بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف لوازم خانگی  صنف چینی و بلور
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 15,382

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تولید ظروف ملامین لوازم خانگی_چینی و بلورنصیریآدرس دفترفروش:تهران میدان شوش، خ صابونیان، خ کاخ جوانان، پاساژالغدیر، طبقه ی همکف پلاک 31 32
تیون لوازم خانگی_چینی و بلورحسین مهرابی تهران میدان شوش خیابان شهرداری کوچه ۱۹ پلاک۲۹108
پخش ظروف روحی لوازم خانگی_چینی و بلورمحمدرضااربابی زاهدان خ امیرالمومنین شمالی 98
ظروف گرجی لوازم خانگی_چینی و بلورسجادگرجی کهنوج-خیابان ولیعصر-روبه رو دانشگاه آزاد قدیم جنب خیاطی خجسته231
بلور فروشی محمد رضا شکری لوازم خانگی_چینی و بلورمحمد رضا شکری رنجان خیابان فردوسی بلور محمد رضا شکری زنجان خیابان فردوسی بلور محمد رضا شکری 79
تزئینات قاسم شریفی لوازم خانگی_چینی و بلورمحمد صادق قاسم شریفیامام شهید صدوقی -120
بلور سازی نظری لوازم خانگی_چینی و بلوراحمد نظریورامین شهرک مدرس بعد از خط آهن136
بلور سازی وثوقی لوازم خانگی_چینی و بلوراحمد علی وثوقیورامین ریحان آباد بعد از مسجد کوچه شهید میری بلور سازی سرچشمه2156
علیآقائی رسته : تولید بلورجات لوازم خانگی_چینی و بلورعلی آقائیقشلاق جیتو ، (قشلاق جیتو) ، خیابان شهید مطهری ، کوچه مطهری هشتم ، پلاک 23 ، طبقه همکف119
چلیپا سرام لوازم خانگی_چینی و بلوربهزاد جعفریامین آباد ، محله امین آباد ، خیابان امین آباد ، کوچه امین 4 ، پلاک 30 ، طبقه -117
شیشه و بلور جم لوازم خانگی_چینی و بلورمحمود سهیمیقرچک ورامین روستای پوئینک-کوچه پارک. پلاک 8122
بلورسازی گلستان لوازم خانگی_چینی و بلورسعید خزائی فرتهران وامین پوئینک-خیابان اصلی-خ پارک-سمت چپ اولین کوچه-درب سو 0118
بلورسازی توکلی بنفشه لوازم خانگی_چینی و بلوریونس توکلی بنفشه ورقری - عظیم آباد - خیابان گلهای داودی (1)(کول زنی) - خیابان گلهای داودی (2)(کارخانه یخ) - طبقه همکف126
سرائی لوازم خانگی_چینی و بلورحمیدرضا سرائیکهریزک - کهریزک - بلوار غدیر - خیابان انبار مخابرات - پلاک -5 - طبقه همکف102
اشرافی لوازم خانگی_چینی و بلورانوشیروان اشرفیری - امین آباد - خیابان گلهای داودی (1)(کول زنی) - خیابان شهید کاظم رستگار - طبقه همکف109
اشرفی لوازم خانگی_چینی و بلورغضنفر اشرفیامین آباد - روستای غنی آباد - امین آباد - خیابان کانال آب - کوچه (کمیل) - پلاک -7 - طبقه همکف126
آقائی لوازم خانگی_چینی و بلورکاظم آقائیامین آباد - روستای غنی آباد - امین آباد - کوچه (فرعی مدرس) - خیابان شهیدآیت اله مدرس - - - پلاک 10 - طبقه همکف - واحد -117
جوادی لوازم خانگی_چینی و بلورعلی اصغر جوادی بستامزمان آباد ، (زمان آباد) ، خیابان فرهمند شمالی ، کوچه دادگر ، پلاک 17 ، طبقه همکف111
سالاریان لوازم خانگی_چینی و بلورمحمدجواد سالاریان زادهباقر شهر ، باقرشهر جعفرآباد ، بلوار غدیر ، بن بست شهید حسنعلی فراست ، پلاک 25 ، طبقه همکف120
بنگاه زاگرس لوازم خانگی_چینی و بلورمریم فرهودیتهران ، ایستگاه میهن ، خیابان فداییان اسلام ، خیابان فرزانه (داخل بنگاه زاگرس ) ، - ، پلاک 26 ، طبقه همکف ، واحد -115
-->