بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف صنعت  صنف تعمیر و پرس لوله و شلنگ
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 918

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پرس شیلنگ فشارقوی و لوله کشی باد کامیون محمد09191667631 صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگمحمدی آبیک.میدان معلم.نبش مصالح فروشی بهزادی.جنب بربری39
مکانیکی صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگهوشنگ قربانيزنجان - کوی شهدا - خیابان شاهد - بلوار شهیددکتربهشتی - طبقه همکف98
پرس شلنگ حمید صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگحمیدرضا فرزامی فرابهر جاده ترانزیت 10105
کاظمی صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگداود کاظمیجاده ترانزیت روبروی بانک صادرات ندارد 081
پرس شیلنگ صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگکریم محبت نیاآزادراه زنجان قزوین - روستای بناب - پایانه بار صبا - آزاد راه کیلومتر 5 زنجان قزوین - بلوار راهبران - پلاک 10 - طبقه همکف92
مکانیکی صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگحسین رمنزنجان - سرجنگلداری - خیابان بلال حبشی دوم شرقی(زینب کبری) - بلوار سیلو - پلاک -25 - طبقه منفی 180
مصطفی صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگمصطفی تارویردیلوابهر - جنب کوچه 16 متری نیکان - بلوار خرمشهر - پلاک -13 - طبقه همکف90
پرسی شیلنگ قاسمی صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگعلیرضا قاسمیامام شهرداری-روبروی شهرداری 080
تعمیروپرس شیلنگ محمدعلی خادم زاده صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگمحمدعلی خادم زاده فیروزآبادیمیبد ، شهیدیه ، کوچه 26حکمت ، بلوار مدرس ، طبقه همکف85
پارسیان صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگمحمود خوش نوازنبش میدان شهدا روبروی نان بربری -89
پرس لوله وشیلنگ اکبرزاده صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگحسن اکبرزاده شهراسبیبلوار امام رضا ـ 092
پرس شیلنگ توکل صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگحسن توکلی کمکوئیبهاباد ، هواشناسی ، کوچه ((کارگر)) ، کوچه شهید زمانی نژاد 1 ، طبقه همکف86
تعمیر و پرس شیلنگ صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگهادی توکلی کمکوئیامام بلوار شهدای جلیلی 097
تعمیر و پرس شیلنگ صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگمصطفی یاوریروستای احمدآباد ندارد 073
پرس جابر صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگجابر نارگانی بافقیبافق ، باقراباد ، بلوار انقلاب ، خیابان باقرآباد ، طبقه همکف83
رکوردپرس(ابرهیم دهقانی) صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگابراهیم دهقانی فیروزآبادیبلوارمدرس بلوارمدرس جنب شیشه خم توکلی 420083
فروشگاه شیلنگ حسین صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگسیدقطب الدین حسینیهفت جوی ، هفت جوی ، بلوار دامداران ، جاده شهریار کرج ، طبقه همکف89
پرس شیلنگ صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگعلی نصراله زادههفت جوی ، هفت جوی ، بلوار دامداران ، جاده شهریار کرج ، طبقه همکف89
پرس شیلنگ مطلق صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگامیر نیکواندام مطلققدس ، قلعه حسن خان ، خیابان صنعت چهارم ، بلوار 45 متری انقلاب ، پلاک 303 ، طبقه همکف81
پرس شیلنگ فشارقوی رضائی صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگمحمدرضا رضاکرکانیهفت جوی جنب گاراژترابی روبروی رستوران همسفر 090