بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف دام و طیور  صنف بذرهای گیاهی و دانه های روغنی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 2,152

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
فروش بذر چغندر09131007689 دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیاسماعیل عباسی خیابان رباط سوم جنب بانک ملی کوچه 25 138
بذر فروشی کشاورز دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیظهراب کشاورزکازرون ، چاه ابی ، کوچه ((دهقان)) ، خیابان جاده شهرک ، طبقه همکف128
خدمت كشاورزي گلبرگ دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیسیدمسعود تدین زادهتوحید ندارد 1736127
بذرفروشي حسيني دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیسیدمندنی حسینیحضرتی ندارد 1377126
فروشگاه معین دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنینصراله سلیمانیخشت - خیابان شهدا165
بذرفروشی آذرنوش دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیعیسی آذرنوشکازرون - مصلی - کوچه بابانظری - خیابان مصلحیان - طبقه همکف113
بذرفروشی افشاری دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیخدایار افشاریکازرون - چاه ابی - کوچه دهقانی - خیابان حسینی-خیابان فردوسی شمالی - طبقه همکف125
بذرفروشی تقوی دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیسیده طیبه تقویقائمیه ، ساسانی آباد ، خیابان چمران ، بلوار ش مدنی ، طبقه همکف130
بذر فروشی جوکارمشتانی دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیحسینعلی جوکارمشتانیکازرون ، بنی هاشمی ، خیابان شهرک ، میدان امام خمینی ، طبقه همکف111
بذرفروشی اسکندری دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیمحمدحسین اسکندریکازرون ، چاه ابی ، کوچه 10متری صفا ، خیابان حسینی ، طبقه همکف131
فرشگاه کشاورزی ابوذر دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیابراهيم آزاديکازرون - بازار - خیابان ولی عصر - خیابان ابوذر - طبقه همکف121
فروشگاه کشاورزی دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیعلیرضا احمدیکازرون - چاه ابی - میدان فردوسی - خیابان فردوسی شمالی - طبقه همکف106
خدمات کشاورزی سیف گستر دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیيعقوب قاسميکازرون - چاه ابی - کوچه ش دشتکی - خیابان امام خمینی - طبقه اول128
خدمات کشاورزی دشت سبز دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیعلی اصغر بذرافشانیکازرون - چاه ابی - کوچه 10متری صفا - میدان فردوسی-خیابان حسینی - طبقه همکف121
بذر فروشی محمدعلی امیدوار دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیمحمدعلی امیدوارکازرون - بنی هاشمی - میدان امام خمینی - خیابان شهرک - طبقه همکف125
خدمات کشاورزی ایران کشت دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیاسداله پرویزیکازرون - مصلی - خیابان امام خمینی - بن بست 25 - طبقه همکف116
فروش بذر کشاورزی نسیمی دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیكريم نسيميکازرون - بنی هاشمی - کوچه ش جعفری - خیابان پزشکیان - طبقه اول129
بذرفروشی ایلانی دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیمسعود ایلانیبالاده - بالاده - خیابان کازرون به بالاده - بلوار معلم - طبقه همکف120
بذر و کود فروشی کرمپور دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیزهراء کرمپورحقیقیفیروزآباد - تل حاجی - خیابان امام خمینی شمالی - کوچه 18 - طبقه همکف118
بذرفروشي اميدوار دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیروح اله امیدوارابتدای خیابان پزشکیان ندارد 251123
-->