بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف صنعت  صنف تعمیر و پرس لوله و شلنگ
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 921

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تراش صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگمیرلوحی 163
پرس شیلنگ مسافر صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگاحد مسافر 202
پرس شیلنگ ۱۱۰ صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگحمیدرضا داودوندی کرج میدان استاندارد بلوار کامیون داران کوی گلهای فلز تراشان بلوک ۱۲ پلاک ۱۴ 557
پرس شیلنگ و بُکسل فرهنگ صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگفرهنگ سعیدیمازندران ، ساری ، کمربندی شرقی ، ۲۰۰متر بعد از ترمینال دولت 458
مکانیکی صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگهوشنگ قربانيزنجان - کوی شهدا - خیابان شاهد - بلوار شهیددکتربهشتی - طبقه همکف344
پرس شلنگ حمید صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگحمیدرضا فرزامی فرابهر جاده ترانزیت 10355
کاظمی صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگداود کاظمیجاده ترانزیت روبروی بانک صادرات ندارد 0301
پرس شیلنگ صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگکریم محبت نیاآزادراه زنجان قزوین - روستای بناب - پایانه بار صبا - آزاد راه کیلومتر 5 زنجان قزوین - بلوار راهبران - پلاک 10 - طبقه همکف312
مکانیکی صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگحسین رمنزنجان - سرجنگلداری - خیابان بلال حبشی دوم شرقی(زینب کبری) - بلوار سیلو - پلاک -25 - طبقه منفی 1340
مصطفی صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگمصطفی تارویردیلوابهر - جنب کوچه 16 متری نیکان - بلوار خرمشهر - پلاک -13 - طبقه همکف316
پرسی شیلنگ قاسمی صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگعلیرضا قاسمیامام شهرداری-روبروی شهرداری 0284
تعمیروپرس شیلنگ محمدعلی خادم زاده صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگمحمدعلی خادم زاده فیروزآبادیمیبد ، شهیدیه ، کوچه 26حکمت ، بلوار مدرس ، طبقه همکف291
پارسیان صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگمحمود خوش نوازنبش میدان شهدا روبروی نان بربری -322
پرس لوله وشیلنگ اکبرزاده صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگحسن اکبرزاده شهراسبیبلوار امام رضا ـ 0310
پرس شیلنگ توکل صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگحسن توکلی کمکوئیبهاباد ، هواشناسی ، کوچه ((کارگر)) ، کوچه شهید زمانی نژاد 1 ، طبقه همکف293
تعمیر و پرس شیلنگ صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگهادی توکلی کمکوئیامام بلوار شهدای جلیلی 0443
تعمیر و پرس شیلنگ صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگمصطفی یاوریروستای احمدآباد ندارد 0293
پرس جابر صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگجابر نارگانی بافقیبافق ، باقراباد ، بلوار انقلاب ، خیابان باقرآباد ، طبقه همکف307
رکوردپرس(ابرهیم دهقانی) صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگابراهیم دهقانی فیروزآبادیبلوارمدرس بلوارمدرس جنب شیشه خم توکلی 4200315
فروشگاه شیلنگ حسین صنعت_تعمیر و پرس لوله و شلنگسیدقطب الدین حسینیهفت جوی ، هفت جوی ، بلوار دامداران ، جاده شهریار کرج ، طبقه همکف257
-->