بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات وسایل نقلیه  صنف آپاراتی و پنچرگیری
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 8,952

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تعویض روغن. وپنچرگیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریمهدی زا ع ارسنجان جمال اباد.جنب بانک کشاورزی6
فروشگاه لوازم آپارتی و تعمیرگاهی افراز یدک خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریعلی فروغی تهران، شهریار 14
لاستيك حامد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریحامد محمديبلوار دانشجو بين دانشجو ٢٥/٢٧ شماره ٠٩١٦٥٤٤٤٣٦١ 42
تعویض روغنی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریمحمود عزیزینظرآباد کوچه ی شهید جلیل زارع (ریحان ۱) بلوار یادگار امام 40
طاهری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریرقیه طاهریزنجان - بلوارآزادی - خیابان شهیدعلی قوام یاری - خیابان مقداد - طبقه همکف103
فدرال تایر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریمیثاق پاشاخانیکمربندی جنوبی خیام شرقی 1681
پنچرگیری رستمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریناصر رستمیالهیه خ عاصم زنجانی 4779
آپاراتی محمدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریداود محمدیخیام شرقی روبروی سیلو 984
آپاراتی نوروزی کیا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریاصغر نوروزی کیاکوی سعیدیه خ شهید فکوری 1/2377
رادیال تایر مجید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریمجید یوسفیزنجان - سرجنگلداری - کوچه (خروجی ترمینال) - بلوار والعصر - پلاک -10 - طبقه همکف81
پنچر گیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریحمیدرضا محرمیخیام شرقی روبروی راه آهن پ 1587
پنچرگیری یاری لو خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریرسول یاری لوبیسیم خیابان شیخ فضل اله نوری 17-1982
پنچرگیری تهذیبی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریرحمن تهذیبیخ جمهوری اسلامی ما بین خیابان 10 و 11 اعتمادیه 16391
پنچرگیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریمرتضی رسولیخ توحید روبروی مسجد دباغها 25886
پنچرگیزی محرمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیرینصراله محرمیسایان جنب ایران ترانسفو 083
جوادسلطانی رسته : پنچر گیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریجواد سلطانیکوی فرهنگ خ 45متری نرگس 32483
ستاررحیمی رسته : پنچر گیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریستار رحیمیکوی سعیدیه میدان سپاه 588
لاستیک زرین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریبهرام رستمیزنجان ، صدرجهان ، کوچه شهیدحمیدمسلمیون ، خیابان صدرجهان ، پلاک 100 ، طبقه اول82
رادیال یاسر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیرییاسر شریعتیزنجان ، بی سیم ، خیابان 24متری ، بلوار جمهوری اسلامی ، پلاک 140 ، طبقه همکف89
پنچرگیری بهروز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریبهروز حبیبیزنجان ، دباغها ، کوچه شهیدجعفردیزجی ، خیابان توحید ، پلاک 298 ، طبقه همکف83