بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف صنعت  صنف خم کاری و برش کاری
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 811

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
خدمات فلزکاری و قطعه سازی صنعت_خم کاری و برش کاریتهران_پردیسبهروز موساییشهرک صنعتی خرمدشت-خیابان سوم غربی پلاک 107 7
صنعتی صنعت_خم کاری و برش کاریبوشهر_شبانکارهرضایی بوشهر شهرستان برازجان 17
ماشین سازی ابزار پارسیان صنعت_خم کاری و برش کاریمازندران_آملقریشی آمل شهرک صنعتی بابکان14
محمدحقی رسته : برش فلزات صنعت_خم کاری و برش کاریزنجان_زنجانمحمد حقیسی متری ندارد 29/147
برش فلزات قلویسی صنعت_خم کاری و برش کاریزنجان_زنجانحسین قلویسیزنجان ، سایت آهن فروشان ، خیابان ((احداثی 3)) ، خیابان 22متری ، طبقه همکف46
ندارد صنعت_خم کاری و برش کاریزنجان_زنجانجاوید رضائیزنجان ، خیام غربی ، کوچه دوازده متری نامدار ، بلوار شهیددکتربهشتی ، طبقه همکف46
جهان نما صنعت_خم کاری و برش کاریزنجان_زنجانداود سلطانیزنجان - سرجنگلداری - خیابان مهدی موعود - کوچه (خروجی ترمینال) - پلاک 19 - 40 - طبقه همکف48
ورق آهن آلات صنعت_خم کاری و برش کاریزنجان_زنجانمحسن محمدیامام بلوار استقلال 106951
فروش اهن الات صنعت_خم کاری و برش کاریزنجان_زنجانمهرداد ریحانی زنجانیسایت آهن فروشان خیابان30متری 33/151
دهقان خانی صنعت_خم کاری و برش کارییزد_یزدعلیرضا دهقان خانییزد - استاد اشرف اهنگر - بلوار مهارت - کوچه 5 مهارت - طبقه همکف57
ندارد صنعت_خم کاری و برش کاریتهران_ورامینابراهیم بختیاریشهرک مدرس جاده باغخواص- فرعی دوم بعدازخط آهن- دست راست درب د 049
تراشکاری فصیح صنعت_خم کاری و برش کاریتهران_قرچکمرتضی فصیح رامندیباقرآباد صالح آباد 154
پارسیان صنعت_خم کاری و برش کاریتهران_شمیراناتمجتبی خانجانیلواسان، بلوارامام خمینی احمد آباد، مقابل داد سرا کوچه شبنم 126549
مجیدیعقوبی رسته : خمکاری فلزات صنعت_خم کاری و برش کاریتهران_شهریارمجید یعقوبیسعیدآباد شهرک گلگون دوم جنوبی سالن سوم س 5 یک 1 154
کارگاه خمکاری نگین دار صنعت_خم کاری و برش کاریتهران_شمیراناتعزیز نگین دارفشم - دوراهی امامه - جاده فشم - بلوار امام خمینی - طبقه همکف27
صنایع فلزی الجواد صنعت_خم کاری و برش کاریتهران_شهر ریفرهادرضا سلامت شریفشهرک احمداباد - روستای کهریزک - (شهرک احمد آباد) - بلوار احمد آباد - خیابان باغ - طبقه همکف24
تهران متال صنعت_خم کاری و برش کاریتهران_شهر ریداود ارام پورری - آهن مکان - بلوار غربی - خیابان شهید کریمی[ششم مرکزی] - مجتمع آهن مکان - پلاک 1567 - طبقه همکف25
رویال استیل صنعت_خم کاری و برش کاریتهران_شهر ریمحمد کلهرری - شهرری - کوچه (بی نام) - خیابان شهید داوود پیلغوش - پلاک 62 - طبقه همکف24
فولاد اتصال صنعت_خم کاری و برش کاریتهران_شهر ریعباس حسن اصفهانیری ، بهشتی ، خیابان شهدای ایران ترانسفو ، خیابان یکم ، پلاک 11 ، طبقه همکف24
آسان بام راد صنعت_خم کاری و برش کاریتهران_شهر ریجواد امیریعبدل آبادگردنه ، (عبدل آباد) ، خیابان یادگار امام (واوان) ، خیابان سی متری بیست و دوم بهمن ، پلاک 0 قطعه 6 ، طبقه همکف25