بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات وسایل نقلیه  صنف آپاراتی و پنچرگیری
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 8,945

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
طاهری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریزنجان_زنجانرقیه طاهریزنجان - بلوارآزادی - خیابان شهیدعلی قوام یاری - خیابان مقداد - طبقه همکف71
فدرال تایر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریزنجان_زنجانمیثاق پاشاخانیکمربندی جنوبی خیام شرقی 1656
پنچرگیری رستمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریزنجان_زنجانناصر رستمیالهیه خ عاصم زنجانی 4754
آپاراتی محمدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریزنجان_زنجانداود محمدیخیام شرقی روبروی سیلو 953
آپاراتی نوروزی کیا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریزنجان_زنجاناصغر نوروزی کیاکوی سعیدیه خ شهید فکوری 1/2350
رادیال تایر مجید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریزنجان_زنجانمجید یوسفیزنجان - سرجنگلداری - کوچه (خروجی ترمینال) - بلوار والعصر - پلاک -10 - طبقه همکف54
پنچر گیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریزنجان_زنجانحمیدرضا محرمیخیام شرقی روبروی راه آهن پ 1559
پنچرگیری یاری لو خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریزنجان_زنجانرسول یاری لوبیسیم خیابان شیخ فضل اله نوری 17-1951
پنچرگیری تهذیبی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریزنجان_زنجانرحمن تهذیبیخ جمهوری اسلامی ما بین خیابان 10 و 11 اعتمادیه 16355
پنچرگیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریزنجان_زنجانمرتضی رسولیخ توحید روبروی مسجد دباغها 25857
پنچرگیزی محرمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریزنجان_زنجاننصراله محرمیسایان جنب ایران ترانسفو 057
جوادسلطانی رسته : پنچر گیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریزنجان_زنجانجواد سلطانیکوی فرهنگ خ 45متری نرگس 32451
ستاررحیمی رسته : پنچر گیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریزنجان_زنجانستار رحیمیکوی سعیدیه میدان سپاه 558
لاستیک زرین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریزنجان_زنجانبهرام رستمیزنجان ، صدرجهان ، کوچه شهیدحمیدمسلمیون ، خیابان صدرجهان ، پلاک 100 ، طبقه اول50
رادیال یاسر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریزنجان_زنجانیاسر شریعتیزنجان ، بی سیم ، خیابان 24متری ، بلوار جمهوری اسلامی ، پلاک 140 ، طبقه همکف58
پنچرگیری بهروز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریزنجان_زنجانبهروز حبیبیزنجان ، دباغها ، کوچه شهیدجعفردیزجی ، خیابان توحید ، پلاک 298 ، طبقه همکف51
اسدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریزنجان_زنجانمرتضی اسدیزنجان ، دباغها ، کوچه شهیدسیدصادق حسینی ، خیابان توحید ، پلاک 359.001 ، طبقه همکف51
آپاراتی سلطانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریزنجان_زنجانمیثم سلطانیروستای قلی کندی زنجان 051
آپاراتی بهمن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریزنجان_زنجانبهمن اسکندریخ مدرس زنجان 6949
عرفان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیریزنجان_ابهرسعید عوض محمدینورین ، جاده ترانزیت ، خیابان پرسی گاز ، طبقه همکف53