بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف صنعت  صنف خم کاری و برش کاری
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 813

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پولادسنج صنعت_خم کاری و برش کاریعبادیمشهد توس 71 بدری 2 پلاک 3785
گروه تولیدی و صنعتی ابراهیمی صنعت_خم کاری و برش کاریجواد ابراهیمیانتهای پنجتن-جاده ابلق-20 متری تلاش-ستون برق 33 85
خدمات فلزکاری و قطعه سازی صنعت_خم کاری و برش کاریبهروز موساییشهرک صنعتی خرمدشت-خیابان سوم غربی پلاک 107 106
صنعتی صنعت_خم کاری و برش کاریرضایی بوشهر شهرستان برازجان 121
ماشین سازی ابزار پارسیان صنعت_خم کاری و برش کاریقریشی آمل شهرک صنعتی بابکان121
محمدحقی رسته : برش فلزات صنعت_خم کاری و برش کاریمحمد حقیسی متری ندارد 29/1113
برش فلزات قلویسی صنعت_خم کاری و برش کاریحسین قلویسیزنجان ، سایت آهن فروشان ، خیابان ((احداثی 3)) ، خیابان 22متری ، طبقه همکف113
ندارد صنعت_خم کاری و برش کاریجاوید رضائیزنجان ، خیام غربی ، کوچه دوازده متری نامدار ، بلوار شهیددکتربهشتی ، طبقه همکف118
جهان نما صنعت_خم کاری و برش کاریداود سلطانیزنجان - سرجنگلداری - خیابان مهدی موعود - کوچه (خروجی ترمینال) - پلاک 19 - 40 - طبقه همکف113
ورق آهن آلات صنعت_خم کاری و برش کاریمحسن محمدیامام بلوار استقلال 1069118
فروش اهن الات صنعت_خم کاری و برش کاریمهرداد ریحانی زنجانیسایت آهن فروشان خیابان30متری 33/1117
دهقان خانی صنعت_خم کاری و برش کاریعلیرضا دهقان خانییزد - استاد اشرف اهنگر - بلوار مهارت - کوچه 5 مهارت - طبقه همکف126
ندارد صنعت_خم کاری و برش کاریابراهیم بختیاریشهرک مدرس جاده باغخواص- فرعی دوم بعدازخط آهن- دست راست درب د 0112
تراشکاری فصیح صنعت_خم کاری و برش کاریمرتضی فصیح رامندیباقرآباد صالح آباد 1119
پارسیان صنعت_خم کاری و برش کاریمجتبی خانجانیلواسان، بلوارامام خمینی احمد آباد، مقابل داد سرا کوچه شبنم 1265122
مجیدیعقوبی رسته : خمکاری فلزات صنعت_خم کاری و برش کاریمجید یعقوبیسعیدآباد شهرک گلگون دوم جنوبی سالن سوم س 5 یک 1 1120
کارگاه خمکاری نگین دار صنعت_خم کاری و برش کاریعزیز نگین دارفشم - دوراهی امامه - جاده فشم - بلوار امام خمینی - طبقه همکف91
صنایع فلزی الجواد صنعت_خم کاری و برش کاریفرهادرضا سلامت شریفشهرک احمداباد - روستای کهریزک - (شهرک احمد آباد) - بلوار احمد آباد - خیابان باغ - طبقه همکف114
تهران متال صنعت_خم کاری و برش کاریداود ارام پورری - آهن مکان - بلوار غربی - خیابان شهید کریمی[ششم مرکزی] - مجتمع آهن مکان - پلاک 1567 - طبقه همکف92
رویال استیل صنعت_خم کاری و برش کاریمحمد کلهرری - شهرری - کوچه (بی نام) - خیابان شهید داوود پیلغوش - پلاک 62 - طبقه همکف92
-->