بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات شهری  صنف مراکز رفاهی تفریحی
تعداد کل: 536

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
خانه بازی کودک و نوجوان کیدو خدمات شهری_مراکز رفاهی تفریحیمهران رضائیگلوگاه - شریعتی - کوچه (فاطمیه 2) - خیابان امام خمینی - پلاک 453 - طبقه اول461
بی بی پارک رنگین کمان خدمات شهری_مراکز رفاهی تفریحیسمانه مجریان گلوگاهیگلوگاه ، طالقانی ، کوچه فرهنگ ، خیابان آیت الله طالقانی ، پلاک 32 ، طبقه همکف458
خانه بازی رز خدمات شهری_مراکز رفاهی تفریحیژیلا ملائی بوساریرشت - گلسار - کوچه دوم - کوچه سوگند - پلاک -11 - طبقه همکف628
لی لی حوضک خدمات شهری_مراکز رفاهی تفریحیآزاده عائلی املشیرشت - گلسار(بلوار نماز،راهنمایی - کوچه (آرزو) - کوچه استاد معین - پلاک 24 - طبقه اول414
سرزمین کودک و نوجوان کیدز ایریا خدمات شهری_مراکز رفاهی تفریحیندا نژادحمدیرشت - چهارراه میکائیل - خیابان امام خمینی - بلوار شهید مطهری - طبقه اول606
شهربازی زحل خدمات شهری_مراکز رفاهی تفریحیصولت بازیارفیروزآباد - بازارچه دست فروشان - خیابان یاداوران - خیابان 22 بهمن - طبقه همکف558
مینی پارک توت فرنگی خدمات شهری_مراکز رفاهی تفریحیامیرعباس سامی نیاخویدجان - روستای احمدآباد - خیابان انقلاب - کوچه مریم - طبقه همکف382
خانه کودک رنگین کمان خدمات شهری_مراکز رفاهی تفریحیمریم گودرزی صحراسفیدیمیمند - بلوار معلم - کوچه عزیزی - خیابان امام خمینی - طبقه همکف373
خانه بازی عرشیا خدمات شهری_مراکز رفاهی تفریحیاسماء خداپناهشاهیندژ - خیابان سربازان گمنام - جنب آموزشگاه ساحل - خانه بازی - طبقه همکف741
جزیره بازی خدمات شهری_مراکز رفاهی تفریحیسلیمان آقائیشاهیندژ - خیابان جهاد - پارک بادی - آقایی - طبقه همکف493
خانه بازی رنگین کمان خدمات شهری_مراکز رفاهی تفریحینیره میان توئیفردیس - شهرک وحدت - خیابان پنجم شرقی[سید امیر اصغری] - خیابان 20 متری وحدت - پلاک 85 - طبقه منفی 1367
سوری لند خدمات شهری_مراکز رفاهی تفریحیکوکب مقراضیفردیس - فردیس - بلوار انقلاب - خیابان شهید فضل اله داوری(حافظیه) - ساختمان شمس - طبقه منفی 1359
شهربازی رنگین کمان خدمات شهری_مراکز رفاهی تفریحیالهام میردورقیفردیس - کوی ارم - بلوار ارم - خیابان لاله غربی - طبقه همکف502
پارک بازی شاپرکها خدمات شهری_مراکز رفاهی تفریحیالهام یگانهفردیس - فردیس - خیابان امام رضا - خیابان بیست و نهم (شهید امینی ) - پلاک 4 - طبقه منفی 1485
خانه شادی خدمات شهری_مراکز رفاهی تفریحیمرتضی موقرقوجه بیگلوفردیس - شهرفردیس - خیابان چهل وچهارم (جدید) - بلوار شهدا - پلاک 199 - طبقه همکف555
عمو پورنگ خدمات شهری_مراکز رفاهی تفریحیداود رسولیفردیس - واریانشهر یلوک 17 - خیابان بهارستان - بلوار امیر کبیر - طبقه زیر زمین366
دنیای شادی فسقلی ها خدمات شهری_مراکز رفاهی تفریحیسولماز علی پورفردیس - فردیس - خیابان سی ونهم (شهیدبرومند) - بلوار شهدا - ساختمان روناش - پلاک 370 - طبقه زیر زمین ( منفی یک ) - 537
قصرفرشته ها خدمات شهری_مراکز رفاهی تفریحیحسن صفرپورفردیس - فردیس - خیابان دهم(شهید شورگشتی) - بلوار شهدا - طبقه زیر زمین ( منفی یک )350
خانه بازی شاپرک خدمات شهری_مراکز رفاهی تفریحیزهرا پرنیان فرفردیس - فردیس - بلوار شهدا - خیابان سوم (شهیدتقی پور)[سمندری]) - طبقه همکف506
شهرشادی کودک خدمات شهری_مراکز رفاهی تفریحیمژگان گلی فروشانیفردیس - فردیس - میدان شهید علی سرحدی - خیابان سعدی شرقی - پلاک 164 - طبقه همکف348
-->