بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف هنر و صنایع دستی  صنف قالیبافی
تعداد کل: 108,004

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
فرش دستبافت هنر و صنایع دستی_قالیبافیحسینیخیابان محمد دوست روبه روی کوچه ۲۴ 282
تعمیرات فرش تخصصی اژدری هنر و صنایع دستی_قالیبافیاژدری شیراز خیابان طالقانی روبروی موزه پارس تعمیرات تخصصی فرش اژدری 304
رفوگری‌فرش‌دستبافت و ماشینی هنر و صنایع دستی_قالیبافیزمانی 274
تابلو فرش هنر و صنایع دستی_قالیبافیپرند 187
تولیدی فرش دستباف عصارپور هنر و صنایع دستی_قالیبافیمحمد جواد ساری قم بازار پاساژ قائم شماره 87349
قالیبافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیمیرزادهارزوییه 246
تولیدی فرش دستباف عصارپور هنر و صنایع دستی_قالیبافیمحمد جواد ساری قم بازار پاساژ قائم پ 87441
پرداختکاری فرش مهابادی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآقای مهابادی لطفا تماس بگیرید . 441
فرش دستباف هنر و صنایع دستی_قالیبافیحسین یادگاری نائینی نائین خیابان معصومخانی مجتمع تجاری چهل دختران238
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیامیرملکی مراغه.محله انزاب کوچه شهید عبدی پ 15253
قالیبافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیفروردین 310
فرش فروشی هنر و صنایع دستی_قالیبافیسعید کاظمیقم پاساژ علوی 302
پشم ریسی هنر و صنایع دستی_قالیبافی  خیابان باهنر 351
پارسه هنر و صنایع دستی_قالیبافی  261
رفوگری فرش کمالی هنر و صنایع دستی_قالیبافیمحمد کمالی بیرجند ، میدان امام ، جمهوری 17، رفوگری فرش کمالی 498
بانوی عمارت هنر و صنایع دستی_قالیبافی  501
قالی بافی یکتا هنر و صنایع دستی_قالیبافیقاسمیجاده کلات.کیلومتر9.روستا فرخد.نبش محقق1.قالیبافی یکتا959
کارگاه فرش درشت بافت قوشاچای هنر و صنایع دستی_قالیبافیبرادران عزیزی و اسماعیلیجاده شاهیندژ جنب سردخانه برف 426
تولیدی فرش دستباف ابریشم هنر و صنایع دستی_قالیبافیگلی زادهقم سه راه بازار جنب مسجد امام حسن عسکری سرای علی شاهی 545
تولیدی فرش طرح نایین هنر و صنایع دستی_قالیبافیعبداله زاده خیابان عدالت نبش عدالت ۱۶607
-->