بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف محصولات غذایی  صنف میوه و تره بار
تعداد کل: 53,410

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
باغدار محصولات غذایی_میوه و تره بارحسن سلیمی اصفهان خیابان آپادانا اول کوچه باغ بهشت کوچه پروین51
خرید و فروش میوه کیوی محصولات غذایی_میوه و تره بار تولیدخرید و فروش میوه کیوی عرضه مستقیم از باغ تالش شهر لیسار)سید احمد پوراکبری76
سوپرمیوه و تره بار محصولات غذایی_میوه و تره باررستگار شهرک ینگی امام چهاره اول نبش بلوار چمران میوه و تره بار رستگار 55
ارمان محصولات غذایی_میوه و تره بارکشاورزی 47
میوه‌ فروش محصولات غذایی_میوه و تره بار  انتهای خ محسنی ک امینی 64
کشاورزی محصولات غذایی_میوه و تره بارشقاقی زنجان شهرستان ابهر82
فروشنده سبزیجات محصولات غذایی_میوه و تره باردرویشی 61
میوه وتره بار امیرعلی محصولات غذایی_میوه و تره بارمجید مقدم استان گلستان_گرگان_میدان مدرس_ورودی طالقانی_سمت راست جنب درخت بزرگ توت 124
بار فروشی اولاد محصولات غذایی_میوه و تره بارفردین اولاد دره شهر کوی طالقانی 68
میدان تره بار خانه سبز محصولات غذایی_میوه و تره بارعلی پوطاری خ ترمینال حجره ۱113
میدان تره بار خانه سبز محصولات غذایی_میوه و تره بارعلی پوطاری خ ترمینال 219
عمده فروشی میوه وتربار محصولات غذایی_میوه و تره باربهرام رفیعی اصفهان میدان مرکزی میوه تالار13غرفه10276
بار فروشی و حق العمل کاری حاج محمدعلی دوستانی محصولات غذایی_میوه و تره بارمصطفی دوستانی میدان تره بار مهدیه حجره 26 138
بار فروشی و حق العمل کاری حاج محمدعلی دوستانی محصولات غذایی_میوه و تره بارمصطفی دوستانی میدان تره بار قدیم حجره 26 186
خریدار زیتون محصولات غذایی_میوه و تره بارداوود مولائی 100
میوه سرای محله محصولات غذایی_میوه و تره بارباری شهر بار خیابان امام؛رضا نبش امام رضا ۱ شهر بار خیابان امام رضا نبش امام‌ رضا ۱ 72
بار فروشي(حق العمل كاري)تره بار محصولات غذایی_میوه و تره بارميرچاوشي مشهد ميدان بار سپاد خيابان 2 حجره ١ سيد اكبر ميرچاوشي 82
قارچ شیراز محصولات غذایی_میوه و تره بارمهندس مازندرانیشیراز - پل فسا - ابتدای جاده جهرم 166
میوه وتره بار محصولات غذایی_میوه و تره بار  میدان تره بارشهیدرجایی بلوک دو غرفه ۸150
09131446906 حسن آبادی سردخانه ابوالفضل (ع) اسدآباد پشترود محصولات غذایی_میوه و تره بارحسن آبادی کرمان،بم،نرماشیر،روستای اسدآباد پشترود (بعد از شهرک صنعتی وکیل آباد در جاده قلعه شهید قرار دارد)۰۹۱۳۱۴۴۶۹۰۶ حسن آبادی 1263
-->