بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات منازل  صنف سمساری
تعداد کل: 5,801

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
سمساری بابا حیران خدمات منازل_سمساریحیرانییزد ، میدان امام رضا ( میدان انگشتر) ، میدان شهدا ، بلوار بهمن 584
سمساری خدمات منازل_سمساری  570
امپراطور خدمات منازل_سمساریعلي مزارعيمهر - میدان معلم - بلوار فرهنگ - جنب بانک صادرات - طبقه همکف456
مهر سمساری خدمات منازل_سمساریباقر غلامیمهر - خ نماز - کوچه دوم مروارید (14 نماز) - خیابان نماز - طبقه همکف565
سمساری مرکزی خدمات منازل_سمساریزهرا حسینی زادهوراوی - شهرک ماندگاری - بلوار امام خمینی - - - روبروی رستوران الهه جنوب - طبقه همکف746
مرکزی خدمات منازل_سمساریمحرمعلی اصغرزاده ذوالپیرانیگله دار - بلوار مشفق - جنب نمایشگاه اتومبیل - بلوار مشفق - طبقه همکف599
لوازم خانگی خدمات منازل_سمسارینادر زلفی گسموئیخ موسی کلانتری انتهای خ امام خمینی 1738
سمساری فهیم خدمات منازل_سمساریمجید راغینی ریز:ابتدای خیابان صدوقی روبروی بانک ملت شعبه سجادیه712
سمساری نوری خدمات منازل_سمساریاسد نوریاشکنان - شهرجدید - کوچه (ایثار) - بلوار امام خمینی - طبقه همکف667
سمساری ابی خان خدمات منازل_سمساریابراهیم شهامتاهل - شهرداری - کوچه ((مصطفی شاد)) - بن بست ((اکبر حیدری نژاد)) - طبقه همکف659
سمساری احمد علی عمادی خدمات منازل_سمساریاحمد علی عمادیمدرس جنب نجاری گلستان 0807
سمساری امید خدمات منازل_سمساریحسین حقیقتلامرد ، بلوارشاهد ، / ، - ، طبقه همکف715
سمساری افسانه خدمات منازل_سمساریاصغر افسانهگراش ، خیابان امام خمینی(ره) ، کوچه 7 ، پشت پیر پنهان ، طبقه همکف796
سمساری عباسی خدمات منازل_سمساریحسینعلی عباسیخیابان شهید براتی702
سمساری مجید خدمات منازل_سمساریمجید رستگارنیاچاه نهر ، چاه نهرقدیم ، خیابان الهه ، خیابان مریم ، طبقه همکف479
خادمی خدمات منازل_سمساریابراهیم خادمیاوز بنی عباسی کوچه 11 0478
سمساری سینا خدمات منازل_سمساریجواهر کرمی قراچهقائمیه ، اولاد میرزایی ، بلوار امام خمینی ، خیابان مصلی ، طبقه اول740
سمساری راستینه خدمات منازل_سمساریمحمدرضا راستینهکازرون - مصلی - کوچه دبیرستان شاهد - کوچه کانون پرورش فکری کودک ونوجوان - طبقه همکف965
سمساری ادیبی خدمات منازل_سمساریحسین ادیبیانکازرون - علیا - کوچه ((داوودی)) - کوچه ((سمساری)) - طبقه همکف819
سمساری علی پور خدمات منازل_سمساریمحبوبه اکبریلار ، شهر قدیم ، خیابان ساحلی ، روبروی پل فلزی ، طبقه اول1196
-->