بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات شهری  صنف حمام عمومی
تعداد کل: 635

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
گرمابه خدمات شهری_حمام عمومیعلی دهقان کرج ماهدشت میدان آزادگان خیابان شهید بهشتی گرمابه دهقان 178
حمام سنتی عمومی خدمات شهری_حمام عمومیصمد گل تاجی 495
گرمابه خسروی خدمات شهری_حمام عمومی  خیابان کارگر شمالی ، پلاک ۱۴۷۹ 1010
زیبائی تن آرا خدمات شهری_حمام عمومیرقیه زحمتکشمهریز - مولودآباد - بلوار شهید بهشتی - بن بست نسیم - طبقه همکف476
گرمابه ستاره خدمات شهری_حمام عمومیسعید باقرییزد - خلف خانعلی - خیابان سلمان فارسی - کوچه 1[39] - پلاک 29 - طبقه منفی 1697
ماساژ هادی بیگی خدمات شهری_حمام عمومیعلي اصغر هادي بيگيیزد ، مسکن ، خیابان 14 مسکن وشهرسازی[رهبر] ، خیابان مسکن وشهر سازی ، طبقه اول655
گرمابه خدمات شهری_حمام عمومیمحمد دهقان چناریخیابان دهم فروردین کوچه حنا روبرو مسجد رسولیان 0503
گرمابه محمدی خدمات شهری_حمام عمومیمحمد علی خوشبینخیابان دهم فروردین میدان مارکار 0469
گرمابه سعادت خدمات شهری_حمام عمومیرحمن حسینیورامین ، کهریزک ، خیابان شهید شیرازی ، کوچه شهید شیرازی ، پلاک 294 ، طبقه همکف468
آب نیک خدمات شهری_حمام عمومیحسین آب نیکیلواسان فشم- روستای آب نیک 5458
گرمابه برادران خیرخواه خدمات شهری_حمام عمومیعلیرضا خیرخواه فرتهران - پونک - خیابان دهم - بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی - پلاک -473 - طبقه اول - واحد گرمابه برادران خیرخواه 636
گرمابه کارون خدمات شهری_حمام عمومیسیدمهدی سجادی نیریتهران ، آذربایجان ، کوچه شهید رضا جاویدزاده ، خیابان کارون ، پلاک 785 ، طبقه همکف ، واحد گرمابه کارون 842
گرمابه انقلاب خدمات شهری_حمام عمومیقربانعلی صادقیتهران ، مشیریه ، خیابان بیست متری اعظم ، خیابان بوعلی ، پلاک 63 ، طبقه همکف619
گرمابه مظفری خدمات شهری_حمام عمومیرضا شاه علیتهران ، هاشم آباد ، کوچه شهید جمشید میرزاده ، خیابان خاوران ، پلاک 128 ، طبقه همکف ، واحد گرمابه مظفری 488
گرمابه جاوید خدمات شهری_حمام عمومیاکبر کمارجیتهران ، رسالت ، کوچه هامون غربی ، خیابان هنگام ، پلاک 9 ، طبقه همکف718
گرمابه باب همایون خدمات شهری_حمام عمومیمهدی امانیتهران ، میدان امام خمینی ، خیابان باب همایون ، بن بست قنات (بن دوم ) ، پلاک 30 ، طبقه زیر زمین ، واحد گرمابه باب همایون 421
گرمابه شاه خراسان خدمات شهری_حمام عمومیحبیب اله رزاقیتهران ، میدان قیام ، کوچه شهید مهدی معتمدرضائی ، خیابان خراسان ، پلاک 347 ، طبقه همکف ، واحد گرمابه شاه خراسان 792
گرمابه ایزدی مقدم خدمات شهری_حمام عمومیمحمد حسین آبادیتهران ، آذربایجان ، خیابان اسکندری جنوبی ، خیابان آذربایجان ، پلاک 479 ، طبقه همکف519
گرمابه ارم خدمات شهری_حمام عمومیمحمدعلی دهقان منشادیتهران ، هاشمی ، کوچه شهید عباسی ، خیابان 21 متری جی ، پلاک 80 ، طبقه همکف533
گرمابه قنبر نو خدمات شهری_حمام عمومیعلی اصغر افتخاریانتهران ، امام زاده یحیی ، کوچه امامزاده یحیی ، بن بست حمام قنبر ، پلاک 6 ، طبقه همکف480
-->