بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف لوازم خانگی  صنف چینی و بلور
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 15,407

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
تزئینات قاسم شریفی لوازم خانگی_چینی و بلوریزد_صدوق ( اشکذر )محمد صادق قاسم شریفیامام شهید صدوقی -45
بلور سازی نظری لوازم خانگی_چینی و بلورتهران_ورامیناحمد نظریورامین شهرک مدرس بعد از خط آهن57
بلور سازی وثوقی لوازم خانگی_چینی و بلورتهران_ورامیناحمد علی وثوقیورامین ریحان آباد بعد از مسجد کوچه شهید میری بلور سازی سرچشمه251
علیآقائی رسته : تولید بلورجات لوازم خانگی_چینی و بلورتهران_قرچکعلی آقائیقشلاق جیتو ، (قشلاق جیتو) ، خیابان شهید مطهری ، کوچه مطهری هشتم ، پلاک 23 ، طبقه همکف44
چلیپا سرام لوازم خانگی_چینی و بلورتهران_قرچکبهزاد جعفریامین آباد ، محله امین آباد ، خیابان امین آباد ، کوچه امین 4 ، پلاک 30 ، طبقه -49
شیشه و بلور جم لوازم خانگی_چینی و بلورتهران_قرچکمحمود سهیمیقرچک ورامین روستای پوئینک-کوچه پارک. پلاک 850
بلورسازی گلستان لوازم خانگی_چینی و بلورتهران_قرچکسعید خزائی فرتهران وامین پوئینک-خیابان اصلی-خ پارک-سمت چپ اولین کوچه-درب سو 050
بلورسازی توکلی بنفشه لوازم خانگی_چینی و بلورتهران_شهر رییونس توکلی بنفشه ورقری - عظیم آباد - خیابان گلهای داودی (1)(کول زنی) - خیابان گلهای داودی (2)(کارخانه یخ) - طبقه همکف45
سرائی لوازم خانگی_چینی و بلورتهران_شهر ریحمیدرضا سرائیکهریزک - کهریزک - بلوار غدیر - خیابان انبار مخابرات - پلاک -5 - طبقه همکف39
اشرافی لوازم خانگی_چینی و بلورتهران_شهر ریانوشیروان اشرفیری - امین آباد - خیابان گلهای داودی (1)(کول زنی) - خیابان شهید کاظم رستگار - طبقه همکف43
اشرفی لوازم خانگی_چینی و بلورتهران_شهر ریغضنفر اشرفیامین آباد - روستای غنی آباد - امین آباد - خیابان کانال آب - کوچه (کمیل) - پلاک -7 - طبقه همکف51
آقائی لوازم خانگی_چینی و بلورتهران_شهر ریکاظم آقائیامین آباد - روستای غنی آباد - امین آباد - کوچه (فرعی مدرس) - خیابان شهیدآیت اله مدرس - - - پلاک 10 - طبقه همکف - واحد -41
جوادی لوازم خانگی_چینی و بلورتهران_شهر ریعلی اصغر جوادی بستامزمان آباد ، (زمان آباد) ، خیابان فرهمند شمالی ، کوچه دادگر ، پلاک 17 ، طبقه همکف42
سالاریان لوازم خانگی_چینی و بلورتهران_شهر ریمحمدجواد سالاریان زادهباقر شهر ، باقرشهر جعفرآباد ، بلوار غدیر ، بن بست شهید حسنعلی فراست ، پلاک 25 ، طبقه همکف43
بنگاه زاگرس لوازم خانگی_چینی و بلورتهران_شهر ریمریم فرهودیتهران ، ایستگاه میهن ، خیابان فداییان اسلام ، خیابان فرزانه (داخل بنگاه زاگرس ) ، - ، پلاک 26 ، طبقه همکف ، واحد -45
اشرفی لوازم خانگی_چینی و بلورتهران_شهر ریمصطفی اشرفیامین آباد - روستای غنی آباد - امین آباد - خیابان حسین آبادی طوسی - کوچه اول - پلاک 1 - طبقه همکف40
تولیدی آترین لوازم خانگی_چینی و بلورتهران_شهر ریخدیجه مختاریخیرآباد - روستای کهریزک - کهریزک (خیرآباد - خ گلشنی ) - خیابان لاله - بن بست یاسمن - - - پلاک 2 - طبقه زیر زمین ( منفی یک ) - واحد -48
آذر بلور لوازم خانگی_چینی و بلورتهران_رباط کریمتوحید پیرصالحده حسن - روستای امامزاده ابوطالب - شهرک صنعتی سبلان (ده حسن) - خیابان خانی - کوچه حاتمی - پلاک 14 - طبقه همکف45
تولیدی لوستر لوازم خانگی_چینی و بلورتهران_شهر ریسید عباس شیرالیکهریزک خ آسایشگاه قلعه شیخ امام زاده اسماعیل بلوار مطهری 12 م ولیعصر (عج) 647
تولیدی لوازم خانگی_چینی و بلورتهران_شهر ریپیمان زمانیجاده ورامین قلعه نو به سمت عشق آباد 1000متر مانده به شهرک صنعتی باغ زمانی 045