بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف زیور آلات  صنف سکه و بورس
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 221

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
سكه و صرافي آسيا زیور آلات_سکه و بورستهران_شهریارغنيمتي 154
سکه فروشی زیور آلات_سکه و بورسقم_قمابــراهیمـــی قم خیابان صفائیه پاساژ طلا طبقه همکف 460
خانه دار زیور آلات_سکه و بورسخوزستان_رامشیر  376
خرید وفروش سکه فتحعلیان زیور آلات_سکه و بورسخراسان رضوی_تربت حیدریه مهدی فتحعلیانخیابان فردوسی جنوبی 58پلاک 127
بورس سکه وطلا فرحدوست زیور آلات_سکه و بورسخراسان رضوی_مشهدمحمد علی فرحدوستخیابا ن خرمشهر نبش خرمشهر 7 درخواست تغییرنام وتلفن6
طلا وسکه یزدان زیور آلات_سکه و بورسخراسان رضوی_مشهد محمد رحمتیطلاب مفتح چهارراه ابوریحان بورس طلای ابوریحان انتهای پاساژ (دستگاه را استفاده نمی کنند می آورند شرکت93/04/21 )6
بورس سکه و ارز ملل زیور آلات_سکه و بورسچهارمحال وبختیاری_شهر کرد امیرمحمد شمسی پورسه راه سینما روبرو بانک ملت7
بورس سکه زیور آلات_سکه و بورسچهارمحال وبختیاری_فرخشهر رضا اخوت قهفرخیفرخشهر خ 17شهریور جنب مسجد جامع سکه فروشی5
بورس سکه قائم زیور آلات_سکه و بورسچهارمحال وبختیاری_بروجن مجید رسولیبروجن خ طالقانی شرقی روبروی بانک ملت مرکزی5
بورس سکه کوروش زیور آلات_سکه و بورسچهارمحال وبختیاری_شهر کرد کوروش خواجه علیشهرکرد خ ولیعصر جنب سرپرستی بانک تجارت5
بورس سکه رضوی زیور آلات_سکه و بورسچهارمحال وبختیاری_شهر کرد سیدمحمد رضوی دهکردیشهرکردخ ملت مقابل پاساژمرکزی7
بورس سکه محمدمقدم زیور آلات_سکه و بورسچهارمحال وبختیاری_شهر کرد عباسعلی محمدی مقدمشهرکرد خ دوازدهم محرم پاساژزیتون ط همکف5
بورس سکه ایران زمین زیور آلات_سکه و بورسچهارمحال وبختیاری_شهر کرد مهیار کیانپورشهرکرد خ ملت روبروی پاساژمرکزی سکه ایران زمین5
بورس سکه مشرف زیور آلات_سکه و بورسچهارمحال وبختیاری_شهر کردعلی مشرفشهرکرد خیابان ملت روبروی بانک ملی مرکزی پاساژصادقی5
بورس طلا و سکه داماس زیور آلات_سکه و بورسبوشهر_بوشهر محمد حسین نجابوشهر خ انقلاب جنب قرض الحسنه حضرت مهدی103
سکه ملت زیور آلات_سکه و بورساصفهان_اصفهانداود داود کاظمی اسفهاصفهان خ چهارباغ عباسی بازار ملت انتهای بازار14
بورس سکه وطلا انس زیور آلات_سکه و بورساصفهان_کلیشاد و سودرجانعلیرضا علیرضا فلاحیانسودرجان خ مطهری جنب قرض الحسنه امام رضا22
بورس سکه نصرتی زیور آلات_سکه و بورساصفهان_لنجان ( زرین شهر)محسن رنجبرریزیزرین شهر خ شریعتی نرسیده به مدیسه ای11
بورس طلاوسکه سعید زیور آلات_سکه و بورساصفهان_اصفهانسعید ذاکریاصفهان م امام بازارزرگرهانبش تیمچه ملک12
طلاوجواهری سکه زیور آلات_سکه و بورساصفهان_اصفهانعباس خلیلیاصفهان فلکه چهارسوق جنب بانک صادرات11