بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف صنعت  صنف آهک پزی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 619

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تولیدی آهک درستکار صنعت_آهک پزیغلامحسین خیراندیشاکرم اباد - روستای فهرج - ندارد - خیابان (صحرا) - خیابان (اجردرستکار ) - جنب کوره درستکار - طبقه همکف - واحد تولیدی آهک خیراندیش56
آهک پزی صنعت_آهک پزیحسین دادگرمحمدآبادیحاجی اباد - روستای جلگه - حاجی اباد - جاده ((بهاباد-جلگه)) - جاده ((حاجی آباد)) - طبقه همکف64
کوره آهک پزی دادگر صنعت_آهک پزیعلیرضا دادگرحاجی اباد - روستای جلگه - جاده ((بهاباد-جلگه)) - جاده ((حاجی آباد)) - طبقه همکف56
تولیدی آهک صنعت_آهک پزیحسن راستگوکچو - روستای کمبل سلیمان - بخش مرکزی روستای کچو - طبقه همکف59
ندارد صنعت_آهک پزیعلی عسکریگلوگاه - زکی محله - خیابان بهشهر_گلوگاه - بلوار امام رضا - طبقه همکف58
کوره آهک پزی صنعت_آهک پزیمریم مرادیمحلات سفلی سربند نیم ور 057
کوره اهک پزی صنعت_آهک پزیمحسن یادگاریروستای رباط مراد روستای رباط مراد 156
آهک پزی صنعت_آهک پزیمهدی حسینیکوره آجرپزی - روستای دودهک - گلدشت - خیابان اصلی - جاده چاه جهاد - طبقه همکف66
کوره آهک پزی سجاد بیرانوند صنعت_آهک پزیسجاد بیرانوندبخش ده پیر روستای ریگ سفید 059
کوره آهک پزی مجتبی امیدی اصل صنعت_آهک پزیمجتبی امیدی اصلروستای ریگ سفید بخش ده پیر 062
کوره آهک پزی مجتبی کر بیرانوند صنعت_آهک پزیمجتبی کر بیرانوندروستای ریگ سفید بخش ده پیر 056
کوره آهک پزی صید باقر کر بیرانوند صنعت_آهک پزیصید باقر کر بیرانوندروستای ریگ سفید بخش ده پیر 059
کوره آهک پزی امیر افراسیابی صنعت_آهک پزیامیر افراسیابیروستای ریگ سفید بخش ده پیر 051
کوره آهک پزی ماشااله آذریان صنعت_آهک پزیماشااله آذریانروستای ریگ سفید بخش ده پیر 158
کره آهک پزی زرین نصیرپور صنعت_آهک پزیزرین نصیرپورروستای ریگ سفید بخش ده پیر 161
کوره آهک پزی محمد حسن مرادی صنعت_آهک پزیمحمد حسن مرادیروستای ریگ سفید بخش ده پیر 163
کوره آهک پزی علی بیرانوند صنعت_آهک پزیعلی بیرانوندروستای ریگ سفید بخش ده پیر 166
کوره آهک پزی حسن مرادی صنعت_آهک پزیحسن مرادیروستای ریگ سفید بخش ده پیر 160
کوره آهک پزی کیومرث مرادی صنعت_آهک پزیکیومرث مرادیروستای ریگ سفید بخش ده پیر 165
کوره آهک پزی کرم رهنما صنعت_آهک پزیکرم رهنماروستای ریگ سفید بخش ده پیر 158