بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات شهری  صنف شرکت های تعاونی مصرف
تعداد کل: 4,344

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
کشت و صنعت شهمیرزاد خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرف  439
نانوایی خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفبابازاده 288
شرکت تعاونی بیمارستان امام رضا خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرف  بیمارستان امام رضا مشهد1065
فوق تخصص فنی هماپوریا تاسیساتی وگازرسانی خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرففرخ مشرفیتبریز خیابان دارای چهارم کوی شهید پیری کوچه سعدی پلاک 3/552 700
رویال خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفمرادی 1166
قالیشویی خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفسید قاسم حسنی مازندران آمل جاده آمل _محمود آبادجنب دانشگاه پیام نور (گالشپل) 763
شرکت تعاونی تولید روستایی گلبهار2دهنه اخ خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفمحمد غلامیحسن زاده 3 ساختمان قدیم کشاورزی432
تعاونی مصرف کارکنان بانک ایران زمین خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرف علیرضا امیر حسنخانیبین مطهری شمالی14 و16596
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان مدیریت درمان تامین اجتم خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرف مسعود عفتیبین کوه سنگی 14و16 پشت بیمارستان 17 شهریورداخل محوطه بیمارستان459
شرکت تعاونی روستایی کوشش خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرف محمدرضا برزنونیبخش نیشابور-روستای عبداله گیو460
تعاونی توسعه روستایی خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرف هاشم ایرانی نژادروستای جیم اباد،روبروی ساختمان پست بانک،واحد شرکت تعاونی429
شرکت تعاونی روستایی خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرف هادی زارعیروستای جیم آباد،روبروی ساختمان مسجد امام خمینی455
تعاونی تولیدی آریاترشیز خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرف رضا بافندهکاشمر-حاشیه میدان فروتقه491
سوپرتعاونی بهداری خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفابوذر خراشادی زادهمیدان ضدپائین درمانگاه امام حسین سوپرتعاونی(انتقال به قاسم آباد)529
تعاونی اعتبار کار آفرینان بلوک شرق خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرف بین پیروزی32 و میدان حر ساختمان56 واحد3 مرکز ترک اعتیاد409
تعاونی پسته کاران وباغداران خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفرضا صباغی عبدل آبادیفیض آباد خیابان خرمشهر روبروی نیروی انتظامی432
تعاونی مصرف دارائی خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرف تعاونیمصرف داراییخ امام خمینی - جنب اداره کل دارایی401
تعاونی میلاد خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفجمال عباس زادهسرخس روستای سنگر325
تعاونی مصرف کارکنان زندانها خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرف علی فرهمندمرندیزبلوارمعلم معلم 67میدان تربیت شرکت تعاونی451
شرکت تعاونی سعد آباد خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرف کاریز خیابان فاطمیه شرکت تعاونی سعد آباد407
-->