بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات شهری  صنف شرکت های تعاونی مصرف
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 4,343

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
شرکت تعاونی بیمارستان امام رضا خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرف  بیمارستان امام رضا مشهد465
فوق تخصص فنی هماپوریا تاسیساتی وگازرسانی خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرففرخ مشرفیتبریز خیابان دارای چهارم کوی شهید پیری کوچه سعدی پلاک 3/552 374
رویال خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفمرادی 792
قالیشویی خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفسید قاسم حسنی مازندران آمل جاده آمل _محمود آبادجنب دانشگاه پیام نور (گالشپل) 424
شرکت تعاونی تولید روستایی گلبهار2دهنه اخ خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفمحمد غلامیحسن زاده 3 ساختمان قدیم کشاورزی84
تعاونی مصرف کارکنان بانک ایران زمین خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرف علیرضا امیر حسنخانیبین مطهری شمالی14 و1672
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان مدیریت درمان تامین اجتم خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرف مسعود عفتیبین کوه سنگی 14و16 پشت بیمارستان 17 شهریورداخل محوطه بیمارستان63
شرکت تعاونی روستایی کوشش خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرف محمدرضا برزنونیبخش نیشابور-روستای عبداله گیو43
تعاونی توسعه روستایی خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرف هاشم ایرانی نژادروستای جیم اباد،روبروی ساختمان پست بانک،واحد شرکت تعاونی33
شرکت تعاونی روستایی خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرف هادی زارعیروستای جیم آباد،روبروی ساختمان مسجد امام خمینی39
تعاونی تولیدی آریاترشیز خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرف رضا بافندهکاشمر-حاشیه میدان فروتقه30
سوپرتعاونی بهداری خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفابوذر خراشادی زادهمیدان ضدپائین درمانگاه امام حسین سوپرتعاونی(انتقال به قاسم آباد)47
تعاونی اعتبار کار آفرینان بلوک شرق خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرف بین پیروزی32 و میدان حر ساختمان56 واحد3 مرکز ترک اعتیاد50
تعاونی پسته کاران وباغداران خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفرضا صباغی عبدل آبادیفیض آباد خیابان خرمشهر روبروی نیروی انتظامی33
تعاونی مصرف دارائی خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرف تعاونیمصرف داراییخ امام خمینی - جنب اداره کل دارایی35
تعاونی میلاد خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفجمال عباس زادهسرخس روستای سنگر29
تعاونی مصرف کارکنان زندانها خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرف علی فرهمندمرندیزبلوارمعلم معلم 67میدان تربیت شرکت تعاونی51
شرکت تعاونی سعد آباد خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرف کاریز خیابان فاطمیه شرکت تعاونی سعد آباد33
تعاون شهیدهاشمی نژاد خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرف روستای رودخانهتربت حیدریه - جلگه رخ - روستای جوادیه رخ31
تعاون شهیدهاشمی نژاد خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرف روستای رودخانهتربت حیدریه - جلگه رخ - روستای رودخانه28