بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف حمل و نقل  صنف حمل و نقل مسافر برون شهری
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 655

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مؤسسه حمل و نقل قدس حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریتهران_تهرانحسین عامریتهران ، خیابان شوش غربی ، میدان ، شهید هرندی ، پلاک 258 و 260 ، طبقه همکف46
شرکت حمل ونقل گیتی نورد حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریتهران_تهرانمهدی مقتدریخیابان پانزده خرداد چهارراه سیروس 31745
شرکت حمل ونقل عصرترقی حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریتهران_تهرانمهتاب شادیانخیابان ری ایستگاه دردار 58938
شرکت حمل ونقل عادل ترابرآریا حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریتهران_تهرانمحمدقلی آذریجاده ساوه پایانه بارتهران 28337
شرکت حمل ونقل جهانگیربار حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریتهران_تهرانعلی صیادی اسکوئیخیابان شهیدرجائی بن بست آزادمرد 74140
شرکت حمل ونقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریتهران_تهرانفاطمه حمیدی یدسیجاده ساوه پایانه بارتهران 27241
شرکت حمل ونقل ارجمندسیر حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریتهران_تهرانحسن ارجمندشهرری سه راه تقی آبادمقابل مخابرات شهیدنبوی 10238
مؤسسه حمل ونقل اتفاق نو حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریتهران_تهرانمرتضی میرزائیجاده ساوه پایانه بارتهران غرفه 81 040
مؤسسه حمل ونقل اتوبارصابر حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریتهران_تهرانقاسم شمسائی قهیازیشوش غربی شهیدهرندی 31039
حمل ونقل اتوبنزایران حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریتهران_تهرانفرهاد جلیلی ذوالفقاریمصطفی خمینی 0 30741
شرکت حمل ونقل یگانه رخش حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریتهران_تهراناکبر قنبریان علویجهجاده ساوه پایانه بارتهران 4637
مؤسسه حمل ونقل مشهد حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریتهران_تهرانمجید کلانتریمیدان قزوین روبروی بیمارستان فارابی 20947
شرکت حمل ونقل رفیع بار حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریتهران_تهرانرفیع سعادتمندجاده قم شورآباد 048
مؤسسه حمل ونقل فارس حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریتهران_تهرانعباس حسینی سیانکیخیبان شوش غربی میدان شهیدهرندی 29044
شرکت حمل ونقل سلمان بارتهران حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریتهران_تهراناصغر تیزقدم خطیبجاده ساوه پایانه بارتهران 29240
مؤسسه حمل ونقل شریفی حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریتهران_تهرانحمیدرضا امین شریفیجاده ساوه پایانه بارتهران 24740
شرکت حمل ونقل موادنفتی ره گسترش ترابر حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریتهران_تهرانسیاوش پهلوانیجاده قدیم قم سه راهی انبارنفت 040
مؤسسه حمل ونقل آسایش حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریتهران_تهرانعیدی محمد حسینی سیانکیخیابان فدائیان اسلام مقابل پمپ بنزین دولت آباد 61942
شرکت حمل ونقل تیزترابر حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریتهران_تهرانبیژن فرخیجاده ساوه پایانه بارتهران 9340
مؤسسه حمل ونقل آریا حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریتهران_تهرانمرتضی رمضانزاده برکیجاده ساوه پایانه بارتهران 27842