بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف صنعت  صنف تعمیر و پرس لوله و شلنگ
تعداد کل: 925

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پرس شیلنگ و واشر سازی صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگایزدی زرند خیابان۱۷شهریور بین کوچه۱۵.۱۳ 87
اسپیرال گارد (محافظ شیلنگ) صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگربیعی اصفهان خیابان لاهوری فرعی ۵۵122
پرس شیلنگ صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگشیر محمدی کرمانشاه دیزل آباد خیابان 101جنب گاراژ محمودی 251
هیدرولیک شیلنگ و پنوماتیک شلنگ متالوئید صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگساداتی تهران بازار ناظم الطبا جنوبی پاساژ رضا پ ۳۲390
تراش صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگمیرلوحی 270
پرس شیلنگ مسافر صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگاحد مسافر 343
پرس شیلنگ ۱۱۰ صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگحمیدرضا داودوندی کرج میدان استاندارد بلوار کامیون داران کوی گلهای فلز تراشان بلوک ۱۲ پلاک ۱۴ 820
پرس شیلنگ و بُکسل فرهنگ صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگفرهنگ سعیدیمازندران ، ساری ، کمربندی شرقی ، ۲۰۰متر بعد از ترمینال دولت 832
مکانیکی صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگهوشنگ قربانيزنجان - کوی شهدا - خیابان شاهد - بلوار شهیددکتربهشتی - طبقه همکف457
پرس شلنگ حمید صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگحمیدرضا فرزامی فرابهر جاده ترانزیت 10479
کاظمی صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگداود کاظمیجاده ترانزیت روبروی بانک صادرات ندارد 0451
پرس شیلنگ صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگکریم محبت نیاآزادراه زنجان قزوین - روستای بناب - پایانه بار صبا - آزاد راه کیلومتر 5 زنجان قزوین - بلوار راهبران - پلاک 10 - طبقه همکف492
مکانیکی صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگحسین رمنزنجان - سرجنگلداری - خیابان بلال حبشی دوم شرقی(زینب کبری) - بلوار سیلو - پلاک -25 - طبقه منفی 1468
مصطفی صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگمصطفی تارویردیلوابهر - جنب کوچه 16 متری نیکان - بلوار خرمشهر - پلاک -13 - طبقه همکف436
پرسی شیلنگ قاسمی صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگعلیرضا قاسمیامام شهرداری-روبروی شهرداری 0416
تعمیروپرس شیلنگ محمدعلی خادم زاده صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگمحمدعلی خادم زاده فیروزآبادیمیبد ، شهیدیه ، کوچه 26حکمت ، بلوار مدرس ، طبقه همکف425
پارسیان صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگمحمود خوش نوازنبش میدان شهدا روبروی نان بربری -440
پرس لوله وشیلنگ اکبرزاده صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگحسن اکبرزاده شهراسبیبلوار امام رضا ـ 0442
پرس شیلنگ توکل صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگحسن توکلی کمکوئیبهاباد ، هواشناسی ، کوچه ((کارگر)) ، کوچه شهید زمانی نژاد 1 ، طبقه همکف456
تعمیر و پرس شیلنگ صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگهادی توکلی کمکوئیامام بلوار شهدای جلیلی 0584
-->