بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف دام و طیور  صنف دام داران
تعداد کل: 131

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
دامداری دام و طیور_دام داراندامداری 195
دامداری دام و طیور_دام داران  بوکان روستای سردرآباد329
پرورش اسب دام و طیور_دام دارانمیثم شاهسون 324
فروش پشم و چرم گوسفندی دام و طیور_دام دارانموسوی 326
ارم پروتئین رضوی دام و طیور_دام داراناکرمی 483
خرم رباط قزل دام و طیور_دام دارانعلی طرهانی روستای رباط360
کارشناسی دام و طیور_دام دارانمنیرالدین تاکیشهرضا 588
کشاورزی دام و طیور_دام داران  555
کشاورز دام و طیور_دام داران  469
کرم میلورم دام و طیور_دام داران  کاشان888
جو گندم ذرت دام و طیور_دام دارانکاوه تابناک بوکان باسکول ایلخانی زاده511
اریایی ها دام و طیور_دام دارانهمایون اریایی اصل دزفول ، شهر امام ره885
تکنو شیر دام و طیور_دام دارانمحمد تقی میرصابری 702
رز دام و طیور_دام دارانحشمتی j.heshmati1394@gmail.com784
پخش مرغ تهران دام و طیور_دام دارانحقیقتبازار میوه و ترهبار میدان بهمن 907
گوسفند زنده پیام دام و طیور_دام دارانآقای آرین انتهای اتوبان ستاری – شمال میدان دانشگاه – ۱ کیلومتر به سمت غرب جنت آباد یا باکری – نبش خیابان کشاورز-درب سفید باغ انار 1166
زنبورداري دام و طیور_دام دارانناصحخيابان غفاري جابربن حيان 800
کشت و صنعت و دام کاهو دام و طیور_دام داران  1071
دامداری دام و طیور_دام داران  965
جوجه محلی دام و طیور_دام دارانمسعودتبریز 961
-->