بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات شهری  صنف حمام عمومی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 632

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
زیبائی تن آرا خدمات شهری_حمام عمومییزد_مهريزرقیه زحمتکشمهریز - مولودآباد - بلوار شهید بهشتی - بن بست نسیم - طبقه همکف56
گرمابه ستاره خدمات شهری_حمام عمومییزد_یزدسعید باقرییزد - خلف خانعلی - خیابان سلمان فارسی - کوچه 1[39] - پلاک 29 - طبقه منفی 159
ماساژ هادی بیگی خدمات شهری_حمام عمومییزد_یزدعلي اصغر هادي بيگيیزد ، مسکن ، خیابان 14 مسکن وشهرسازی[رهبر] ، خیابان مسکن وشهر سازی ، طبقه اول49
گرمابه خدمات شهری_حمام عمومییزد_یزدمحمد دهقان چناریخیابان دهم فروردین کوچه حنا روبرو مسجد رسولیان 052
گرمابه محمدی خدمات شهری_حمام عمومییزد_یزدمحمد علی خوشبینخیابان دهم فروردین میدان مارکار 057
گرمابه سعادت خدمات شهری_حمام عمومیتهران_ورامینرحمن حسینیورامین ، کهریزک ، خیابان شهید شیرازی ، کوچه شهید شیرازی ، پلاک 294 ، طبقه همکف59
آب نیک خدمات شهری_حمام عمومیتهران_شمیراناتحسین آب نیکیلواسان فشم- روستای آب نیک 556
گرمابه برادران خیرخواه خدمات شهری_حمام عمومیتهران_تهرانعلیرضا خیرخواه فرتهران - پونک - خیابان دهم - بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی - پلاک -473 - طبقه اول - واحد گرمابه برادران خیرخواه 67
گرمابه کارون خدمات شهری_حمام عمومیتهران_تهرانسیدمهدی سجادی نیریتهران ، آذربایجان ، کوچه شهید رضا جاویدزاده ، خیابان کارون ، پلاک 785 ، طبقه همکف ، واحد گرمابه کارون 61
گرمابه انقلاب خدمات شهری_حمام عمومیتهران_تهرانقربانعلی صادقیتهران ، مشیریه ، خیابان بیست متری اعظم ، خیابان بوعلی ، پلاک 63 ، طبقه همکف59
گرمابه مظفری خدمات شهری_حمام عمومیتهران_تهرانرضا شاه علیتهران ، هاشم آباد ، کوچه شهید جمشید میرزاده ، خیابان خاوران ، پلاک 128 ، طبقه همکف ، واحد گرمابه مظفری 56
گرمابه جاوید خدمات شهری_حمام عمومیتهران_تهراناکبر کمارجیتهران ، رسالت ، کوچه هامون غربی ، خیابان هنگام ، پلاک 9 ، طبقه همکف62
گرمابه باب همایون خدمات شهری_حمام عمومیتهران_تهرانمهدی امانیتهران ، میدان امام خمینی ، خیابان باب همایون ، بن بست قنات (بن دوم ) ، پلاک 30 ، طبقه زیر زمین ، واحد گرمابه باب همایون 44
گرمابه شاه خراسان خدمات شهری_حمام عمومیتهران_تهرانحبیب اله رزاقیتهران ، میدان قیام ، کوچه شهید مهدی معتمدرضائی ، خیابان خراسان ، پلاک 347 ، طبقه همکف ، واحد گرمابه شاه خراسان 48
گرمابه ایزدی مقدم خدمات شهری_حمام عمومیتهران_تهرانمحمد حسین آبادیتهران ، آذربایجان ، خیابان اسکندری جنوبی ، خیابان آذربایجان ، پلاک 479 ، طبقه همکف55
گرمابه ارم خدمات شهری_حمام عمومیتهران_تهرانمحمدعلی دهقان منشادیتهران ، هاشمی ، کوچه شهید عباسی ، خیابان 21 متری جی ، پلاک 80 ، طبقه همکف58
گرمابه قنبر نو خدمات شهری_حمام عمومیتهران_تهرانعلی اصغر افتخاریانتهران ، امام زاده یحیی ، کوچه امامزاده یحیی ، بن بست حمام قنبر ، پلاک 6 ، طبقه همکف55
گرمابه وزیری خدمات شهری_حمام عمومیتهران_تهراننادر خالدیتهران ، شهرک ولی عصر ، کوچه ش ایرج خادمی نوع (شقایق) ، خیابان شهیدمحمدعلی وفائی نژاد ، پلاک 41 ، طبقه همکف54
گرمابه فریده خدمات شهری_حمام عمومیتهران_تهرانعلیرضا ترابیتهران ، میدان محمدیه ، خیابان خیام ، بن بست شهید حسن کایگانی ، پلاک 10 ، طبقه همکف54
گرمابه لوکس بهمن خدمات شهری_حمام عمومیتهران_تهرانقربانعلی صادقیتهران ، مشیریه ، خیابان شهید رسول خدادوست ، کوچه شهید داود قربانخانی (12شرقی ) ، پلاک 4 ، طبقه همکف58