بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف صنعت  صنف حلبی سازی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 1,264

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
ورقکاری کریمی صنعت_حلبی سازیکریمی اصفهان119
کارگاه حلبی سازی برادران فاروقی صنعت_حلبی سازیکاوه فاروقیپیرانشهر خیابان صنعت پلاک 134 389
حلبی سازی عالی پور صنعت_حلبی سازیوحید عالی پور اردبیل- شهرک کارشناسان453
کانال سازی کولر صنعت_حلبی سازی احمدرضا کهک خیابان اصلی 100متر پایین تر از دانپزشکی366
مصنوعات حلبی عباسی صنعت_حلبی سازیمجتبی عباسیخیابان سلمان فارسی ندارد 3387366
علی اوسطجعفری رسته : خرده فروشی حلب صنعت_حلبی سازیعلی اوسط جعفرینواب ا 21423
کارگاه فلزی نور صنعت_حلبی سازیمحمدعلی صفائیمهدیشهر - بازار - خیابان امام - خیابان سوری - طبقه همکف253
خرده فروشی پوشش سقف صنعت_حلبی سازیوهاب شهبازیکلاردشت ، مکا ، بلوار پاسداران ، بن بست ((کریمیایی)) ، طبقه همکف243
خرده فروشی ورقهای حلبی صنعت_حلبی سازیعلی رحیمی کفشگریآیت اله صالحی مازندرانی نرسیده به سه راه دخانیات 0 0261
خوده فروشی ورقهای حلبی صنعت_حلبی سازیمنصور پهلوان شهمیرزادیقائم شهر ، خیابان آیت اله صالحی مازندرانی ، ابتدائی بلوار ، مقابل بانک صادرات ، طبقه 258
حلب فروشی صنعت_حلبی سازیفاطمه جوادی کوچکسرائیقائم شهر ، خیابان آیت الله صالحی مازندرانی ، جنب البرز 9 ، مقابل البرز16 ، طبقه همکف315
آسمان پوشش پیر نجار صنعت_حلبی سازیقربانعلی پیرنجارقائم شهر ، بلوار شهیدان سادات نیا ، جنب بهار نارنج 55 ، ، طبقه همکف267
فروش بام پوش صنعت_حلبی سازیمحمدمهدی مزدستانقائم شهر - بلوار شهیدان سادات نیا - مقابل بهار نارنج 55 - جنب عبور راهنمائی رانندگی - طبقه همکف251
فروش کابینت فلزی صنعت_حلبی سازیمحمد ابراهیم ترابیشهید رجائی جنب مشاور املاک پیمان 10275
حلب سازی ولی زاده صنعت_حلبی سازیحسین ولی زاده عباس قلعهدرگز ، دانشسرا ، کوچه هنرمند ، خیابان پاسداران ، جنب جوشکاری خواجه دادمیری ، پلاک 92 ، طبقه همکف272
حلبی سازی نادری صنعت_حلبی سازیمهدی نادریبشرویه ، بلوارانقلاب ، انقلاب3 ، (روبروی مسجدقلعه نو) ، پلاک 3 ، طبقه همکف278
مصنوعات حلبي حسن نژاد صنعت_حلبی سازیحسین رستمی حسن نژادارسک خ امام خمینی جنب دبستان باهنر 0257
ندارد صنعت_حلبی سازیپیام مواشیاهواز - سی متری - خیابان قنادان زاده - خیابان شهید رستگاری - پلاک 200 - طبقه همکف296
ندارد صنعت_حلبی سازیمنصور قپانیجاده کوت عبدا... اسلام آباد نبش خیابان دهم 0264
مصالح جباري صنعت_حلبی سازیحبیب اله جباریماسال- روستای گیله سرار روبروی نیروگاه برق 0266
-->