بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خرازی  صنف خیاطی مردانه
تعداد کل: 29,407

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
کفش مجالسی خرازی_خیاطی مردانهعلی مجالسی 102
gold خرازی_خیاطی مردانه  137
خیاطی خرازی_خیاطی مردانهمحمدابراهیم زمانی پورلار - شهر قدیم -خیابان آیت اله طالقانی - پاساژ فرامرزی 403
خیاطی سحر خرازی_خیاطی مردانهپروانه آواره قلاتیشاهپورجان - روستای قره باغ - کوچه 23شهید جان بابا جمال آبادی - بلوار شهدا - طبقه همکف499
خیاطی مردانه پاشایی خرازی_خیاطی مردانهتوسل پاشاخانیآب بر - - - - - خیابان فرهنگ - پاساژ اوقاف - پلاک 14 - طبقه همکف802
خیاطی رضا خرازی_خیاطی مردانهبهزاد عماریآب بر - بالا - کوچه احداثی اول - بلوار امام خمینی - طبقه همکف709
خیاطی موسوی خرازی_خیاطی مردانهرقیه حسینیآب بر ، خیابان امام خمینی ، خیابان امامزاده ، - ، پلاک 22 ، طبقه همکف403
خیاطی خرازی_خیاطی مردانهمحسن نوروزیویر - روستای سنبل آباد - ندارد - کوچه (باشگاه) - کوچه ((یوسف نوروزی)) - طبقه همکف641
خیاطی خرازی_خیاطی مردانهکامران اسمعیلی ویریویر ، کوچه شهید قاسمی ، خیابان ولیعصر شمالی ، پلاک 933 ، طبقه همکف454
خیاطی عباسی خرازی_خیاطی مردانهحمید عباسیویر ، کوچه ((کاظم نوروزی)) ، خیابان شهیدمطهری ، پلاک 903 ، طبقه همکف784
خیاطی صادقی خرازی_خیاطی مردانهفریدون صادقیویر ، خیابان داش کسن ، کوچه نور ، پلاک 713 ، طبقه همکف974
خیاطی موسوی خرازی_خیاطی مردانهسیدحسین موسویحسین آباد ، - ، کوچه حسن امیدی ، کوچه حرر علی یادگاری ، طبقه همکف400
خیاطی مردانه اکبری خرازی_خیاطی مردانهعلیرضا اکبری ارهانیویر ، خیابان شهید بیسوده ، کوچه جهاد ، پلاک 192 ، طبقه همکف695
خیاطی خرازی_خیاطی مردانهمحمدعلی خداکرمیسلطانیه ، اطراف گنبد ، خیابان گنبد ، کوچه شهیدان مجتهدی سبحان ، پلاک 60 ، طبقه زیر زمین694
خیاطی سعیدی خرازی_خیاطی مردانهیوسف سعیدیویر ، خیابان ولیعصر شمالی ، خیابان جمهوری ، طبقه همکف867
خیاطی خرازی_خیاطی مردانهمجید نوروزی سنبل آبادیویر ، کوچه ((منصور حیدری)) ، کوچه پیام ، پلاک 202 ، طبقه همکف552
خیاطی موسوی خرازی_خیاطی مردانهسیدهاشم موسوی ویریویر ، کوچه شرف ، خیابان ولیعصر شمالی ، پلاک 961 ، طبقه همکف506
خیاطی حیدری خرازی_خیاطی مردانهبهمن حیدری ویریویر ، کوچه خیام ، خیابان ولیعصر شمالی ، پلاک 351 ، طبقه همکف813
خیاطی خرازی_خیاطی مردانهزیبا بابائیگوزلدره سفلی ، خیابان مخابرات ، خیابان شهید قربانعلی سلیمی ، طبقه همکف414
خیاطی زمانلو خرازی_خیاطی مردانهصیاد علی زمانلوخیابان امام، کوچه رهبری، پلاک 38574
-->