بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات شهری  صنف دفتر خدمات ارتباطی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 3,424

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
دفتر پیشخوان دولت آرتا خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیفرهاد قاسمی نژاد بلوار قائم مقام ابتدای بلوار محمدی 26
نماینده بیمه خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیقندالی 52
دفتر خدمات دولت خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیحسینیآباده خیابان امام جنب بیمه تامین اجتماعی 80
شتاب خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیمیلاد جعفری کندوانیورامین - شهرک مدرس - خیابان شهید بهشتی - کوچه بوستان 34 - طبقه همکف125
چاووشی خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیسیدمهدی چاووشیباغخواص ، محله باغ خواص ، خیابان شهید بهشتی ، بن بست گلستان 2 ، طبقه همکف121
شیرکوند خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیامیرمحمد شیرکوندقشلاق عمروآباد ، محله قشلاق عمروآباد ، بلوار اصلی ، خیابان امام خمینی ، پلاک 59 ، طبقه همکف114
باهنر خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیامیر خوش ابی فردقرچک ، قرچک ، کوچه شهیدامینی(باهنر13) ، خیابان شهید باهنر ، پلاک 182 ، طبقه همکف118
امینی خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیاحمد امینیقرچک ، باقر آباد (میرزایی) ، خیابان پانزده خرداد ، نبش رضوان 12 ، ساختمان قائم ، پلاک 24/2 ، طبقه همکف121
ايجابي مياب خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیعباسعلی ایجابی میابشهرک طلائیه روبروی مارلیک سمت چپ-مغازه چهارم 0119
خدمات اینترنتی مدرن خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیاحمد مرادیورامین - ورامین - خیابان امیر کبیر - خیابان شهید بهشتی - پلاک 152 - طبقه همکف128
برزگری خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیعلیرضا برزگری خوبستانیورامین - شهرک مدرس - خیابان شهید سیلسپور - کوچه بوستان 27 - پلاک 33 - طبقه همکف122
امور مشترکین اریا خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیمحمدحسین قرقانیورامین - شهرک مدرس - خیابان شهید باهنر - خیابان شهید باقری - طبقه همکف116
النچری خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطییوسف النچریورامین - ورامین - میدان رازی - خیابان دانشگاه - طبقه همکف122
پارسیا خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیوحید حمامی بوجیورامین - کارخانه قند - بلوار کشاورز - خیابان شهید دکتر چمران - پلاک 312 - طبقه همکف119
دفتر خدمات ازادگان خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیمعصومه احمدیورامین - امرآباد - کوچه صادقعلی شیرکوند - خیابان آزادگان - پلاک 72 - طبقه همکف118
مهرگان خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیامیرمحمد بهاریورامین - لرآباد - خیابان امام حسین - خیابان دبیرستان امام خمینی - طبقه همکف149
خدمات کامپیوتری کیان خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیامید مولائیعبدل آباد - روستای بهنام پازوکی جنوبی - کوچه مدرسه 1 - خیابان مطهری - طبقه همکف118
امور مشترکین پارسیا خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیمهدی میرزائیورامین - روغن کشی - خیابان ابن سینا - کوچه شهید نواب صفوی - پلاک 1 - طبقه همکف122
دفتر رسالت خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیآرزو شیرازیورامین - ورامین - خیابان طالقانی - بلوار 35 متری رسالت - پلاک 174 - طبقه همکف116
دفتر خدمات ارتباطی خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیاحسان اردستانیخ بیست متری رسالت جنب حافظ هفت 0130
-->