بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات شهری  صنف دفتر خدمات ارتباطی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 3,422

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
دفتر خدمات دولت خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیحسینیآباده خیابان امام جنب بیمه تامین اجتماعی 44
شتاب خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیمیلاد جعفری کندوانیورامین - شهرک مدرس - خیابان شهید بهشتی - کوچه بوستان 34 - طبقه همکف82
چاووشی خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیسیدمهدی چاووشیباغخواص ، محله باغ خواص ، خیابان شهید بهشتی ، بن بست گلستان 2 ، طبقه همکف78
شیرکوند خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیامیرمحمد شیرکوندقشلاق عمروآباد ، محله قشلاق عمروآباد ، بلوار اصلی ، خیابان امام خمینی ، پلاک 59 ، طبقه همکف74
باهنر خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیامیر خوش ابی فردقرچک ، قرچک ، کوچه شهیدامینی(باهنر13) ، خیابان شهید باهنر ، پلاک 182 ، طبقه همکف79
امینی خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیاحمد امینیقرچک ، باقر آباد (میرزایی) ، خیابان پانزده خرداد ، نبش رضوان 12 ، ساختمان قائم ، پلاک 24/2 ، طبقه همکف82
ايجابي مياب خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیعباسعلی ایجابی میابشهرک طلائیه روبروی مارلیک سمت چپ-مغازه چهارم 080
خدمات اینترنتی مدرن خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیاحمد مرادیورامین - ورامین - خیابان امیر کبیر - خیابان شهید بهشتی - پلاک 152 - طبقه همکف89
برزگری خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیعلیرضا برزگری خوبستانیورامین - شهرک مدرس - خیابان شهید سیلسپور - کوچه بوستان 27 - پلاک 33 - طبقه همکف81
امور مشترکین اریا خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیمحمدحسین قرقانیورامین - شهرک مدرس - خیابان شهید باهنر - خیابان شهید باقری - طبقه همکف80
النچری خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطییوسف النچریورامین - ورامین - میدان رازی - خیابان دانشگاه - طبقه همکف80
پارسیا خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیوحید حمامی بوجیورامین - کارخانه قند - بلوار کشاورز - خیابان شهید دکتر چمران - پلاک 312 - طبقه همکف79
دفتر خدمات ازادگان خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیمعصومه احمدیورامین - امرآباد - کوچه صادقعلی شیرکوند - خیابان آزادگان - پلاک 72 - طبقه همکف78
مهرگان خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیامیرمحمد بهاریورامین - لرآباد - خیابان امام حسین - خیابان دبیرستان امام خمینی - طبقه همکف80
خدمات کامپیوتری کیان خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیامید مولائیعبدل آباد - روستای بهنام پازوکی جنوبی - کوچه مدرسه 1 - خیابان مطهری - طبقه همکف80
امور مشترکین پارسیا خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیمهدی میرزائیورامین - روغن کشی - خیابان ابن سینا - کوچه شهید نواب صفوی - پلاک 1 - طبقه همکف85
دفتر رسالت خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیآرزو شیرازیورامین - ورامین - خیابان طالقانی - بلوار 35 متری رسالت - پلاک 174 - طبقه همکف79
دفتر خدمات ارتباطی خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیاحسان اردستانیخ بیست متری رسالت جنب حافظ هفت 086
به مدیریت شهرزاد تراب بروجردی خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیشهرزاد تراب بروجردیقرچک - باقرآباد (منبع شور) - کوچه فردوس 7 - خیابان شهید بهشتی - پلاک 45/1 - طبقه همکف82
کیوان همراه خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیبهنام ملکیشهر جدید اندیشه - فاز 1اندیشه - کوچه شهید ابراهیم هاشمی - بلوار شهید دنیا مالی - پاساژ ارم - پلاک 1,005 - طبقه منفی 1 - واحد 19 - 79