بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف کامپیوتر و الکترونیک  صنف تلفن
تعداد کل: 2,929

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تعمیر موبایل کامپیوتر و الکترونیک_تلفنخدادادی بیرجند خ توحید خ میرزاکوچک خان شرقی سمت پارک توحید موبایل 915 185
پارسیان تل کامپیوتر و الکترونیک_تلفنمحمدعلی خ امام جنب مسجداعظم 218
موبایل و لوازم جانبی کامپیوتر و الکترونیک_تلفن  327
اسپادان تلفن کامپیوتر و الکترونیک_تلفنمجتبی اویسی اصفهان.خ طالقانی.حدفاصل چهارراه سرتیپ و خلجا.جنب بن بست ۲۸ اسپادان تلفن682
کمالی کامپیوتر و الکترونیک_تلفنمحمود کمالیزنجان - اسلام آباد - خیابان شهیدآیت اله مدنی غربی - خیابان (شهیدآیت اله صدوقی شمالی) - پلاک 141/1 - طبقه همکف427
موبایل مهدی کامپیوتر و الکترونیک_تلفنمهدی خوش یاریزنجان - سعدی وسط - کوچه شهید مهدی طهماسبی - خیابان سعدی وسط - پاساژ گلها - طبقه اول - واحد 25415
موبایل اکبری کامپیوتر و الکترونیک_تلفنداود اکبریزنجان - بی سیم - خیابان شهیدکلانتری - بلوار شیخ فضل اله نوری - طبقه همکف474
شرکت پایاسازان آماج کامپیوتر و الکترونیک_تلفنسعید واژه سازگارزنجان - سعدی شمالی - خیابان بعثت - بن بست دارائی - ساختمان اشکان - طبقه اول - واحد 4491
موبایل برتر کامپیوتر و الکترونیک_تلفنرضا صحبت لوزنجان - مسجد شهدا - کوچه شهیدسیدمقتداموسوی - خیابان شهیدمطهری - طبقه همکف483
رایان نور کامپیوتر و الکترونیک_تلفنزهرا نوری زادهزنجان - سعدی وسط - خیابان (سعدی وسط) - خیابان بعثت - پاساژ آریا - طبقه اول - واحد 36 - 431
موبایل کامپیوتر و الکترونیک_تلفنفاطمه آقاپورحماملوزنجان - میدان پایین - کوچه (دمیریه) - خیابان نواب صفوی - پاساژ محمدی - طبقه همکف - واحد 1 - 408
ولیعصر کامپیوتر و الکترونیک_تلفنمجید آقابیکیزنجان - بازارپایین - خیابان نواب صفوی - کوچه (شیخ علی نبئی) - پلاک -71 - طبقه همکف409
موبایل مهدی کامپیوتر و الکترونیک_تلفنمهدی قاسمیزنجان - کوچه مشکی - خیابان 12متری سوم جنوبی - خیابان شهیدحبیب رهبری - پلاک -320 - طبقه همکف471
موبوتک کامپیوتر و الکترونیک_تلفنمحسن مولودیزنجان - شوغی - کوچه رضاقلی - خیابان بعثت - پلاک 272 - طبقه همکف453
تعمیرات موبایل مهری کامپیوتر و الکترونیک_تلفنفرزاد مهریخ امام کوی باشگاه پاساژ رستمخانی 5417
موبایل تاج کامپیوتر و الکترونیک_تلفنامین بیرامیزنجان - بی سیم - بلوار شیخ فضل اله نوری - بلوار جمهوری اسلامی - طبقه همکف409
موبایل سعید کامپیوتر و الکترونیک_تلفنسعید حاجی میریزنجان - بازارپایین - خیابان (اصغریه) - کوچه (بازارپایین) - پلاک 320 - طبقه همکف456
موبایل آی مکس کامپیوتر و الکترونیک_تلفنمیثم فضلی امیریزنجان - شوغی - کوچه شهیدسیدحسین عربی زنجانی - خیابان بعثت - پلاک -748 - طبقه همکف411
موبایل یوسفی کامپیوتر و الکترونیک_تلفنزهیر یوسفیزنجان - بازارپایین - کوچه (بازارپایین) - میدان (تیرفروشان) - پلاک -16 - طبقه همکف431
دنیز کامپیوتر و الکترونیک_تلفنوحید اکبریزنجان ، سعدی وسط ، کوچه شهید مهدی طهماسبی ، خیابان سعدی وسط ، پاساژ گلها ، طبقه اول ، واحد 5449
-->