بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف کامپیوتر و الکترونیک  صنف تلفن
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 2,924

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
کمالی کامپیوتر و الکترونیک_تلفنزنجان_زنجانمحمود کمالیزنجان - اسلام آباد - خیابان شهیدآیت اله مدنی غربی - خیابان (شهیدآیت اله صدوقی شمالی) - پلاک 141/1 - طبقه همکف39
موبایل مهدی کامپیوتر و الکترونیک_تلفنزنجان_زنجانمهدی خوش یاریزنجان - سعدی وسط - کوچه شهید مهدی طهماسبی - خیابان سعدی وسط - پاساژ گلها - طبقه اول - واحد 2541
موبایل اکبری کامپیوتر و الکترونیک_تلفنزنجان_زنجانداود اکبریزنجان - بی سیم - خیابان شهیدکلانتری - بلوار شیخ فضل اله نوری - طبقه همکف36
شرکت پایاسازان آماج کامپیوتر و الکترونیک_تلفنزنجان_زنجانسعید واژه سازگارزنجان - سعدی شمالی - خیابان بعثت - بن بست دارائی - ساختمان اشکان - طبقه اول - واحد 439
موبایل برتر کامپیوتر و الکترونیک_تلفنزنجان_زنجانرضا صحبت لوزنجان - مسجد شهدا - کوچه شهیدسیدمقتداموسوی - خیابان شهیدمطهری - طبقه همکف42
رایان نور کامپیوتر و الکترونیک_تلفنزنجان_زنجانزهرا نوری زادهزنجان - سعدی وسط - خیابان (سعدی وسط) - خیابان بعثت - پاساژ آریا - طبقه اول - واحد 36 - 40
موبایل کامپیوتر و الکترونیک_تلفنزنجان_زنجانفاطمه آقاپورحماملوزنجان - میدان پایین - کوچه (دمیریه) - خیابان نواب صفوی - پاساژ محمدی - طبقه همکف - واحد 1 - 40
ولیعصر کامپیوتر و الکترونیک_تلفنزنجان_زنجانمجید آقابیکیزنجان - بازارپایین - خیابان نواب صفوی - کوچه (شیخ علی نبئی) - پلاک -71 - طبقه همکف40
موبایل مهدی کامپیوتر و الکترونیک_تلفنزنجان_زنجانمهدی قاسمیزنجان - کوچه مشکی - خیابان 12متری سوم جنوبی - خیابان شهیدحبیب رهبری - پلاک -320 - طبقه همکف38
موبوتک کامپیوتر و الکترونیک_تلفنزنجان_زنجانمحسن مولودیزنجان - شوغی - کوچه رضاقلی - خیابان بعثت - پلاک 272 - طبقه همکف41
تعمیرات موبایل مهری کامپیوتر و الکترونیک_تلفنزنجان_زنجانفرزاد مهریخ امام کوی باشگاه پاساژ رستمخانی 542
موبایل تاج کامپیوتر و الکترونیک_تلفنزنجان_زنجانامین بیرامیزنجان - بی سیم - بلوار شیخ فضل اله نوری - بلوار جمهوری اسلامی - طبقه همکف36
موبایل سعید کامپیوتر و الکترونیک_تلفنزنجان_زنجانسعید حاجی میریزنجان - بازارپایین - خیابان (اصغریه) - کوچه (بازارپایین) - پلاک 320 - طبقه همکف36
موبایل آی مکس کامپیوتر و الکترونیک_تلفنزنجان_زنجانمیثم فضلی امیریزنجان - شوغی - کوچه شهیدسیدحسین عربی زنجانی - خیابان بعثت - پلاک -748 - طبقه همکف39
موبایل یوسفی کامپیوتر و الکترونیک_تلفنزنجان_زنجانزهیر یوسفیزنجان - بازارپایین - کوچه (بازارپایین) - میدان (تیرفروشان) - پلاک -16 - طبقه همکف38
دنیز کامپیوتر و الکترونیک_تلفنزنجان_زنجانوحید اکبریزنجان ، سعدی وسط ، کوچه شهید مهدی طهماسبی ، خیابان سعدی وسط ، پاساژ گلها ، طبقه اول ، واحد 539
فوکا کامپیوتر و الکترونیک_تلفنزنجان_زنجانقاسم خلیلیزنجان ، چهارراه انقلاب ، خیابان امام خمینی ، کوچه رهبری ، پاساژ کسری ، طبقه اول ، واحد 1338
موبایل آسیا کامپیوتر و الکترونیک_تلفنزنجان_زنجانعلیرضا خلفیزنجان ، اسلام آباد ، خیابان شهیدابوتراب نوری جنوبی ، خیابان 20متری شهیدمصطفی خمینی ، پلاک -107 ، طبقه همکف37
طهران موبایل کامپیوتر و الکترونیک_تلفنزنجان_زنجانسیدحبیب اله موسویزنجان ، اسلام آباد ، خیابان شهید آیت اله صدوقی شمالی ، خیابان 20متری شهیدمصطفی خمینی ، پلاک 220 ، طبقه همکف37
مهندسین همراه کامپیوتر و الکترونیک_تلفنزنجان_زنجانمحمد خلفیزنجان ، سعدی وسط ، کوچه مستشیری ، خیابان سعدی وسط ، پلاک 214 ، طبقه همکف34