بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف صنعت  صنف تولید و تعمیر انواع پمپ
تعداد کل: 3,030

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
نمایندگی انواع پمپ صنعت_تولید و تعمیر انواع پمپبهزاد جیرسرایی سعدی جنوبی پاساژ رضاپور 109
رایبد انرژی پاژ صنعت_تولید و تعمیر انواع پمپمصطفویمشهد، برج سامان، واحد 707 184
تاسیسات عسگری صنعت_تولید و تعمیر انواع پمپعباس عسگریتهران، نواب، بریانک ، هفت چنار 483
کمپرسور آرش صنعت_تولید و تعمیر انواع پمپجهانگیرزادهارومیه چهارراه سیروس خیابان مطهری ۱۰۰ متر بطرف دروازه شاپور 330
رویال اردبیل صنعت_تولید و تعمیر انواع پمپجدی اردبیل،شهرک سبلان فاز دو خیابان مالک اشتر488
الکترو تکنیک معین صنعت_تولید و تعمیر انواع پمپمعین امینی 280
لوله واتصالات جاوید صنعت_تولید و تعمیر انواع پمپحسین جاویدبلوار شهید منفرد جنب مسجد امیر المومینین 0345
زيارتي صنعت_تولید و تعمیر انواع پمپسید عباس زیارتیخبابان سرداران روبرو سینما 0357
رفاه صنعت_تولید و تعمیر انواع پمپعلی سوزندهخیابان کمر بندی روبرو حوزه علمیه 0359
حسن حیدری صنعت_تولید و تعمیر انواع پمپحسن حیدریصحرای باغ روستای عمادده 0346
میترا توکل صنعت_تولید و تعمیر انواع پمپمیترا توکلبین دو شهر مقابل کمیته امداد بلوار حافظ 0309
اتصالات کشاورزی عوض زاده صنعت_تولید و تعمیر انواع پمپپیمان عوض زادهکازرون ، میدان بار ، کوچه مهبودی ، بلوار پریشان ، حجره8 ، طبقه همکف458
اکبری صنعت_تولید و تعمیر انواع پمپمجید اکبریشهرجدید 20 متری درمانگاه زمانی 0325
لوله فروشی زارع صنعت_تولید و تعمیر انواع پمپمحمدرحیم زارعقلعه سید - روستای دریس - کوچه ((کیامرث رضایی)) - خیابان امام علی - طبقه همکف338
محمدسجادی رسته : عمده فروشی انواع لوله و اتصالات ساختمانی صنعت_تولید و تعمیر انواع پمپمحمد سجادیروستای کرمستج کرمستج 0 0417
محسن زاده صنعت_تولید و تعمیر انواع پمپاسداله محسن زادهشهرجدید 40 متری اول جنب درمانگاه زمانی 01075
ندارد صنعت_تولید و تعمیر انواع پمپبهنام کاظمی جهرمیبلوار شهید مصطفی خمینی 0 0341
قطره صنعت_تولید و تعمیر انواع پمپمحمد رازقیجهرم - دشتاب - کوچه روزگار - کوچه 18 - طبقه همکف358
لوله واتصالات عباسی صنعت_تولید و تعمیر انواع پمپمهدی عباسیسده شهیدامینی 0365
تعمیر پمپ آب کشاورزی صنعت_تولید و تعمیر انواع پمپقادر فضلیامام روبروی مزار شهدای پایین 717453
-->