بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات شهری  صنف دفتر خدمات ارتباطی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 3,430

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
دفترپیشخوان خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیطیبی میناب روستا حکمی نبش دوراهی دهوسطی18
دفتر پیشخوان نوین ارتباط خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیپیمان لک خوی بلوار 22 بهمن روبروی آموزش و پرورش جنب کبابی بناب274
دفتر پیشخوان بخشی خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیبخشی کاشان خیابان امیرکبیر بالاتر از دندانپزشکی جم دفتر پیشخوان خدمات دولت112
دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی 72331079 خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیمهندس سیامک محمودیگیلان رشت خیابان سردارجنگل نرسیده به خیابان عطاافرین 116
تایپیست خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیحمیدیرشت+جانبازان 274
دفتر پیشخوان دولت آرتا خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیفرهاد قاسمی نژاد بلوار قائم مقام ابتدای بلوار محمدی 396
نماینده بیمه خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیقندالی 265
دفتر خدمات دولت خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیحسینیآباده خیابان امام جنب بیمه تامین اجتماعی 260
شتاب خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیمیلاد جعفری کندوانیورامین - شهرک مدرس - خیابان شهید بهشتی - کوچه بوستان 34 - طبقه همکف313
چاووشی خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیسیدمهدی چاووشیباغخواص ، محله باغ خواص ، خیابان شهید بهشتی ، بن بست گلستان 2 ، طبقه همکف278
شیرکوند خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیامیرمحمد شیرکوندقشلاق عمروآباد ، محله قشلاق عمروآباد ، بلوار اصلی ، خیابان امام خمینی ، پلاک 59 ، طبقه همکف309
باهنر خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیامیر خوش ابی فردقرچک ، قرچک ، کوچه شهیدامینی(باهنر13) ، خیابان شهید باهنر ، پلاک 182 ، طبقه همکف281
امینی خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیاحمد امینیقرچک ، باقر آباد (میرزایی) ، خیابان پانزده خرداد ، نبش رضوان 12 ، ساختمان قائم ، پلاک 24/2 ، طبقه همکف311
ايجابي مياب خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیعباسعلی ایجابی میابشهرک طلائیه روبروی مارلیک سمت چپ-مغازه چهارم 0283
خدمات اینترنتی مدرن خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیاحمد مرادیورامین - ورامین - خیابان امیر کبیر - خیابان شهید بهشتی - پلاک 152 - طبقه همکف282
برزگری خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیعلیرضا برزگری خوبستانیورامین - شهرک مدرس - خیابان شهید سیلسپور - کوچه بوستان 27 - پلاک 33 - طبقه همکف340
امور مشترکین اریا خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیمحمدحسین قرقانیورامین - شهرک مدرس - خیابان شهید باهنر - خیابان شهید باقری - طبقه همکف337
النچری خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطییوسف النچریورامین - ورامین - میدان رازی - خیابان دانشگاه - طبقه همکف287
پارسیا خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیوحید حمامی بوجیورامین - کارخانه قند - بلوار کشاورز - خیابان شهید دکتر چمران - پلاک 312 - طبقه همکف328
دفتر خدمات ازادگان خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیمعصومه احمدیورامین - امرآباد - کوچه صادقعلی شیرکوند - خیابان آزادگان - پلاک 72 - طبقه همکف272
-->