بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف دام و طیور  صنف فروشندگان حیوانات به غیر از پرنده
تعداد کل: 362

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
دهکده دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهمهرداد طاهری 60
کر دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهکرسقز بلوار کردستان 282
فروش دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرنده  407
مرغ فروشی دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهدوانلو ساری اتوبان ساری به قائمشهر شهرک فرهنگیان 227
مرغداری دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهحسین پور نرسیده ب روستای اندراب309
پرورش قورباغه دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهرضا شفایی آمل. خ نور 895
دام و طیور کوشکی دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهالهه امیریان اسطرخیبافق ، کمربندی ، کوچه (صحرا) ، کوچه (هفتم) ، طبقه همکف399
معین دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهمهدی ناصربافقیسیمان تجارت ، جاده یزد کرمان ، کیلومتر 11 جاده کارخانه سیمان تجارت ، روبروی بندر خشک ، طبقه همکف495
خريد و فروش دام زنده آقابرائي دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهدانیال آقابراری5 کیلومتری جاده دیواندره-سنندج 0 0389
فروش دام زنده رامی دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهسید رامحمد رامیشهید نورالدینی جاده طولیان 0356
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهحسن کمایستانیسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف391
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهجواد ملک پورسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف380
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهمرتضی عاطفی ابراهیم آبادسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف374
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهمحمد عاطفی ابراهیم آبادسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف387
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهاحمد جوانمردسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف378
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهمسعود الهیاریسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف364
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهغلامحسین حسین زادهسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف398
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهمحمد رحیمی نورسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف373
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهعبداله بهمدی کسکابیسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف399
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهحسین ذاکریسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف419
-->