بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف حمل و نقل  صنف کرایه کامیون
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 94

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
شرکت اینترنتی آسانت حمل و نقل_کرایه کامیونعظیمی خیابان امام خمینی شاهپور جدید77
حمل و نقل حمل و نقل_کرایه کامیونمحمودی آزادشهر 71
واحد صنفی سیار کد 1035 حمل و نقل_کرایه کامیونروشنعلی زنگنهسیار سیار 0134
واحد صنفی سیار کد1034 حمل و نقل_کرایه کامیونجعفر یمینی بهروزواحد صنفی سیار ندارد 0121
واحد صنفی سیار کد 1033 حمل و نقل_کرایه کامیوننبی اله عبدالهی قراولیسیار سیار 0137
واحدصنفی سیار کد 1032 حمل و نقل_کرایه کامیونعلی یمینی بهروزسیار سیار 0123
واحد صنفی سیار کد 1031 حمل و نقل_کرایه کامیونرضا رحیمیان ملکیسیار سیار 0121
واحد صنفی سیار کد 1029 حمل و نقل_کرایه کامیونهادی اخلاقیان بادیسیار سیار 0120
واحد صنفی سیار کد 1028 حمل و نقل_کرایه کامیونرضا کریمی سوراوجینیسیار سیار 0133
واحدصنفی سیار کد 1026 حمل و نقل_کرایه کامیونحسین کاظمیسیار سیار 0133
واحد صنفی سیار کد 1024 حمل و نقل_کرایه کامیونمحمد محمودزاده علی آبادیسیار سیار 0123
واحد صنفی سیار کد 1021 حمل و نقل_کرایه کامیونموسی پناهی میرزا حسنلوسیار سیار 0123
واحد صنفی سیار کد 1007 حمل و نقل_کرایه کامیونمحمد حسین زادهسیار سیار 0125
واحد صنفی سیار کد1047 حمل و نقل_کرایه کامیونمجتبی حیدریشهریار - خیابان انقلاب کوچه مسجد حاج حسن پلاک 38 0118
واحد صنفی سیار کد 1045 حمل و نقل_کرایه کامیونرضا دانه افشان مقدماندیشه فاز دو کوثر کوثر4 0126
واحد صنفی سیار کد 1042 حمل و نقل_کرایه کامیونسید جعفر سیدیسیار سیار 0128
واحد صنفی سیار کد 1040 حمل و نقل_کرایه کامیونعلی سلیمانیشهرک وائین بعثت 5 12123
واحد صنفی سیار کد 1039 حمل و نقل_کرایه کامیونسید منصور کرامتی0 0 0122
نمايشگاه و فروشگاه كفي پاسارگاد حمل و نقل_کرایه کامیونصفر علی مختاریانبلوار 15 خرداد ---- ----124
به مدیریت عسگر فرج اللهی حمل و نقل_کرایه کامیونعسگر فرج اللهیبناب ، بناب خیابان چمران ، روبروی میدان تره بار ، خیابان چمران ، طبقه همکف129
-->