بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف غذا و رستوران  صنف سفره خانه و رستوران سنتی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 14,250

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
کافی شاپ غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتییزد_یزدحسن ابادی یزد چاه شهردار کوچه مسلم کافه باغ ماه نشین7
مقدم غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانمظفر مقدمبلوار استقلال اول شهرک شهدا 450
سفره خانه عباچی غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانمحمد عباچیخ امام کوچه باشگاه پلاک 46 خ امام کوچه باشگاه پلاک 46 خ امام کوچ 4645
قهوه خانه درویشی غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانمحمود فرجیروستای چورزق جنب مسجد جامع 47
قهوه خانه سنتی اشراق غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانحسن مرادی75ک جاده زنجان میانه جاده ترانزیت روستای سلطان اباد 42
قهوه خانه غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانزین العابدین ندرلوزنجان - ترانس - کوچه ((محمدی)) - بلوار شیخ فضل اله نوری - طبقه منفی 145
قهوه خانه رستمی غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانحسن رستمیانصاریه بوستان 7 بازارچه تجاری 245247
قهوه خانه نوری غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجاناسداله نوریشهرک الهیه فاز 2 18 متری نور 995538
قهوه خانه محمدی غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانحسن محمدیروستای پایین کوه خ امام 2/445
دربند غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانمحمدرضا محمدیامام خمینی 0 241
اکبرخدایاری رسته : چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است) غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجاناکبر خدایاریخیابان نواب صفوی روبروی مقبره 10447
مهدیمالکی رسته : چایخانه و قهوه خانه سنتی(عرضه قلیان ممنوع است) غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانمهدی مالکیخ فردوسی اول بازار پایین قیصریه کوچک 2643
قهو خانه رضائی غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانفرزاد رضائیخیام شرقی روبروی کارواش رویال 038
سورسرای شب غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانابوالفضل بیاتسایت کارگاهی 0 4744
چهارباغ غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانمجتبی حسینیکوچه مشکی مابین چهارراه اول و دوم 58045
قهوه خانه موسوی غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانسیدباقر موسویسایت کارگاهی خ اصلی 16142
قهوه خانه پناهی غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجاناصغر پناهیامام کوچه رهبری، میدان سمیع 6644
قهوه خانه میرزاخانی غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجاننصرت اله میرزاخانیسعدی جنوبی کوچه عطارد 3145
عابدینی غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانعلی عابدینیخ امیرکبیر میدان ورکچیها 2939
عباسی غذا و رستوران_سفره خانه و رستوران سنتیزنجان_زنجانصفدر عباسیچهارراه انقلاب جنب تکیه بیت العباس چایخانه همشهری -43