بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف دکوراسیون و مبلمان  صنف فرش و تابلو فرش
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 34,240

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
فرش امیر دکوراسیون و مبلمان_فرش و تابلو فرشخراسان رضوی_خليل آبادامیر عباسیانخراسان رضوی،شهرستان خلیل آباد،بلوار معلّم،نبش معلّم یک،فرش امیر 14
فرش سهند دکوراسیون و مبلمان_فرش و تابلو فرشتهران_تهران  تهران . بلوار آفریقا . خیابان ارمغان شرقی23
فرش راج دکوراسیون و مبلمان_فرش و تابلو فرشاصفهان_کاشانسعید جهان ارایی 4
فرش رحیمی دکوراسیون و مبلمان_فرش و تابلو فرشاصفهان_کاشانرضا رحیمیکاشان،آران و بیدگل شهرک صنعتی سلیمان صباحی 3
فروشگاه فرش صوفی نژاد دکوراسیون و مبلمان_فرش و تابلو فرشمرکزی_اراکحمیدرضا صوفی نژاد خیابان دکتر بهشتی جنب بانک رفاه فروشگاه فرش صوفی نژاد180
گل آرا دکوراسیون و مبلمان_فرش و تابلو فرشفارس_مهرمرتضي شمسيمهر - میدان معلم - خیابان بهارستان - فاز اول - طبقه همکف72
ایرانیان دکوراسیون و مبلمان_فرش و تابلو فرشفارس_مهرسیدمحمد بنی سلاممهر ، خیابان مروارید ، میدان معلم ، خیابان مروارید ، پلاک 12 ، طبقه همکف58
کویر دکوراسیون و مبلمان_فرش و تابلو فرشفارس_مهرفاطمه احمدیانگله دار ، بلوار مشفق ، میدان قرآن ، بلوار مشفق ، طبقه همکف61
گالری فرش ترنج دکوراسیون و مبلمان_فرش و تابلو فرشفارس_مرودشتسیدحمزه دهقانیانمرودشت - خیابان انقلاب بطرف تخت جمشید - خیابان 22 بهمن نرسیده به چهارراه اول - سمت چپ - طبقه همکف - واحد ((گالری فرش ترنج))63
کیوان دکوراسیون و مبلمان_فرش و تابلو فرشفارس_مهرخالد عطائيگله دار ، بل امام خمینی ، خیابان انصار ، خیابان انصار59
مهستان دکوراسیون و مبلمان_فرش و تابلو فرشفارس_مهرداود قائديگله دار - بل امام خمینی - کوچه لطیفی - بلوار سلمان فارسی - طبقه همکف64
ساوين دکوراسیون و مبلمان_فرش و تابلو فرشفارس_مهرناصر صاحبیگله دار بلوار مشفق 055
فرش فروشی پیش کش دکوراسیون و مبلمان_فرش و تابلو فرشفارس_نورآباد ممسنیشکراله رضائینور آباد ، امام خمینی ، خیابان ش مدنی ، خیابان ش بهشتی ، طبقه همکف50
محمد آزاد دکوراسیون و مبلمان_فرش و تابلو فرشفارس_مهرمحمد آزادگله دار - خیابان امام جنب مسجدالنبی 046
گیاهی دکوراسیون و مبلمان_فرش و تابلو فرشفارس_مهرمحمد تقی گیاهینماز نماز 053
فرش فروشی دکوراسیون و مبلمان_فرش و تابلو فرشفارس_نورآباد ممسنیسیدعلیرضا هاشمینور آباد - موردآبی - خیابان اردیبهشت - بلوار 7 تیر - طبقه همکف55
به مدیریت محمدعلی حائم دکوراسیون و مبلمان_فرش و تابلو فرشفارس_نی ریزمحمدعلی حائمنی ریز ، امام مهدی ، کوچه 15 امام مهدی ، خیابان امام مهدی ، طبقه همکف57
شهرفرش دکوراسیون و مبلمان_فرش و تابلو فرشفارس_نی ریزسيدمسيح مرتضوينی ریز ، جانبازان ، کوچه ((دهقانی)) ، بلوار استقلال ، ساختمان نگین ، طبقه همکف49
صالحی دکوراسیون و مبلمان_فرش و تابلو فرشفارس_نی ریزمهدی صالحینی ریز خیابان طالقانی بالاترازخیابان بهداشت 57
فرش فروشی محمد رضا زارع دکوراسیون و مبلمان_فرش و تابلو فرشفارس_مرودشتمحمد رضا زارعانقلاب 0 060