بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات شهری  صنف حمام عمومی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 634

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
حمام سنتی عمومی خدمات شهری_حمام عمومیصمد گل تاجی 192
گرمابه خسروی خدمات شهری_حمام عمومی  خیابان کارگر شمالی ، پلاک ۱۴۷۹ 640
زیبائی تن آرا خدمات شهری_حمام عمومیرقیه زحمتکشمهریز - مولودآباد - بلوار شهید بهشتی - بن بست نسیم - طبقه همکف370
گرمابه ستاره خدمات شهری_حمام عمومیسعید باقرییزد - خلف خانعلی - خیابان سلمان فارسی - کوچه 1[39] - پلاک 29 - طبقه منفی 1444
ماساژ هادی بیگی خدمات شهری_حمام عمومیعلي اصغر هادي بيگيیزد ، مسکن ، خیابان 14 مسکن وشهرسازی[رهبر] ، خیابان مسکن وشهر سازی ، طبقه اول450
گرمابه خدمات شهری_حمام عمومیمحمد دهقان چناریخیابان دهم فروردین کوچه حنا روبرو مسجد رسولیان 0375
گرمابه محمدی خدمات شهری_حمام عمومیمحمد علی خوشبینخیابان دهم فروردین میدان مارکار 0334
گرمابه سعادت خدمات شهری_حمام عمومیرحمن حسینیورامین ، کهریزک ، خیابان شهید شیرازی ، کوچه شهید شیرازی ، پلاک 294 ، طبقه همکف355
آب نیک خدمات شهری_حمام عمومیحسین آب نیکیلواسان فشم- روستای آب نیک 5345
گرمابه برادران خیرخواه خدمات شهری_حمام عمومیعلیرضا خیرخواه فرتهران - پونک - خیابان دهم - بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی - پلاک -473 - طبقه اول - واحد گرمابه برادران خیرخواه 461
گرمابه کارون خدمات شهری_حمام عمومیسیدمهدی سجادی نیریتهران ، آذربایجان ، کوچه شهید رضا جاویدزاده ، خیابان کارون ، پلاک 785 ، طبقه همکف ، واحد گرمابه کارون 522
گرمابه انقلاب خدمات شهری_حمام عمومیقربانعلی صادقیتهران ، مشیریه ، خیابان بیست متری اعظم ، خیابان بوعلی ، پلاک 63 ، طبقه همکف438
گرمابه مظفری خدمات شهری_حمام عمومیرضا شاه علیتهران ، هاشم آباد ، کوچه شهید جمشید میرزاده ، خیابان خاوران ، پلاک 128 ، طبقه همکف ، واحد گرمابه مظفری 343
گرمابه جاوید خدمات شهری_حمام عمومیاکبر کمارجیتهران ، رسالت ، کوچه هامون غربی ، خیابان هنگام ، پلاک 9 ، طبقه همکف461
گرمابه باب همایون خدمات شهری_حمام عمومیمهدی امانیتهران ، میدان امام خمینی ، خیابان باب همایون ، بن بست قنات (بن دوم ) ، پلاک 30 ، طبقه زیر زمین ، واحد گرمابه باب همایون 310
گرمابه شاه خراسان خدمات شهری_حمام عمومیحبیب اله رزاقیتهران ، میدان قیام ، کوچه شهید مهدی معتمدرضائی ، خیابان خراسان ، پلاک 347 ، طبقه همکف ، واحد گرمابه شاه خراسان 509
گرمابه ایزدی مقدم خدمات شهری_حمام عمومیمحمد حسین آبادیتهران ، آذربایجان ، خیابان اسکندری جنوبی ، خیابان آذربایجان ، پلاک 479 ، طبقه همکف391
گرمابه ارم خدمات شهری_حمام عمومیمحمدعلی دهقان منشادیتهران ، هاشمی ، کوچه شهید عباسی ، خیابان 21 متری جی ، پلاک 80 ، طبقه همکف414
گرمابه قنبر نو خدمات شهری_حمام عمومیعلی اصغر افتخاریانتهران ، امام زاده یحیی ، کوچه امامزاده یحیی ، بن بست حمام قنبر ، پلاک 6 ، طبقه همکف358
گرمابه وزیری خدمات شهری_حمام عمومینادر خالدیتهران ، شهرک ولی عصر ، کوچه ش ایرج خادمی نوع (شقایق) ، خیابان شهیدمحمدعلی وفائی نژاد ، پلاک 41 ، طبقه همکف507
-->