بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف دام و طیور  صنف دام داران
تعداد کل: 131

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
دامداری دام و طیور_دام داراندامداری 130
دامداری دام و طیور_دام داران  بوکان روستای سردرآباد239
پرورش اسب دام و طیور_دام دارانمیثم شاهسون 256
فروش پشم و چرم گوسفندی دام و طیور_دام دارانموسوی 258
ارم پروتئین رضوی دام و طیور_دام داراناکرمی 356
خرم رباط قزل دام و طیور_دام دارانعلی طرهانی روستای رباط299
کارشناسی دام و طیور_دام دارانمنیرالدین تاکیشهرضا 499
کشاورزی دام و طیور_دام داران  491
کشاورز دام و طیور_دام داران  400
کرم میلورم دام و طیور_دام داران  کاشان772
جو گندم ذرت دام و طیور_دام دارانکاوه تابناک بوکان باسکول ایلخانی زاده447
اریایی ها دام و طیور_دام دارانهمایون اریایی اصل دزفول ، شهر امام ره766
تکنو شیر دام و طیور_دام دارانمحمد تقی میرصابری 627
رز دام و طیور_دام دارانحشمتی j.heshmati1394@gmail.com711
پخش مرغ تهران دام و طیور_دام دارانحقیقتبازار میوه و ترهبار میدان بهمن 826
گوسفند زنده پیام دام و طیور_دام دارانآقای آرین انتهای اتوبان ستاری – شمال میدان دانشگاه – ۱ کیلومتر به سمت غرب جنت آباد یا باکری – نبش خیابان کشاورز-درب سفید باغ انار 1089
زنبورداري دام و طیور_دام دارانناصحخيابان غفاري جابربن حيان 728
کشت و صنعت و دام کاهو دام و طیور_دام داران  997
دامداری دام و طیور_دام داران  887
جوجه محلی دام و طیور_دام دارانمسعودتبریز 877
-->