بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف پوشاک  صنف فروشندگان پنبه و پشم
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 1,251

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
خرید و فروش پنبه (بازرگانی2) رضاعلی کاظم زاده پوشاک_فروشندگان پنبه و پشمخراسان شمالی_اسفراينرضاعلی کاظم زادهشهید مطهری -- --37
حاجی شمسایی پوشاک_فروشندگان پنبه و پشمخراسان رضوی_سبزوارمحمد حاجی شمساییچهارراه فرودگاه روبروی خوشبین10 8144
فروش پنبه نظري پوشاک_فروشندگان پنبه و پشمخراسان رضوی_سبزوارحمید نظریجاده تهران بعداز روستای خسروجرد شرکت پنبه پاک کنی وروغن کشی کشاورزان سبزوار 141
پنبه حاجی شمسایی پوشاک_فروشندگان پنبه و پشمخراسان رضوی_سبزوارعلی حاجی شمسائیسبزوار ، میدان شهدا ، خیابان شهدا ، خیابان شهیدباهنر-حاشیه میدان شهداء ، پلاک 460 ، طبقه همکف42
نعمت اللهتیموری رسته : نمایندگی فروش پنبه کنف و کتان پوشاک_فروشندگان پنبه و پشمکرمانشاه_کرمانشاهنعمت الله تیموریم.وزیری بازار چاله حسن خان 047
جعفر بگزمانی رسته : نمایندگی فروش پنبه کنف و کتان پوشاک_فروشندگان پنبه و پشمکرمانشاه_کرمانشاهجعفر بگ زمانیمیدان آزادی بازارچه چال حسن خان 042
محمدعلیرضائی رسته : نمایندگی فروش پنبه کنف و کتان پوشاک_فروشندگان پنبه و پشمکرمانشاه_کرمانشاهمحمدعلی رضائیمیدان وزیری بازارچه چال حسن خان 040
شاعباسهاشمی رسته : نمایندگی فروش پنبه کنف و کتان پوشاک_فروشندگان پنبه و پشمکرمانشاه_کرمانشاهشاعباس هاشمیمیدان وزیری بازارچه چال حسن خان 045
محمودتوکلی رسته : نمایندگی فروش پنبه کنف و کتان پوشاک_فروشندگان پنبه و پشمکرمانشاه_کرمانشاهمحمود توکلیمیدان طالقانی بازار چهارسوق 043
منوچهررسولی رسته : نمایندگی فروش پنبه کنف و کتان پوشاک_فروشندگان پنبه و پشمکرمانشاه_کرمانشاهمنوچهر رسولیمیدان وزیری بازارچه چال حسن خان سمت راست 19441
سرای فخرالدین و برادران پوشاک_فروشندگان پنبه و پشمخراسان رضوی_سبزوارهادی مخبریسبزوار - /دلقند - کوچه اطمینان - خیابان جهادکشاورزی - پلاک 753 - طبقه همکف40
فروش نخ پوشاک_فروشندگان پنبه و پشماصفهان_اصفهانکریمی 299
لحاف وتشک عروس پوشاک_فروشندگان پنبه و پشممازندران_ساریامیررضا شهرک فرهنگیان260
حلاجی پارچه پوشاک_فروشندگان پنبه و پشمتهران_ورامین قرچک 436
پنبه شونه پوشاک_فروشندگان پنبه و پشمقم_قممیثم بازوکار قم جاده کوه سفید416
لحاف تشکر دوزی پوشاک_فروشندگان پنبه و پشممازندران_نظارت براصناف مرکز استان رحمان شهریاری ساری جاده قائمشهر شهرک فرهنگیان343
سرای اطلس پوشاک_فروشندگان پنبه و پشمآذربایجان شرقی_تبریزاسماعیل یاورزاده هریس تبریز سه راه بهشتی میدان امام حسین 408
تولید ی بازرگانی ناظمی پوشاک_فروشندگان پنبه و پشماصفهان_اصفهانناظمی اصفهان خ پروین 677
فروشندگي نخ پشم پوشاک_فروشندگان پنبه و پشمخراسان رضوی_مشهدسيد جواد تقديسي حيدريانخيابان خسروي نو بازار بزرگ فرش فروشها پلاك 155390
فروشندگي نخ پشم پوشاک_فروشندگان پنبه و پشمخراسان رضوی_مشهدسيد جواد تقديسي حيدريانخيابان نواب صفوي سراي گمرك پلاك 103372