بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف حمل و نقل  صنف کرایه کامیون
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 92

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
واحد صنفی سیار کد 1035 حمل و نقل_کرایه کامیونتهران_شهریارروشنعلی زنگنهسیار سیار 052
واحد صنفی سیار کد1034 حمل و نقل_کرایه کامیونتهران_شهریارجعفر یمینی بهروزواحد صنفی سیار ندارد 050
واحد صنفی سیار کد 1033 حمل و نقل_کرایه کامیونتهران_شهریارنبی اله عبدالهی قراولیسیار سیار 056
واحدصنفی سیار کد 1032 حمل و نقل_کرایه کامیونتهران_شهریارعلی یمینی بهروزسیار سیار 044
واحد صنفی سیار کد 1031 حمل و نقل_کرایه کامیونتهران_شهریاررضا رحیمیان ملکیسیار سیار 046
واحد صنفی سیار کد 1029 حمل و نقل_کرایه کامیونتهران_شهریارهادی اخلاقیان بادیسیار سیار 047
واحد صنفی سیار کد 1028 حمل و نقل_کرایه کامیونتهران_شهریاررضا کریمی سوراوجینیسیار سیار 054
واحدصنفی سیار کد 1026 حمل و نقل_کرایه کامیونتهران_شهریارحسین کاظمیسیار سیار 055
واحد صنفی سیار کد 1024 حمل و نقل_کرایه کامیونتهران_شهریارمحمد محمودزاده علی آبادیسیار سیار 049
واحد صنفی سیار کد 1021 حمل و نقل_کرایه کامیونتهران_شهریارموسی پناهی میرزا حسنلوسیار سیار 047
واحد صنفی سیار کد 1007 حمل و نقل_کرایه کامیونتهران_شهریارمحمد حسین زادهسیار سیار 050
واحد صنفی سیار کد1047 حمل و نقل_کرایه کامیونتهران_شهریارمجتبی حیدریشهریار - خیابان انقلاب کوچه مسجد حاج حسن پلاک 38 049
واحد صنفی سیار کد 1045 حمل و نقل_کرایه کامیونتهران_شهریاررضا دانه افشان مقدماندیشه فاز دو کوثر کوثر4 052
واحد صنفی سیار کد 1042 حمل و نقل_کرایه کامیونتهران_شهریارسید جعفر سیدیسیار سیار 052
واحد صنفی سیار کد 1040 حمل و نقل_کرایه کامیونتهران_شهریارعلی سلیمانیشهرک وائین بعثت 5 1246
واحد صنفی سیار کد 1039 حمل و نقل_کرایه کامیونتهران_شهریارسید منصور کرامتی0 0 048
نمايشگاه و فروشگاه كفي پاسارگاد حمل و نقل_کرایه کامیونچهارمحال وبختیاری_شهر کردصفر علی مختاریانبلوار 15 خرداد ---- ----52
به مدیریت عسگر فرج اللهی حمل و نقل_کرایه کامیونآذربایجان شرقی_بنابعسگر فرج اللهیبناب ، بناب خیابان چمران ، روبروی میدان تره بار ، خیابان چمران ، طبقه همکف50
باربری مهرشهر گل بار مهرشهر حمل و نقل_کرایه کامیونالبرز_کرجاصغروفائی 190
حمل و نقل مرکزی حمل و نقل_کرایه کامیونتهران_اسلام شهرمحمدعارف کاظم پور خیابان ۳۶207