بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف صنعت  صنف آهک پزی
تعداد کل: 624

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
کیمیا پودر زاینده رود صنعت_آهک پزیپارسا اصفهان _ شهرضا _ شهرک صنعتی رازی _فاز 3 _ بلوار نوآوران _ خیابان سوم 425
(پیشرفته) آهک پزی خدابخش صنعت_آهک پزیقدیر خدابخش نادینلوئیآذرشهر- کیلومتر 10 جاده آذرشهر عجب شیر- ورودی روستای کلوانق- کوره آهک پزی خدابخش 421
فروش اهک هیدراته صنعت_آهک پزی افهان دروازه شیراز توحید جنوبی 421
شرکت اسپرلوس فولاد پارتاک صنعت_آهک پزیمیلاد علی زادهاصفهان - میدان آزادی-بلوار دانشگاه-خیابان کارگر-ساختمان شوکا 735
صنعت آهک پزی فردوس صنعت_آهک پزیکاظم صحرانورد شهرستان فردوس.ابتدای جاده سرایان.جاده فرعی به طول یه کیلومتر به سمت چاهموتور موسی.کوره آهک پزی کاظم صحرانورد 473
تولیدی آهک درستکار صنعت_آهک پزیغلامحسین خیراندیشاکرم اباد - روستای فهرج - ندارد - خیابان (صحرا) - خیابان (اجردرستکار ) - جنب کوره درستکار - طبقه همکف - واحد تولیدی آهک خیراندیش406
آهک پزی صنعت_آهک پزیحسین دادگرمحمدآبادیحاجی اباد - روستای جلگه - حاجی اباد - جاده ((بهاباد-جلگه)) - جاده ((حاجی آباد)) - طبقه همکف395
کوره آهک پزی دادگر صنعت_آهک پزیعلیرضا دادگرحاجی اباد - روستای جلگه - جاده ((بهاباد-جلگه)) - جاده ((حاجی آباد)) - طبقه همکف330
تولیدی آهک صنعت_آهک پزیحسن راستگوکچو - روستای کمبل سلیمان - بخش مرکزی روستای کچو - طبقه همکف449
ندارد صنعت_آهک پزیعلی عسکریگلوگاه - زکی محله - خیابان بهشهر_گلوگاه - بلوار امام رضا - طبقه همکف615
کوره آهک پزی صنعت_آهک پزیمریم مرادیمحلات سفلی سربند نیم ور 0383
کوره اهک پزی صنعت_آهک پزیمحسن یادگاریروستای رباط مراد روستای رباط مراد 1449
آهک پزی صنعت_آهک پزیمهدی حسینیکوره آجرپزی - روستای دودهک - گلدشت - خیابان اصلی - جاده چاه جهاد - طبقه همکف365
کوره آهک پزی سجاد بیرانوند صنعت_آهک پزیسجاد بیرانوندبخش ده پیر روستای ریگ سفید 0383
کوره آهک پزی مجتبی امیدی اصل صنعت_آهک پزیمجتبی امیدی اصلروستای ریگ سفید بخش ده پیر 0382
کوره آهک پزی مجتبی کر بیرانوند صنعت_آهک پزیمجتبی کر بیرانوندروستای ریگ سفید بخش ده پیر 0342
کوره آهک پزی صید باقر کر بیرانوند صنعت_آهک پزیصید باقر کر بیرانوندروستای ریگ سفید بخش ده پیر 0343
کوره آهک پزی امیر افراسیابی صنعت_آهک پزیامیر افراسیابیروستای ریگ سفید بخش ده پیر 0363
کوره آهک پزی ماشااله آذریان صنعت_آهک پزیماشااله آذریانروستای ریگ سفید بخش ده پیر 1357
کره آهک پزی زرین نصیرپور صنعت_آهک پزیزرین نصیرپورروستای ریگ سفید بخش ده پیر 1369
-->