بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف دام و طیور  صنف بذرهای گیاهی و دانه های روغنی
تعداد کل: 2,162

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
فروش بذر یونجه دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیمهندس فاکری 97
نگیم بذر زرین دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنییوسف دهاتی ا.ش-تبریز138
بذر یونجه فاکری دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیخانم فاکری 158
سم وکود کشاورزی دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیسعید ابتدای خ امام روبروی بانک کشاورزی150
شرکت تعاونی گیاهان دارویی دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیم عاقلی 255
شرکت تعاونی گیاهان دارویی دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیم عاقلی 204
فروش بذر یونجه پایه بلند دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنییوسف دهاتی تبریز-ایلخچی319
نگین بذر تربیت دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنییوسف دهاتیآ.ش-ایلخچی-خیابان امام-جنب دانشگاه ازاد- 438
سبزینه دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیپورحسین 328
بذر کود دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیسعید اصلانی 442
فروش بذر چغندر09131007689 دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیاسماعیل عباسی خیابان رباط سوم جنب بانک ملی کوچه 25 432
بذر فروشی کشاورز دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیظهراب کشاورزکازرون ، چاه ابی ، کوچه ((دهقان)) ، خیابان جاده شهرک ، طبقه همکف455
خدمت كشاورزي گلبرگ دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیسیدمسعود تدین زادهتوحید ندارد 1736314
بذرفروشي حسيني دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیسیدمندنی حسینیحضرتی ندارد 1377324
فروشگاه معین دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنینصراله سلیمانیخشت - خیابان شهدا345
بذرفروشی آذرنوش دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیعیسی آذرنوشکازرون - مصلی - کوچه بابانظری - خیابان مصلحیان - طبقه همکف431
بذرفروشی افشاری دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیخدایار افشاریکازرون - چاه ابی - کوچه دهقانی - خیابان حسینی-خیابان فردوسی شمالی - طبقه همکف445
بذرفروشی تقوی دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیسیده طیبه تقویقائمیه ، ساسانی آباد ، خیابان چمران ، بلوار ش مدنی ، طبقه همکف377
بذر فروشی جوکارمشتانی دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیحسینعلی جوکارمشتانیکازرون ، بنی هاشمی ، خیابان شهرک ، میدان امام خمینی ، طبقه همکف472
بذرفروشی اسکندری دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیمحمدحسین اسکندریکازرون ، چاه ابی ، کوچه 10متری صفا ، خیابان حسینی ، طبقه همکف454
-->