بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات شهری  صنف شرکت های تعاونی مصرف
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 4,343

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
شرکت تعاونی بیمارستان امام رضا خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_مشهد  بیمارستان امام رضا مشهد400
فوق تخصص فنی هماپوریا تاسیساتی وگازرسانی خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفآذربایجان شرقی_تبریزفرخ مشرفیتبریز خیابان دارای چهارم کوی شهید پیری کوچه سعدی پلاک 3/552 348
رویال خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرففارس_فسامرادی 762
قالیشویی خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفمازندران_آملسید قاسم حسنی مازندران آمل جاده آمل _محمود آبادجنب دانشگاه پیام نور (گالشپل) 397
شرکت تعاونی تولید روستایی گلبهار2دهنه اخ خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_مشهدمحمد غلامیحسن زاده 3 ساختمان قدیم کشاورزی62
تعاونی مصرف کارکنان بانک ایران زمین خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_مشهد علیرضا امیر حسنخانیبین مطهری شمالی14 و1640
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان مدیریت درمان تامین اجتم خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_مشهد مسعود عفتیبین کوه سنگی 14و16 پشت بیمارستان 17 شهریورداخل محوطه بیمارستان39
شرکت تعاونی روستایی کوشش خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_نیشابور محمدرضا برزنونیبخش نیشابور-روستای عبداله گیو15
تعاونی توسعه روستایی خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_قدمگاه هاشم ایرانی نژادروستای جیم اباد،روبروی ساختمان پست بانک،واحد شرکت تعاونی7
شرکت تعاونی روستایی خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_مشهد هادی زارعیروستای جیم آباد،روبروی ساختمان مسجد امام خمینی12
تعاونی تولیدی آریاترشیز خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_كاشمر رضا بافندهکاشمر-حاشیه میدان فروتقه6
سوپرتعاونی بهداری خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_مشهدابوذر خراشادی زادهمیدان ضدپائین درمانگاه امام حسین سوپرتعاونی(انتقال به قاسم آباد)25
تعاونی اعتبار کار آفرینان بلوک شرق خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_مشهد بین پیروزی32 و میدان حر ساختمان56 واحد3 مرکز ترک اعتیاد24
تعاونی پسته کاران وباغداران خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_فیض آبادرضا صباغی عبدل آبادیفیض آباد خیابان خرمشهر روبروی نیروی انتظامی7
تعاونی مصرف دارائی خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_قدمگاه تعاونیمصرف داراییخ امام خمینی - جنب اداره کل دارایی8
تعاونی میلاد خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_سرخسجمال عباس زادهسرخس روستای سنگر7
تعاونی مصرف کارکنان زندانها خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_مشهد علی فرهمندمرندیزبلوارمعلم معلم 67میدان تربیت شرکت تعاونی25
شرکت تعاونی سعد آباد خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_تايباد کاریز خیابان فاطمیه شرکت تعاونی سعد آباد10
تعاون شهیدهاشمی نژاد خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_تربت حیدریه روستای رودخانهتربت حیدریه - جلگه رخ - روستای جوادیه رخ6
تعاون شهیدهاشمی نژاد خدمات شهری_شرکت های تعاونی مصرفخراسان رضوی_تربت حیدریه روستای رودخانهتربت حیدریه - جلگه رخ - روستای رودخانه6