بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات شهری  صنف مجتمع مسکونی
تعداد کل: 525

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
املاک زمردی خدمات شهری_مجتمع مسکونیوحید زمردی بلوارپیروزی بین پیروزی ۷۰،۷۲ املاک زمردی 460
مشاورین املاک رحیمی خدمات شهری_مجتمع مسکونیعبدالرحمن رحیمی خنج بلوار ازادگان ابتدای خیابان آزادی ساختمان نگین 660
مجتمع مسکونی رز خدمات شهری_مجتمع مسکونیعباس شلمانیشهرری خیابان هلال احمر انتهای کوچه داودحسینی خیابان سلمان فارسی مجتمع مسکونی رز 1973
مجتمع مسکونی نور خدمات شهری_مجتمع مسکونی حسن کلباسی شیروانیهنرستان13 مجتمع مسکونی نور723
مجتمع مسکونی سجاد خدمات شهری_مجتمع مسکونی علی پورمحمدی حصارمشهد بلوار مجیدیه .بلوار سجادیه.سجادیه6 مجتمع مسکونی سجاد دفتر هیات مدیره740
مجتمع مسکونی رفاهی الوند خدمات شهری_مجتمع مسکونی امیر عطارسرافرازن 39 مجتمع مسکونی الوند کانکس هیات مدیره843
مجتمع مسکونی نسیم خدمات شهری_مجتمع مسکونیعبدالغفار جهانشاهیمشهد-شهرک غرب ، بلوارمیثاق،امیریه 37 مجتمع مسکونی نسیم شرکت برق833
مجتمع مسکونی پردیس خدمات شهری_مجتمع مسکونیعلی عسگری نائینیانتهای بلواروکیل آبادمجنمع مسکونی پردیس فاز1 (تهران)713
مجتمع مسکونی البرز خدمات شهری_مجتمع مسکونیعلیرضا کرامتیسرافرازان 39مجتمع مسکونی البرز دفتر هیئت مدیره752
مجتمع مسکونی خیام خدمات شهری_مجتمع مسکونی سیدمحمدحسن مشکوة رضویارشاد9هماهنگی با نگهبانی برای بازدید711
مجتمع مسکونی فرخشهر خدمات شهری_مجتمع مسکونی محسن ملکیفرخشهر خ توسلی ک دوازده فرعی نه پ2689
مجتمع مسکونی فرخشهر خدمات شهری_مجتمع مسکونیمحسن ملکیفرخشهر خ توسلی ک دوازده فرعی نه پ2748
مجتمع مسکونی قبادی خدمات شهری_مجتمع مسکونیزهرا کیوانی هفشجانیخیابان شریعتی کوچه 21 پلاک 4 748
مجتمع مسکونی امید خدمات شهری_مجتمع مسکونی احمدرضا امیدیشهرکرد خ ورزش نبش ک28 شرکت بیمه پارسیان751
مجتمع مسکونی شاهرخ خدمات شهری_مجتمع مسکونیعلیرضا شاهرخیفرخشهرخ شهیدتوسلی ک دوازده ک فرعی هفت پ3742
مجتمع مسکونی شاهرخ خدمات شهری_مجتمع مسکونی علیرضا شاهرخیفرخشهرخ شهیدتوسلی ک دوازده ک فرعی هفت پ3723
مجتمع مسکونی جوادیان خدمات شهری_مجتمع مسکونی سکینه یگانگیشهرکردخ سعدی ک هفت پ26730
مجتمع نقش جهان خدمات شهری_مجتمع مسکونیمرتضی مرتضی مسافربیدرونیاصفهان خ ملک شهرخ نقش جهان مجتمع نقش جهان فاز2داخل نگهبانی1006
مجتمع مسکونی امام خم خدمات شهری_مجتمع مسکونیمرجان ابوعلیاصفهان بهارستان میدان امام خمینی فاز1 30هکتاری دفترهیات مدیر770
هئیت مدیره مجتمع پارک خدمات شهری_مجتمع مسکونیهیات مدیره هیئت مدیره مجتمع پارکاصفهان خ چهارباغ بالا مقابل شرکت گاز ورودی 2 ط اول866
-->