بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف پوشاک  صنف پوشاک بچه گانه
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 13,298

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
بی بی وان پوشاک_پوشاک بچه گانهمرتضی ربیعی رفسنجان خیابان مدرس رو به رو تالار عقیق خیابان مدرس روبه رو تالار عقیق53
مزون من و مامان پوشاک کودک و زنانه پوشاک_پوشاک بچه گانهپرتوافکن ارو میه بهداری انتهای خیابان گلباد 68
ارزانسرا من و مامان ارومیه پوشاک_پوشاک بچه گانهعلیزاده ارومیه شهرک بهداری65
بی بی لند پوشاک_پوشاک بچه گانهعبداللهی اراک عباس آباد پاساژ پاسارگاد39
نی نی مارکت پوشاک_پوشاک بچه گانهفروغ مقدمگله دار - میدان قرآن - ابتدای خیابان معلم - جنب مسجد ابوذر - طبقه همکف138
بهار پوشاک_پوشاک بچه گانهخديجه اسديگله دار - میدان امام خمینی(ره) - بلوار امام خمینی(ره) - جنب بانک کشاورزی - پاساژ نگین - طبقه منفی 1113
ارزان سرای نگین پوشاک_پوشاک بچه گانهصغری باصفائیانگله دار - میدان امام خمینی(ره) - بلوار امام خمینی(ره) - جنب بانک کشاورزی - پاساژ نگین - طبقه همکف108
شهرزاد پوشاک_پوشاک بچه گانهالهام گله داریوراوی - بلوارشهدا - خیابان معلم - میدان امام خمینی (ره) - طبقه همکف102
گل پوش پوشاک_پوشاک بچه گانهمحمدعلی سروشگله دار - میدان امام خمینی(ره) - بلوار امام خمینی(ره) - جنب بانک کشاورزی - پاساژ نگین - طبقه همکف87
مسافر پوشاک_پوشاک بچه گانهابوطالب مسافرگله دار - میدان امام خمینی(ره) - بلوار امام خمینی(ره) - جنب بانک کشاورزی - پاساژ نگین - طبقه زیر زمین ( منفی یک )71
به مدیریت طیبه ابراهیمی پوشاک_پوشاک بچه گانهطیبه ابراهیمیمهر - خیابان شهید فهمیده - فاز 1 - روبروی پرده سرای سایه گستر - طبقه همکف82
بهشت کودک پوشاک_پوشاک بچه گانهفاطمه نجارمهر - خیابان شهید فهمیده - فاز 1 - جنب تاکسی تلفنی جاوید - طبقه همکف72
سلنا پوشاک_پوشاک بچه گانهنسیبه قاسمیگله دار - بلوار امام خمینی(ره) - خیابان ارشاد - جنب پارچه فروشی تاجی - طبقه همکف81
فرشته ها پوشاک_پوشاک بچه گانهعبدالوهاب حسینی زادهگله دار ، میدان انصار ، خیابان انصار ، مجتمع فرشته ها ، طبقه همکف76
عطایی پوشاک_پوشاک بچه گانهداود عطائیگله دار ، میدان قرآن ، خیابان ارشاد ، خیابان ابوذر ، طبقه اول69
الهه پوشاک_پوشاک بچه گانهفاطمه سوانجگله دار ، میدان امام خمینی ، کوچه باقری ، خیابان معلم ، مجتمع تجاری پارسj ، طبقه همکف81
پارس تبار پوشاک_پوشاک بچه گانهالهه شهزهاسیر- پاساژ انصار 75
فیروز پوشاک_پوشاک بچه گانهعبدالمجید فیروزگله دار خیابان معلم پاساژ عجائب 077
پوشاک علی پوشاک_پوشاک بچه گانهگل صنم محمودیمهرنجان ، خیابان اصلی ، طبقه همکف ، واحد 178
آرامش پوشاک_پوشاک بچه گانهمنصور آرامشگله دار - خیابان معلم 069