بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف لوازم خانگی  صنف چینی و بلور
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 15,411

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تیون لوازم خانگی_چینی و بلورحسین مهرابی تهران میدان شوش خیابان شهرداری کوچه ۱۹ پلاک۲۹34
پخش ظروف روحی لوازم خانگی_چینی و بلورمحمدرضااربابی زاهدان خ امیرالمومنین شمالی 15
ظروف گرجی لوازم خانگی_چینی و بلورسجادگرجی کهنوج-خیابان ولیعصر-روبه رو دانشگاه آزاد قدیم جنب خیاطی خجسته23
بلور فروشی محمد رضا شکری لوازم خانگی_چینی و بلورمحمد رضا شکری رنجان خیابان فردوسی بلور محمد رضا شکری زنجان خیابان فردوسی بلور محمد رضا شکری 19
تزئینات قاسم شریفی لوازم خانگی_چینی و بلورمحمد صادق قاسم شریفیامام شهید صدوقی -73
بلور سازی نظری لوازم خانگی_چینی و بلوراحمد نظریورامین شهرک مدرس بعد از خط آهن87
بلور سازی وثوقی لوازم خانگی_چینی و بلوراحمد علی وثوقیورامین ریحان آباد بعد از مسجد کوچه شهید میری بلور سازی سرچشمه280
علیآقائی رسته : تولید بلورجات لوازم خانگی_چینی و بلورعلی آقائیقشلاق جیتو ، (قشلاق جیتو) ، خیابان شهید مطهری ، کوچه مطهری هشتم ، پلاک 23 ، طبقه همکف70
چلیپا سرام لوازم خانگی_چینی و بلوربهزاد جعفریامین آباد ، محله امین آباد ، خیابان امین آباد ، کوچه امین 4 ، پلاک 30 ، طبقه -74
شیشه و بلور جم لوازم خانگی_چینی و بلورمحمود سهیمیقرچک ورامین روستای پوئینک-کوچه پارک. پلاک 879
بلورسازی گلستان لوازم خانگی_چینی و بلورسعید خزائی فرتهران وامین پوئینک-خیابان اصلی-خ پارک-سمت چپ اولین کوچه-درب سو 078
بلورسازی توکلی بنفشه لوازم خانگی_چینی و بلوریونس توکلی بنفشه ورقری - عظیم آباد - خیابان گلهای داودی (1)(کول زنی) - خیابان گلهای داودی (2)(کارخانه یخ) - طبقه همکف76
سرائی لوازم خانگی_چینی و بلورحمیدرضا سرائیکهریزک - کهریزک - بلوار غدیر - خیابان انبار مخابرات - پلاک -5 - طبقه همکف65
اشرافی لوازم خانگی_چینی و بلورانوشیروان اشرفیری - امین آباد - خیابان گلهای داودی (1)(کول زنی) - خیابان شهید کاظم رستگار - طبقه همکف71
اشرفی لوازم خانگی_چینی و بلورغضنفر اشرفیامین آباد - روستای غنی آباد - امین آباد - خیابان کانال آب - کوچه (کمیل) - پلاک -7 - طبقه همکف79
آقائی لوازم خانگی_چینی و بلورکاظم آقائیامین آباد - روستای غنی آباد - امین آباد - کوچه (فرعی مدرس) - خیابان شهیدآیت اله مدرس - - - پلاک 10 - طبقه همکف - واحد -70
جوادی لوازم خانگی_چینی و بلورعلی اصغر جوادی بستامزمان آباد ، (زمان آباد) ، خیابان فرهمند شمالی ، کوچه دادگر ، پلاک 17 ، طبقه همکف69
سالاریان لوازم خانگی_چینی و بلورمحمدجواد سالاریان زادهباقر شهر ، باقرشهر جعفرآباد ، بلوار غدیر ، بن بست شهید حسنعلی فراست ، پلاک 25 ، طبقه همکف75
بنگاه زاگرس لوازم خانگی_چینی و بلورمریم فرهودیتهران ، ایستگاه میهن ، خیابان فداییان اسلام ، خیابان فرزانه (داخل بنگاه زاگرس ) ، - ، پلاک 26 ، طبقه همکف ، واحد -74
اشرفی لوازم خانگی_چینی و بلورمصطفی اشرفیامین آباد - روستای غنی آباد - امین آباد - خیابان حسین آبادی طوسی - کوچه اول - پلاک 1 - طبقه همکف67