بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف دام و طیور  صنف بذرهای گیاهی و دانه های روغنی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 2,158

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
شرکت تعاونی گیاهان دارویی دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیم عاقلی 37
شرکت تعاونی گیاهان دارویی دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیم عاقلی 30
فروش بذر یونجه پایه بلند دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنییوسف دهاتی تبریز-ایلخچی85
نگین بذر تربیت دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنییوسف دهاتیآ.ش-ایلخچی-خیابان امام-جنب دانشگاه ازاد- 218
سبزینه دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیپورحسین 236
بذر کود دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیسعید اصلانی 337
فروش بذر چغندر09131007689 دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیاسماعیل عباسی خیابان رباط سوم جنب بانک ملی کوچه 25 300
بذر فروشی کشاورز دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیظهراب کشاورزکازرون ، چاه ابی ، کوچه ((دهقان)) ، خیابان جاده شهرک ، طبقه همکف316
خدمت كشاورزي گلبرگ دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیسیدمسعود تدین زادهتوحید ندارد 1736250
بذرفروشي حسيني دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیسیدمندنی حسینیحضرتی ندارد 1377262
فروشگاه معین دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنینصراله سلیمانیخشت - خیابان شهدا283
بذرفروشی آذرنوش دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیعیسی آذرنوشکازرون - مصلی - کوچه بابانظری - خیابان مصلحیان - طبقه همکف290
بذرفروشی افشاری دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیخدایار افشاریکازرون - چاه ابی - کوچه دهقانی - خیابان حسینی-خیابان فردوسی شمالی - طبقه همکف301
بذرفروشی تقوی دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیسیده طیبه تقویقائمیه ، ساسانی آباد ، خیابان چمران ، بلوار ش مدنی ، طبقه همکف254
بذر فروشی جوکارمشتانی دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیحسینعلی جوکارمشتانیکازرون ، بنی هاشمی ، خیابان شهرک ، میدان امام خمینی ، طبقه همکف305
بذرفروشی اسکندری دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیمحمدحسین اسکندریکازرون ، چاه ابی ، کوچه 10متری صفا ، خیابان حسینی ، طبقه همکف307
فرشگاه کشاورزی ابوذر دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیابراهيم آزاديکازرون - بازار - خیابان ولی عصر - خیابان ابوذر - طبقه همکف303
فروشگاه کشاورزی دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیعلیرضا احمدیکازرون - چاه ابی - میدان فردوسی - خیابان فردوسی شمالی - طبقه همکف209
خدمات کشاورزی سیف گستر دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیيعقوب قاسميکازرون - چاه ابی - کوچه ش دشتکی - خیابان امام خمینی - طبقه اول294
خدمات کشاورزی دشت سبز دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیعلی اصغر بذرافشانیکازرون - چاه ابی - کوچه 10متری صفا - میدان فردوسی-خیابان حسینی - طبقه همکف319
-->