بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف طب و پزشکان  صنف پزشکان متخصص گفتار درمانی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 1,304

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
گفتاردرمانی واستروبوسکوپی مهر طب و پزشکان_پزشکان متخصص گفتار درمانیآذربایجان غربی_ارومیهایرج داداش پور پنجراه اول خیابان امینی ساختمان پزشکان کسری طبقه ۴ 26
مركز گفتاردرمانى كلام طب و پزشکان_پزشکان متخصص گفتار درمانیمازندران_ساریشيدا باوندى 2
لیسانس گفتاردرمانی سیدمجتبی میروزاده طب و پزشکان_پزشکان متخصص گفتار درمانیخراسان جنوبی_طبسسیدمجتبی میروزاده 3
لیسانس گفتاردرمانی حامد ملانوری شمس طب و پزشکان_پزشکان متخصص گفتار درمانییزد_یزدحامد ملانوری شمس 3
لیسانس گفتاردرمانی فضل اله دهقان اشکذری طب و پزشکان_پزشکان متخصص گفتار درمانییزد_صدوق ( اشکذر )فضل اله دهقان اشکذری 3
لیسانس گفتاردرمانی زهرا اکرمی طب و پزشکان_پزشکان متخصص گفتار درمانییزد_ابر کوهزهرا اکرمی 3
لیسانس گفتاردرمانی محمد قادری احسان پور طب و پزشکان_پزشکان متخصص گفتار درمانیهمدان_اسد آبادمحمد قادری احسان پور 3
لیسانس گفتاردرمانی حامد زرنگ طب و پزشکان_پزشکان متخصص گفتار درمانیهرمزگان_قشمحامد زرنگ  5
لیسانس گفتاردرمانی زینب مومنی طب و پزشکان_پزشکان متخصص گفتار درمانیلرستان_پل دخترزینب مومنی 3
لیسانس گفتاردرمانی زهرا مالمیر طب و پزشکان_پزشکان متخصص گفتار درمانیلرستان_سلسله ( الشتر )زهرا مالمیر 3
لیسانس گفتاردرمانی احسان تقوی طب و پزشکان_پزشکان متخصص گفتار درمانیکهگیلویه و بویر احمد_لندهاحسان تقوی 3
لیسانس گفتاردرمانی صغری ساجدیان طب و پزشکان_پزشکان متخصص گفتار درمانیکهگیلویه و بویر احمد_بویراحمد (یاسوج)صغری ساجدیان 3
لیسانس گفتاردرمانی ندا بنی عامریان طب و پزشکان_پزشکان متخصص گفتار درمانیکرمانشاه_سنقرندا بنی عامریان 3
لیسانس گفتاردرمانی راحله جاتن طب و پزشکان_پزشکان متخصص گفتار درمانیقزوین_محمدیهراحله جاتن 169
لیسانس گفتاردرمانی کبری صفرپور طب و پزشکان_پزشکان متخصص گفتار درمانیفارس_فیروز آبادکبری صفرپور 3
لیسانس گفتاردرمانی مریم نجارزاده طب و پزشکان_پزشکان متخصص گفتار درمانیخوزستان_بندر ماهشهرمریم نجارزاده  3
لیسانس گفتاردرمانی ملیحه روحانی طب و پزشکان_پزشکان متخصص گفتار درمانیخراسان شمالی_بجنوردملیحه روحانی 3
لیسانس گفتاردرمانی سمیه ناصریان خلیل آباد طب و پزشکان_پزشکان متخصص گفتار درمانیخراسان رضوی_خليل آبادسمیه ناصریان خلیل آباد 3
لیسانس گفتاردرمانی سمانه سادات سیدنژاد طب و پزشکان_پزشکان متخصص گفتار درمانیخراسان شمالی_اسفراينسمانه سادات سیدنژاد 2
لیسانس گفتاردرمانی محمد قزی طب و پزشکان_پزشکان متخصص گفتار درمانیخراسان شمالی_اسفراينمحمد قزی 2