بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات شهری  صنف پست و دفتر پستی و تیپاکس
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 97

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
پسته کاران سبز اندیش سبزوار خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکسخراسان رضوی_سبزوار حسن پورسبزوار اخر خ دستغیب بعد ازمیدان جنب نماشگاه کامیون دولت180
پسته و زعفران مسروری خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکسخراسان رضوی_بردسکن محمد مسروریچهارراه شهرک - روبروی مرغ فروشی فارسیان - خرید و فروش پسته و زعفران مسروری188
پسته و زعفران غلامی خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکسخراسان رضوی_فیض آباداحمد غلامیخیابان بهشتی نبش8211
پست سریع TNT خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکسچهارمحال وبختیاری_شهر کردامیر مسعود اشراقی سامانیخیابان کاشانی شرقی، بعد از کوچه 9، قبل از کوچه 11261
پخش صندوق پستی خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکسبوشهر_بوشهر فاطمه هژبریخیابان رئیسعلی دلواری، روبروی ساختمان امور مالیاتی ادره پست مرکزی214
خدمات پستی دانا خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکسخراسان رضوی_سبزوارمحسن داناخیابان اسد آبادی روبروی اداره برق جدید189
خدمات پستی 116 خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکساصفهان_اصفهانمهدی مهدی رضایتاصفهان خ جی جنب رستوران گلستان جی262
باجه پست مرکزی اراک خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکسمرکزی_اراک پورنگ دانشم شهدا خ مخابرات دفتر پست -مهدیه بهلوال بندی278
اداره پست خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکسمرکزی_سربند ( شازند ) کاظم نجاریشازند م امام خمینی289
خدمات پستی1077-36-72 خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکسمرکزی_دلیجان فرزانه محمدعلیدلیجان خ بهشتی جنوبی جنب فرش فروشی سیمین پود287
خدمات پستی1043-36-72 خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکسمرکزی_اراک پروانه مظاهریاراک خ آیت اله کاشانی مقابل پل سبحانی112
خدمات پستی برات کارا خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکسآذربایجان شرقی_تبریز فخرالله صادقلوتبریزخ آزادی مقابل شیخ الرئیس اول ک جدیری ساختمان اول121
خدمات پستی1064 خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکسآذربایجان شرقی_تبریز احد عالی نژادتبریزخ مفتح اول خ شربت زاده مقابل عکاسی آیدین125
پستان سازی مترمی خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکسآذربایجان شرقی_تبریز محمد مقدمیتبریزدارایی تیمچه رضوی ط2123
پست روستای امند خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکسآذربایجان شرقی_تبریز مهدی باقردختاهربخش خواجه روستای امندی142
خدمات پستی52165 خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکسآذربایجان شرقی_تبریز ایلناز نژادامینتبریزولیعصرفلکه رودکی نبش بنگاه آروین97
خدمات پستی فخراهر خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکسآذربایجان شرقی_اهر شاپور اسدپوراهرخ امام تقاطع بهار41
دفترخدمات ارتباطي خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکساصفهان_کاشانعليرضا زارعيكاشان بلوارمفتح ابتداي كوچه كتابچي459
دفتر پست بانك علوي خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکساصفهان_کاشانحسين حسين تقي زاده علويكاشان روستاي علوي نبش خيابان468
دفترخانه اسناد رسمي 317 خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکساصفهان_کاشانسيدحميدرضا سيدحميدرضا ميرخبازکاشان م شورابلوارشهيدان ستوده گلبرگ3665