بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف طب و پزشکان  صنف پزشکان متخصص خون و سرطان
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 130

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مطب دکتر محمد ثقه الاسلامی طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانخراسان رضوی_مشهددکتر محمد ثقه الاسلامی مشهد- خ احمد آباد - خ عارف 3- پلاک 27156
فوق تخصص بيماريهاي خون وسرطان اطفال دکتر اميرعلي حميديه طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانتهران_تهراناميرعلي حميديهشهر تهران185
فوق تخصص بيماريهاي خون و سرطان بالغين دکتر شيرين-طاهره حقيقي طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانتهران_تهرانشيرين-طاهره حقيقيشهر تهران389
فوق تخصص بيماريهاي خون وسرطان اطفال دکتر فرزاد کمپاني طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانکردستان_سنندجفرزاد کمپانيشهر سنندج 187
فوق تخصص بيماريهاي خون و سرطان بالغين دکتر شهربانو کيهانيان طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانمازندران_تنکابنشهربانو کيهانيانشهر تنکابن180
فوق تخصص بيماريهاي خون و سرطان بالغين دکتر بهروز غريب طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانتهران_تهرانبهروز غريبشهر تهران182
فوق تخصص بيماريهاي خون و سرطان بالغين دکتر مليحه حسين زاده ملايوسفي طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانتهران_تهرانمليحه حسين زاده ملايوسفي شهر تهران176
فوق تخصص بيماريهاي خون وسرطان اطفال دکتر اميرعباس هدايتي اصل طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانتهران_تهراناميرعباس هدايتي اصل شهر تهران181
فوق تخصص بيماريهاي خون وسرطان اطفال دکتر مژگان هاشميه طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانتهران_تهرانمژگان هاشميهشهر تهران198
فوق تخصص بيماريهاي خون وسرطان اطفال دکتر حسن نيک فرجام طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانقزوین_قزوینحسن نيک فرجام شهر قزوین273
فوق تخصص بيماريهاي خون و سرطان بالغين دکتر فرحناز قهرماني فرد طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانسمنان_سمنانفرحناز قهرماني فردشهر سمنان183
فوق تخصص بيماريهاي خون و سرطان بالغين دکتر علي کرم هدايتي گودرزي طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانآذربایجان شرقی_تبریزعلي کرم هدايتي گودرزيشهر تبریز199
فوق تخصص بيماريهاي خون وسرطان اطفال دکتر ثمين علوي بجستاني طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانتهران_تهرانثمين علوي بجستاني شهر تهران179
فوق تخصص بيماريهاي خون وسرطان اطفال دکتر نسرين حبيبيان طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانتهران_تهراننسرين حبيبيانشهر تهران182
متخصص بيماريهاي خون و سرطان بالغين دکتر عباس حاجي فتحعلي طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانتهران_تهرانعباس حاجي فتحعليشهر تهران173
فوق تخصص بيماريهاي خون و سرطان بالغين دکتر حميد عطاريان طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانتهران_تهرانحميد عطاريانشهر تهران176
فوق تخصص بيماريهاي خون و سرطان بالغين دکتر مسعود وکيلي طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانتهران_تهرانمسعود وکيليشهر تهران173
فوق تخصص بيماريهاي خون و سرطان بالغين دکتر فرحناز وفايي زاده طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانتهران_تهرانفرحناز وفايي زادهشهر تهران170
فوق تخصص بيماريهاي خون وسرطان اطفال دکتر پروانه وثوق طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانتهران_تهرانپروانه وثوقشهر تهران179
فوق تخصص بيماريهاي خون وسرطان اطفال دکتر بيژن کيخائي ده دزي طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانخوزستان_اهوازبيژن کيخائي ده دزيشهر اهواز184