بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف طب و پزشکان  صنف بیمارستان
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 1,303

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مرکز بهداشت طب و پزشکان_بیمارستانسیستان و بلوچستان_نیکشهر  226
توانیتو طب و پزشکان_بیمارستانتهران_تهرانوحید رجب لو طرشت-میدان تیموری- خیابان قاسمی- باشگاه کسب و کار- دفتر توانیتو233
(4) بیمارستان ثامن الائمه(ع) ناجا طب و پزشکان_بیمارستانخراسان رضوی_مشهد(4) بیمارستان ثامن الائمه(ع) ناجامشهد-خ عدل خمینی-نبش عدل خمینی5733
(4) بیمارستان آریا طب و پزشکان_بیمارستانخراسان رضوی_مشهد(4) بیمارستان آریامشهد - خ جهانباني18
(4) بیمارستان ارتش طب و پزشکان_بیمارستانخراسان رضوی_مشهد(4) بیمارستان ارتشمشهدمیدان تقی آباد-خیابان بهار-نبش بهار54-16
(4) بیمارستان بنت الهدی طب و پزشکان_بیمارستانخراسان رضوی_مشهد(4) بیمارستان بنت الهدیمشهد-خیابان بهار-نبش 5814
(3) بیمارستان شرکت نفت طب و پزشکان_بیمارستانخراسان رضوی_مشهد(3) بیمارستان شرکت نفتمشهد-بلوار سازمان آب-جنب پاساژگوهرشاد13
(20) مرکز بهداشت شماره یک طب و پزشکان_بیمارستانخراسان رضوی_مشهد(20) مرکز بهداشت شماره یکمشهد- انتهای بلوار وکیل آباد-نبش 6813
(20) بیمارستان قلب جوادالائمه (ع) طب و پزشکان_بیمارستانخراسان رضوی_مشهد(20) بیمارستان قلب جوادالائمه (ع)مشهد - بلوار وكيل آباد-خيابان هنرستان105
(20) بیمارستان رضوی طب و پزشکان_بیمارستانخراسان رضوی_مشهد(20) بیمارستان رضویمشهد-ابتداي جاده قوچان14
(2) بیمارستان پاستور طب و پزشکان_بیمارستانخراسان رضوی_مشهد(2) بیمارستان پاستورمشهد خ پاستور15
بیمارستان ثارا... طب و پزشکان_بیمارستانقزوین_البرزبیمارستان ثارا...تهران کرج مهرشهر کوی فرهنگ میدان فرهنگ بعداز حسین آباد مهرشهر332
بیمارستان تامین اجتماعی شهریار طب و پزشکان_بیمارستانتهران_اندیشهبیمارستان تامین اجتماعی شهریارتهران کرج شهریار سه راه اندیشه شهرک اداری کدپستی 335179313116
بیمارستان کمالی طب و پزشکان_بیمارستانقزوین_البرزبیمارستان کمالیتهران کرج خیابان شهید بهشتی8
بیمارستان حضرت علی طب و پزشکان_بیمارستانقزوین_البرزبیمارستان حضرت علیاستان البرز میدان کرج خیابان چالوس روبروی باغ دریانی اول اسلام آباد - کد پستی 49667-315468
بیمارستان خاتم انبیانطنز طب و پزشکان_بیمارستاناصفهان_نطنزبیمارستان خاتم انبیانطنزاصفهان نطنز266
شبکه بهداشت چادگان طب و پزشکان_بیمارستاناصفهان_نجف آبادشبکه بهداشت چادگانچادگان343
مرکزبهداشت بخش 8ساری طب و پزشکان_بیمارستانمازندران_ساریمرکزبهداشت بخش 8ساریساری بخش 8 پشت زندان325
بیمارستان سوانح سوختگی طب و پزشکان_بیمارستانمازندران_ساریبیمارستان سوانح سوختگیساری جنب پارک زارع9
بیمارستان حضرت زهرا طب و پزشکان_بیمارستانمازندران_ساریبیمارستان حضرت زهراساری بلوارارتش10