بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف صنعت  صنف خم کاری و برش کاری
تعداد کل: 820

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
کارگاه لیزر آسمان صنعت_خم کاری و برش کاریحمیدرضا رمضانی بلوار خداکرم کوچه ۶ پلاک ۴۴ 157
برش فلزات خاوری صنعت_خم کاری و برش کاریحسن خاوری شهرک صنعتی توس فاز ۴ قطعه ۴۹277
برش فلزات خاوری صنعت_خم کاری و برش کاریحسن خاوری شهرک صنعتی توس فاز ۴ قطعه ۴۹ 271
پارس فولاد لنجان صنعت_خم کاری و برش کاریسجاد شهریاری اصفهان زرین شهر جاده اصفهان به شهرکرد جاده پل کله به بروجن شهرک صنعتی کچو ابتدای خیابان سوم 451
کیان پارس لیزر صنعت_خم کاری و برش کاریرحیمیپلیس راه تبریز بوستان آباد کوی انرژی ماشین 297
گروه تولیدی صنعتی ریما الکتریک صنعت_خم کاری و برش کاریجعفرزاده تیمورلوییتبریز - جاده آذرشهر - روبروی پالایشگاه - جنب کوی آذرنو - تولیدی ریما الکتریک728
پولادسنج صنعت_خم کاری و برش کاریعبادیمشهد توس 71 بدری 2 پلاک 37425
گروه تولیدی و صنعتی ابراهیمی صنعت_خم کاری و برش کاریجواد ابراهیمیانتهای پنجتن-جاده ابلق-20 متری تلاش-ستون برق 33 479
خدمات فلزکاری و قطعه سازی صنعت_خم کاری و برش کاریبهروز موساییشهرک صنعتی خرمدشت-خیابان سوم غربی پلاک 107 640
صنعتی صنعت_خم کاری و برش کاریرضایی بوشهر شهرستان برازجان 537
ماشین سازی ابزار پارسیان صنعت_خم کاری و برش کاریقریشی آمل شهرک صنعتی بابکان602
محمدحقی رسته : برش فلزات صنعت_خم کاری و برش کاریمحمد حقیسی متری ندارد 29/1411
برش فلزات قلویسی صنعت_خم کاری و برش کاریحسین قلویسیزنجان ، سایت آهن فروشان ، خیابان ((احداثی 3)) ، خیابان 22متری ، طبقه همکف461
ندارد صنعت_خم کاری و برش کاریجاوید رضائیزنجان ، خیام غربی ، کوچه دوازده متری نامدار ، بلوار شهیددکتربهشتی ، طبقه همکف359
جهان نما صنعت_خم کاری و برش کاریداود سلطانیزنجان - سرجنگلداری - خیابان مهدی موعود - کوچه (خروجی ترمینال) - پلاک 19 - 40 - طبقه همکف346
ورق آهن آلات صنعت_خم کاری و برش کاریمحسن محمدیامام بلوار استقلال 1069485
فروش اهن الات صنعت_خم کاری و برش کاریمهرداد ریحانی زنجانیسایت آهن فروشان خیابان30متری 33/1354
دهقان خانی صنعت_خم کاری و برش کاریعلیرضا دهقان خانییزد - استاد اشرف اهنگر - بلوار مهارت - کوچه 5 مهارت - طبقه همکف369
ندارد صنعت_خم کاری و برش کاریابراهیم بختیاریشهرک مدرس جاده باغخواص- فرعی دوم بعدازخط آهن- دست راست درب د 0372
تراشکاری فصیح صنعت_خم کاری و برش کاریمرتضی فصیح رامندیباقرآباد صالح آباد 1563
-->