات شهیدنبوی 102284
مؤسسه حمل ونقل اتفاق نو حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریمرتضی میرزائیجاده ساوه پایانه بارتهران غرفه 81 0346
مؤسسه حمل ونقل اتوبارصابر حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریقاسم شمسائی قهیازیشوش غربی شهیدهرندی 310279
حمل ونقل اتوبنزایران حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریفرهاد جلیلی ذوالفقاریمصطفی خمینی 0 307294
شرکت حمل ونقل یگانه رخش حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریاکبر قنبریان علویجهجاده ساوه پایانه بارتهران 46329
مؤسسه حمل ونقل مشهد حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریمجید کلانتریمیدان قزوین روبروی بیمارستان فارابی 209330
شرکت حمل ونقل رفیع بار حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریرفیع سعادتمندجاده قم شورآباد 0330
مؤسسه حمل ونقل فارس حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریعباس حسینی سیانکیخیبان شوش غربی میدان شهیدهرندی 290367
شرکت حمل ونقل سلمان بارتهران حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریاصغر تیزقدم خطیبجاده ساوه پایانه بارتهران 292287
-->