بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف محصولات غذایی  صنف فراوردهای پروتیینی
تعداد کل: 8,500

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پروتئین مزه محصولات غذایی_فراوردهای پروتیینیمحسن سمیعی 37
شرکت پخش آرسام تجارت حسین محصولات غذایی_فراوردهای پروتیینیزارع 74
تک بهار محصولات غذایی_فراوردهای پروتیینیحسینی 96
مرغ و ماهی محصولات غذایی_فراوردهای پروتیینیرئیسی 119
بانک محلی محصولات غذایی_فراوردهای پروتیینیرضاجانپور منزل اباد بهشت ۷223
مزرعه گوشت محصولات غذایی_فراوردهای پروتیینیشریفی 230
گروه پرگاس محصولات غذایی_فراوردهای پروتیینیخانم رضوانی 187
گیلان پروتین نوپور محصولات غذایی_فراوردهای پروتیینیآقای نوپوررشت خیابان انصاری روبه روی سه راه دیلمان گیلان پروتئین نوپور 423
پروتئینی محصولات غذایی_فراوردهای پروتیینیجمالپورخیابان باهنر.بین کوچه ۳۷و۳۹پلاک۳۴۳ 177
زرین پروتئین محصولات غذایی_فراوردهای پروتیینی  زیباشهر 303
پخش آندره محصولات غذایی_فراوردهای پروتیینیعبدلی الشترخیابان آیت الله طالقانی شرقی 356
پخش مواد غذایی محصولات غذایی_فراوردهای پروتیینیفردین عزیزی گیلان رشت321
طباخی محصولات غذایی_فراوردهای پروتیینیرنجی خیابان امام 448
پروتیینی برومند محصولات غذایی_فراوردهای پروتیینیبرومندهشتگرد بلوار امام خمینی379
سوسیس کالباس سروش محصولات غذایی_فراوردهای پروتیینیبهرامی شهرک صنعتی اخولا 578
کشتارگاه صنعتی شترمرغ شمس خراسان محصولات غذایی_فراوردهای پروتیینیعامریبیرجند دشت بجد 432
هایدا ساندویچ محصولات غذایی_فراوردهای پروتیینیمحمد امین خواجه ئیانمیدان امام خمینی فشت فود مکث326
مغازه دار محصولات غذایی_فراوردهای پروتیینی  پیرانشهر چهارراه نیروگاه خ توانیر599
راد تجارت محصولات غذایی_فراوردهای پروتیینی  514
کارشناس صادرات آبزیان محصولات غذایی_فراوردهای پروتیینی  639
-->