بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات شهری  صنف شرکت های تعاونی مصرف
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 4,343

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
شرکت تعاونی بیمارستان امام رضا خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_مشهد  بیمارستان امام رضا مشهد393
فوق تخصص فنی هماپوریا تاسیساتی وگازرسانی خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفآذربایجان شرقی_تبریزفرخ مشرفیتبریز خیابان دارای چهارم کوی شهید پیری کوچه سعدی پلاک 3/552 346
رویال خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرففارس_فسامرادی 760
قالیشویی خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفمازندران_آملسید قاسم حسنی مازندران آمل جاده آمل _محمود آبادجنب دانشگاه پیام نور (گالشپل) 395
شرکت تعاونی تولید روستایی گلبهار2دهنه اخ خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_مشهدمحمد غلامیحسن زاده 3 ساختمان قدیم کشاورزی59
تعاونی مصرف کارکنان بانک ایران زمین خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_مشهد علیرضا امیر حسنخانیبین مطهری شمالی14 و1638
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان مدیریت درمان تامین اجتم خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_مشهد مسعود عفتیبین کوه سنگی 14و16 پشت بیمارستان 17 شهریورداخل محوطه بیمارستان36
شرکت تعاونی روستایی کوشش خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_نیشابور محمدرضا برزنونیبخش نیشابور-روستای عبداله گیو11
تعاونی توسعه روستایی خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_قدمگاه هاشم ایرانی نژادروستای جیم اباد،روبروی ساختمان پست بانک،واحد شرکت تعاونی5
شرکت تعاونی روستایی خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_مشهد هادی زارعیروستای جیم آباد،روبروی ساختمان مسجد امام خمینی10
تعاونی تولیدی آریاترشیز خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_كاشمر رضا بافندهکاشمر-حاشیه میدان فروتقه3
سوپرتعاونی بهداری خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_مشهدابوذر خراشادی زادهمیدان ضدپائین درمانگاه امام حسین سوپرتعاونی(انتقال به قاسم آباد)22
تعاونی اعتبار کار آفرینان بلوک شرق خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_مشهد بین پیروزی32 و میدان حر ساختمان56 واحد3 مرکز ترک اعتیاد21
تعاونی پسته کاران وباغداران خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_فیض آبادرضا صباغی عبدل آبادیفیض آباد خیابان خرمشهر روبروی نیروی انتظامی4
تعاونی مصرف دارائی خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_قدمگاه تعاونیمصرف داراییخ امام خمینی - جنب اداره کل دارایی6
تعاونی میلاد خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_سرخسجمال عباس زادهسرخس روستای سنگر4
تعاونی مصرف کارکنان زندانها خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_مشهد علی فرهمندمرندیزبلوارمعلم معلم 67میدان تربیت شرکت تعاونی21
شرکت تعاونی سعد آباد خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_تايباد کاریز خیابان فاطمیه شرکت تعاونی سعد آباد8
تعاون شهیدهاشمی نژاد خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_تربت حیدریه روستای رودخانهتربت حیدریه - جلگه رخ - روستای جوادیه رخ4
تعاون شهیدهاشمی نژاد خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_تربت حیدریه روستای رودخانهتربت حیدریه - جلگه رخ - روستای رودخانه4