بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف طب و پزشکان  صنف پزشکان متخصص علوم آزمایشگاهی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 923

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
دکترا علوم آزمایشگاهی زهرا صالحی مقصود طب و پزشکان_پزشکان متخصص علوم آزمایشگاهیهمدان_اسد آبادزهرا صالحی مقصود 1
دکترا علوم آزمایشگاهی عباس مؤمنی طب و پزشکان_پزشکان متخصص علوم آزمایشگاهیگیلان_رود سرعباس مؤمنی 1
دکترا علوم آزمایشگاهی اسمعیل گندمکار طب و پزشکان_پزشکان متخصص علوم آزمایشگاهیکهگیلویه و بویر احمد_گچساران ( دو گنبدان )اسمعیل گندمکار 1
دکترا علوم آزمایشگاهی بهروز سورنی طب و پزشکان_پزشکان متخصص علوم آزمایشگاهیکرمانشاه_اسلام آباد غرببهروز سورنی 1
دکترا علوم آزمایشگاهی مجید اناهید طب و پزشکان_پزشکان متخصص علوم آزمایشگاهیتهران_شهریارمجید اناهید 1
دکترا علوم آزمایشگاهی عباس ابریشمی طب و پزشکان_پزشکان متخصص علوم آزمایشگاهیگیلان_بندر انزلیعباس ابریشمی  1
دکترا علوم آزمایشگاهی مرضیه آقائی میبدی طب و پزشکان_پزشکان متخصص علوم آزمایشگاهیگیلان_رشتمرضیه آقائی میبدی 0
دکترا علوم آزمایشگاهی حمید بهرامی طب و پزشکان_پزشکان متخصص علوم آزمایشگاهیقزوین_محمدیهحمید بهرامی 155
دکترا علوم آزمایشگاهی جمیله ابطحی فهلیانی طب و پزشکان_پزشکان متخصص علوم آزمایشگاهیفارس_نورآباد ممسنیجمیله ابطحی فهلیانی 1
دکترا علوم آزمایشگاهی حسین علی زاده طب و پزشکان_پزشکان متخصص علوم آزمایشگاهیخراسان جنوبی_فردوسحسین علی زاده 1
دکترا علوم آزمایشگاهی عباس قرص ریز طب و پزشکان_پزشکان متخصص علوم آزمایشگاهیبوشهر_دشتستانعباس قرص ریز 1
دکترا علوم آزمایشگاهی نسرین ایلچی قزاانی طب و پزشکان_پزشکان متخصص علوم آزمایشگاهیاصفهان_فریدون شهرنسرین ایلچی قزاانی 1
دکترا علوم آزمایشگاهی عباداله نوریان طب و پزشکان_پزشکان متخصص علوم آزمایشگاهیاردبیل_مشگین شهرعباداله نوریان 1
متخصص علوم آزمايشگاهي دکتر سيدحسين فاطمي طب و پزشکان_پزشکان متخصص علوم آزمایشگاهیتهران_تهرانسيدحسين فاطميشهر تهران310
دکترا علوم آزمايشگاهي دکتر شهلا فارسي طب و پزشکان_پزشکان متخصص علوم آزمایشگاهیتهران_تهرانشهلا فارسيشهر تهران349
دکترا علوم آزمايشگاهي دکتر علي فاتحي طب و پزشکان_پزشکان متخصص علوم آزمایشگاهیتهران_تهرانعلي فاتحي شهر تهران310
دکترا علوم آزمايشگاهي دکتر نگار غني زاده ريزي طب و پزشکان_پزشکان متخصص علوم آزمایشگاهیتهران_تهراننگار غني زاده ريزيشهر تهران297
دکترا علوم آزمايشگاهي دکتر آزيتا غلام نژاد طب و پزشکان_پزشکان متخصص علوم آزمایشگاهیتهران_تهرانآزيتا غلام نژادشهر تهران361
دکترا علوم آزمايشگاهي دکتر غلامرضا حمزه لو طب و پزشکان_پزشکان متخصص علوم آزمایشگاهیتهران_تهرانغلامرضا حمزه لوشهر تهران346
دکترا علوم آزمايشگاهي دکتر نازنين حکيمي لاريجاني طب و پزشکان_پزشکان متخصص علوم آزمایشگاهیتهران_تهراننازنين حکيمي لاريجانيشهر تهران360