بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف دام و طیور  صنف بذرهای گیاهی و دانه های روغنی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 2,160

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
بذر یونجه فاکری دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیخانم فاکری 56
سم وکود کشاورزی دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیسعید ابتدای خ امام روبروی بانک کشاورزی82
شرکت تعاونی گیاهان دارویی دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیم عاقلی 101
شرکت تعاونی گیاهان دارویی دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیم عاقلی 95
فروش بذر یونجه پایه بلند دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنییوسف دهاتی تبریز-ایلخچی213
نگین بذر تربیت دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنییوسف دهاتیآ.ش-ایلخچی-خیابان امام-جنب دانشگاه ازاد- 310
سبزینه دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیپورحسین 265
بذر کود دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیسعید اصلانی 364
فروش بذر چغندر09131007689 دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیاسماعیل عباسی خیابان رباط سوم جنب بانک ملی کوچه 25 353
بذر فروشی کشاورز دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیظهراب کشاورزکازرون ، چاه ابی ، کوچه ((دهقان)) ، خیابان جاده شهرک ، طبقه همکف377
خدمت كشاورزي گلبرگ دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیسیدمسعود تدین زادهتوحید ندارد 1736270
بذرفروشي حسيني دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیسیدمندنی حسینیحضرتی ندارد 1377285
فروشگاه معین دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنینصراله سلیمانیخشت - خیابان شهدا304
بذرفروشی آذرنوش دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیعیسی آذرنوشکازرون - مصلی - کوچه بابانظری - خیابان مصلحیان - طبقه همکف358
بذرفروشی افشاری دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیخدایار افشاریکازرون - چاه ابی - کوچه دهقانی - خیابان حسینی-خیابان فردوسی شمالی - طبقه همکف367
بذرفروشی تقوی دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیسیده طیبه تقویقائمیه ، ساسانی آباد ، خیابان چمران ، بلوار ش مدنی ، طبقه همکف299
بذر فروشی جوکارمشتانی دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیحسینعلی جوکارمشتانیکازرون ، بنی هاشمی ، خیابان شهرک ، میدان امام خمینی ، طبقه همکف360
بذرفروشی اسکندری دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیمحمدحسین اسکندریکازرون ، چاه ابی ، کوچه 10متری صفا ، خیابان حسینی ، طبقه همکف373
فرشگاه کشاورزی ابوذر دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیابراهيم آزاديکازرون - بازار - خیابان ولی عصر - خیابان ابوذر - طبقه همکف378
فروشگاه کشاورزی دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیعلیرضا احمدیکازرون - چاه ابی - میدان فردوسی - خیابان فردوسی شمالی - طبقه همکف229
-->