بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف حمل و نقل  صنف سایر خدمات حمل و نقل
تعداد کل: 1,379

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
امدادخودرو حمل و نقل_سایر خدمات حمل و نقلمحمد عزیزی دزفول _پانصددستگاه خیابان بهداشت کوچه دانیال پلاک 145 5
امداد خودرو حمل و نقل_سایر خدمات حمل و نقلمحمد صفری زاده شهرری دولت آباد خیابان دهخدا پلاک 5 54
امداد خودرو حمل و نقل_سایر خدمات حمل و نقلمحمد صفری زاده شهرری دولت آباد خیابان دهخدا پلاک 5 55
باربری جلفا نت اصفهان حمل و نقل_سایر خدمات حمل و نقلظفریان اصفهان دروازهشیراز150
حمل و نقل حمل و نقل_سایر خدمات حمل و نقلکریمیشیراز معالی اباد 77
باربری رفاه باربجنورد حمل و نقل_سایر خدمات حمل و نقلامانیبجنوردفرودگاه 151
پیک موتوری بازار حمل و نقل_سایر خدمات حمل و نقلبابک طالبی 69
یدک فراز حمل و نقل_سایر خدمات حمل و نقلاحمد جاده کناری مازندران . تنگابن . میدان باهنر 74
باربری حسینی ،اسباب کشی،حمل بار ، حمل و نقل_سایر خدمات حمل و نقلحسینی چالوس خیابان هفده شهریور 108
مرداویج بار اصفهان جلفا باراصفهان حمل و نقل_سایر خدمات حمل و نقلظفریان اصفهان مرداویج اصفهان 132
یدک کش اهواز امدادخودرو اهواز حمل و نقل_سایر خدمات حمل و نقلحمیدیویس.شییان.زرگان.فرهنگیان.کوروش.زیتون.ملی راه.کیانپارس.سی متری.باهنر.سپیدار.پادادشهر. 140
جرثقیل حمل و نقل_سایر خدمات حمل و نقلوزیری دزفول بلوار مقاومت جنب پارک نارنج 125
جرثقیل نیرومند حمل و نقل_سایر خدمات حمل و نقلآیت نیرومندرشت کمربندی خرمشهر جرثقیل نیرومند 132
امدادخودرو حمل و نقل_سایر خدمات حمل و نقلاسفندیاری گلدشت حافظ حسین الهاشمی صدرا بلواردکترحسابی 191
نمایندگی کشتیرانی پشتیبان سواحل ملل حمل و نقل_سایر خدمات حمل و نقلدکتر رضا میرزایی 125
جرثقیل پارس کرمان حمل و نقل_سایر خدمات حمل و نقلمحمد شجاعی کرمان جاده تهران سراه فرهنگیان250
جابجایی یخچال ساید در اصفهان حمل و نقل_سایر خدمات حمل و نقلظفری اصفهان حکیم نظامی 220
حمل ونقل نیازروز حمل و نقل_سایر خدمات حمل و نقلسید جلال حسینی 172
مشهدارزانکده خاکبرداری مینی لودر بابکت توماس حمل و نقل_سایر خدمات حمل و نقلامیرسجادی قاسم آباد اندیشه ارزانکده مینی لودر مشهد وحومه319
جرثقیل پیشتاز حمل و نقل_سایر خدمات حمل و نقل  سرپل ذهاب167
-->