بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف حمل و نقل  صنف حمل و نقل مسافر برون شهری
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 655

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
مؤسسه حمل و نقل قدس حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریحسین عامریتهران ، خیابان شوش غربی ، میدان ، شهید هرندی ، پلاک 258 و 260 ، طبقه همکف126
شرکت حمل ونقل گیتی نورد حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریمهدی مقتدریخیابان پانزده خرداد چهارراه سیروس 317121
شرکت حمل ونقل عصرترقی حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریمهتاب شادیانخیابان ری ایستگاه دردار 589115
شرکت حمل ونقل عادل ترابرآریا حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریمحمدقلی آذریجاده ساوه پایانه بارتهران 283106
شرکت حمل ونقل جهانگیربار حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریعلی صیادی اسکوئیخیابان شهیدرجائی بن بست آزادمرد 741116
شرکت حمل ونقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریفاطمه حمیدی یدسیجاده ساوه پایانه بارتهران 272117
شرکت حمل ونقل ارجمندسیر حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریحسن ارجمندشهرری سه راه تقی آبادمقابل مخابرات شهیدنبوی 102108
مؤسسه حمل ونقل اتفاق نو حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریمرتضی میرزائیجاده ساوه پایانه بارتهران غرفه 81 0113
مؤسسه حمل ونقل اتوبارصابر حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریقاسم شمسائی قهیازیشوش غربی شهیدهرندی 310111
حمل ونقل اتوبنزایران حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریفرهاد جلیلی ذوالفقاریمصطفی خمینی 0 307110
شرکت حمل ونقل یگانه رخش حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریاکبر قنبریان علویجهجاده ساوه پایانه بارتهران 46117
مؤسسه حمل ونقل مشهد حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریمجید کلانتریمیدان قزوین روبروی بیمارستان فارابی 209126
شرکت حمل ونقل رفیع بار حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریرفیع سعادتمندجاده قم شورآباد 0134
مؤسسه حمل ونقل فارس حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریعباس حسینی سیانکیخیبان شوش غربی میدان شهیدهرندی 290117
شرکت حمل ونقل سلمان بارتهران حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریاصغر تیزقدم خطیبجاده ساوه پایانه بارتهران 292111
مؤسسه حمل ونقل شریفی حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریحمیدرضا امین شریفیجاده ساوه پایانه بارتهران 247124
شرکت حمل ونقل موادنفتی ره گسترش ترابر حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریسیاوش پهلوانیجاده قدیم قم سه راهی انبارنفت 0111
مؤسسه حمل ونقل آسایش حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریعیدی محمد حسینی سیانکیخیابان فدائیان اسلام مقابل پمپ بنزین دولت آباد 619119
شرکت حمل ونقل تیزترابر حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریبیژن فرخیجاده ساوه پایانه بارتهران 93116
مؤسسه حمل ونقل آریا حمل و نقل_حمل و نقل مسافر برون شهریمرتضی رمضانزاده برکیجاده ساوه پایانه بارتهران 278119
-->