بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف دام و طیور  صنف دامپزشکی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 390

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
مرغ وماهی پروتین فخارزاده دام و طیور_دامپزشکیحسین فخارزاده تربتینبش چهارراه امام روبروبانک صادرات37
دامپزشکی دام و طیور_دامپزشکی  بلوار حجت 195
مجتمع درمانی دامپزشکی مهرگان دام و طیور_دامپزشکیفرزاد امیراحمدی _ جواد دباغ گناباد . خیابان سعدی . سعدی ۱۶ 118
درمانگاه دامپزشکی دکترفیروزه دام و طیور_دامپزشکیدکترفیروزه فلکه دورباط96
کلینیک دامپزشکی کتر دنیافر دام و طیور_دامپزشکیدکتر دنیافر 98
تیتان پت شاپ دام و طیور_دامپزشکیامیرحسین شفیعی سروستانیشهرجدیدصدرا - صدرا - خیابان ایران 3 - بلوار ایران - ساختمان ایرانیان 7 - طبقه زیر زمین ( منفی یک )118
سرزمین حیوانات کارما دام و طیور_دامپزشکیمحمدهادی رهبریگرمسار - شهرک فرهنگیان - کوچه شقایق - بلوار دانشگاه - جنب ساختمان یاقوت - طبقه همکف116
میشا دام و طیور_دامپزشکیپریسا فریورمقدمساری - شکرآباد - ملت - خیابان ملت - خیابان شیخ طبرسی - ساختمان علوی - طبقه همکف139
حمزه ای دام و طیور_دامپزشکیفاطمه حمزه ایبهشهر - بهشهر ، خیابان شهید بهشتی غربی - روبروی شرکت گاز - خیابان شهید بهشتی - طبقه همکف113
پت سنتر دام و طیور_دامپزشکیفرشاد حسین زاده سوادیبابل ، حمزه سیدشهدا ، میدان بسیج ، بلوار بسیج ، طبقه همکف109
دکتر وت دام و طیور_دامپزشکیساسان بهنامیبروجرد - بهار - خیابان شهید رجایی - بن بست شهید باهنر - پلاک 1 - طبقه اول129
کلینیک نیک دام و طیور_دامپزشکیهما نوربخشمشهد - سجاد - بلوار ملک آباد - خیابان گویا[ملک آباد27] - پلاک -15 - طبقه همکف128
یکتا ایران دام و طیور_دامپزشکیسلمان عسکری جنت آبادیمشهد - لادن - بلوار پیروزی - میدان لادن - طبقه همکف131
کلینیک مهرداد دام و طیور_دامپزشکیمهرداد اسدی اردبیلیمشهد - /هاشمیه - خیابان سامانیه [شهیدصارمی 28] - بلوار شهیدصارمی [هاشمیه 25] - پلاک 186 - طبقه همکف113
دکتر سبزی دام و طیور_دامپزشکیمحمدمهدی سبزیمشهد - راه آهن - خیابان بابک [آیت اله عبادی 49] - خیابان آیت اله عبادی - پلاک 659.001 - طبقه همکف116
امیران دام و طیور_دامپزشکیایمان امیرانمشهد - فرهنگیان - خیابان سیدمرتضی[وکیل آباد23_فرهنگ22] - بلوار وکیل آباد - پلاک -505 - طبقه همکف120
کلینیک اختصاصی خانگی فلامینگو دام و طیور_دامپزشکیالهام دارینیمشهد - هنرستان - بلوار شهیدصارمی [هنرستان 11/1] - بلوار هنرستان [شهیدصارمی 32] - مجتمع مسکونی نور - طبقه همکف100
کلینیک دامپزشکی دکتر هوشنگی دام و طیور_دامپزشکیبابک هوشنگیاکبرآباد - روستای طوس - خیابان شاهنامه 10 - بلوار شاهنامه - طبقه همکف107
دامپزشکی پرشین دام و طیور_دامپزشکیمسعود سرحدیمشهد - /وکیل آباد - بلوار دانش آموز[فرهنگ26_وکیل آباد27] - بلوار وکیل آباد - پلاک -613 - طبقه همکف109
کلینیک دامپزشکی آفتاب دام و طیور_دامپزشکیتورج وکیلیمشهد - /وکیل آباد - بلوار دانش آموز[فرهنگ26_وکیل آباد27] - بلوار وکیل آباد - پلاک 657 - طبقه همکف104
-->